Makaleler


Çİfte vergİlendİrme anlaŞmasi

ÇİFTE VERGİLENDİRME ANLAŞMASI

 

TÜRKİYE İLE İSVİÇRE ARASINDAKİ ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu arasında “Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolü” 18 Haziran 2010 tarihinde her iki ülkenin Maliye Bakanları tarafından Bern’de imzalanmıştı. Anlaşmanın uygun bulunduğuna ilişkin kanun 19.10.2011 tarihinde 6240 nolu kanun olarak resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu kanunun verdiği yetkiye dayanarak çıkartılacak karar ile Bakanlar kurulunca anlaşma onaylanacak ve onaya ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlanacaktır. Böylece anlaşmanın yürürlüğe girmesine ilişkin prosedür tamamlanmış olacaktır. Aralık ayında bu prosedür yerine getirilirse 2012 Ocak ayından itibaren bu anlaşmanın vergilendirmeye ilişkin hükümleri uygulanmaya başlanacaktır. Böylece İsviçre’de yaşayan Türkler ile her iki ülke arasında ticaret yapan şirketler ve kişiler için anlaşma birçok yenilik ve avantaj getirecektir.

ANLAŞMANIN UYGULANACAĞI KİŞİLER

Anlaşma, taraf Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi(yerleşiği) olan gerçek ve tüzel kişilere uygulanacaktır. Bu Anlaşmaya göre, “mukim" terimi, bu Devletin mevzuatı gereğince ev, ikametgah, ana merkez (kayıtlı merkez), yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelmektedir.

KAPSANAN VERGİLER

Anlaşma gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile ücret veya maaşların toplam tutarı üzerinden teşebbüsler tarafından ödenen vergiler ve sermaye değer artışlarına uygulanan vergiler de dâhil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm olağan ve olağanüstü vergiler, gelir üzerinden alınan vergiler olarak kabul edilecektir.

İŞYERİ

5. madde ile; altı aydan fazla devam eden inşaat şantiyesi yapım, montaj veya kurma projeleri ile özellikle bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin ve herhangi bir 12 aylık dönemde diğer devlette toplam altı aydan fazla ifa edilen hizmet tedariklerinin (danışmanlık hizmetleri dahil) işyeri oluşturacağı belirtilmiştir. Bu işyeri tanımına giren yerler anlaşmadan yararlanabilecektir.

TEMETTÜLER

Anlaşmanın 10. maddesi uyarınca, devletlerden birinde mukim (yerleşik) bir şirket tarafından, diğer devletin mukimine ödenen temettüler, kural olarak diğer devlette yani temettü gelirini elde edenin mukim olduğu ülkede vergilendirilecektir. Anlaşmaya göre temettü gelirleri, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu yani temettülerin doğduğu devlette de vergilendirilebilecektir. Temettü ödeyen şirketin mukimi olduğu ülkedeki vergilendirme esasları her iki ülke yönünden ayrı ayrı düzenlenmiştir.

FAİZLER

Bir akit devlette doğan ve diğer akit devletin bir mukimine ödenen faiz, kural olarak diğer devlette vergilendirilecektir (madde 11).

GAYRİMADDİ HAK BEDELLERİ

Bir akit devlette doğan ve diğer akit devletin mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, diğer devlette vergilendirilecektir (madde 12). Buna göre gayrimaddi hak bedellerinin vergileme hakkı ilke olarak ödeme yapılan kişinin mukim olduğu devlete tanınmaktadır

SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI

Anlaşmanın 13. Maddesine göre, bir takım varlıkların elden çıkarılmalarından sağlanan sermaye değer artış kazançları, kazancın elde edildiği diğer akit devlette de vergilendirilebilir. Bunun için iktisap ve elden çıkarma arasındaki sürenin bir yılı aşmaması gerekmektedir.

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

Anlaşmanın 14. maddesine göre, söz konusu hizmet ve faaliyetler akit devletlerden birinin mukimi olan gerçek kişi tarafından diğer akit devlette icra edilirse ve bu kişi bu diğer devlette; - sabit bir yere sahipse veya - 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde toplam 183 gün veya daha fazla kalırsa, söz konusu gelirleri bu diğer devlette de vergilendirilebilir.

TİCARİ KAZANÇLAR

Bir taraf teşebbüsüne ait kazanç, söz konusu teşebbüs diğer tarafta yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazancı yalnızca işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere bu diğer Devlette vergilendirilebilir.

DENİZ, HAVA VE KARA YOLU TAŞIMACILIĞI

Bir taraf teşebbüsünün uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara yolu nakil vasıtası işletmeciliğinden elde ettiği kazançlar, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bu hükümler aynı zamanda, bir ortaklığa, bir ortak teşebbüse veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır.

YÖNETİCİLERE YAPILAN ÖDEMELER

Madde 16 ile bir mukimin, diğer taraf Devletin mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, diğer Devlette vergilendirilebilecektir.

SANATÇILAR,SPORCULAR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Madde 17 ile bir taraf Devlet mukimi olan tiyatro, sinema, radyo veya televizyon sanatçısı gibi bir sanatçının veya bir müzisyenin ya da bir sporcunun diğer Devlette bu nitelikteki şahsi faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği gelir,diğer Devlette vergilendirilebilir. Bu gelirin başkasına kalması halinde de durum değişmeyecektir. 18.madde ile de emekli maaşları hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu ödemelerin ödemenin yapıldığı ülkede vergilendirilmesi ve diğer ülkede vergi alınmaması bu madde ile hüküm altına alınmıştır.

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ NASIL SAĞLANACAK

Anlaşmanın çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkin maddesinde yer verilen düzenlemeye göre, bir Türkiye mukiminin, İsviçre’deki kaynaklardan elde ettiği gelir üzerinden, İsviçre mevzuatı ve anlaşmaya uygun olarak ödenecek İsviçre vergisi, söz konusu gelir üzerinden alınacak Türk vergisinden mahsup edilebilecektir (madde 22).

Bir İsviçre mukimi Türkiye’de vergilendirilebilen temettü, faiz veya gayri maddi hak bedeli elde ettiğinde, İsviçre, talep edilmesi durumunda, bu mukime indirim sağlayacaktır.

Anlaşmanın bilgi değişimine ilişkin 25. maddesine göre ise; her iki devletin yetkili makamları anlaşma kapsamına giren vergilere ilişkin bilgileri değişecekler ve gizli tutacaklardır. İsviçre bankalarındaki hesaplara ilişkin yapılan ve oldukça önemli olan bu düzenleme ayrı bir yazı konusu olacaktır.

 

(Avukat Medeni Yetiş tarafından yazılan bu yazı İsviçre Pusula gazetesinde Aralık 2011 de yayınlanmıştır)

 Bizi sosyal medyadan izleyin!