Hukuk ve Haklarınız

ceza hukukunda uzlaŞma

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA

CEZA HUKUKUNDA UZLAŞMA NEDİR?

Uzlaşma,suçtan mağdur olan kişinin suç şüphelisi ile anlaşması sonucu ceza yargılamasının sona ermesidir. Uzlaşma şikayetten vazgeçmek değildir. Ancak uzlaşmadan önce şikayetten vazgeçilir ise uzlaşmadan yararlanılamaz. Şikayetçi iseniz “şikayetçiyim fakat uzlaşmak istiyorum”demelisiniz. 

Hangi suçlarda uzlaşma mümkündür?

Uzlaşma kanunda yazılı suçlarda mümkündür.Bu suçlar;

-Soruşturması ve Kovuşturması şikayete bağlı olan suçlar(cinsel saldırı suçları ve etkin pişmanlık hükümleri olan suçlar hariç)

-Kasten yaralama suçu(TCK 86-88 madde 3. Fıkra hariç)

-Taksirle yaralama (TCK 89)

-Konut dokunulmazlığının ihlali(TCK 116)

-Çocuğun kaçırılması ve alıkonulmsı(TCK 234)

-Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması(dördüncü fıkrası hariç, TCK madde 239),

Uzlaşma Nasıl yapılır?

-Kolluk görevlileri, Cumhuriyet savcısı ya da hakim, taraflara uzlaşmanın ne demek olduğunu ve sonuçlarını ayrıntılı bir şekilde anlatır.

-Taraflara uzlaşma isteyip istemedikleri sorulur.

-Taraflar, uzlaşmak isteyip istemediklerini 3 gün içerisinde bildirirler.

-Her iki taraf da uzlaşmak istediğini bildirirse bir uzlaşmacı görevlendirilir.

-Uzlaşmada taraflar uzlaştırmacı önünde anlaşarak kendileri hakkındaki kararı yine kendileri verirler.

-Suç şüphelisinin ortaklaşa kararlaştırılan şeyi yapmasıyla uzlaşma süreci tamamlanılır ve ceza yargılaması biter.

Uzlaşma hızlı bir süreçtir. Uzlaşmacı 30 gün içinde süreci tamamlamakta yükümlüdür. Cumhuriyet savcısı gerek görürse bu süreyi 20 gün uzatabilir. Uzlaşma süresince zamanaşımı süresi işlemez.

Uzlaşma, Cumhuriyet savcısının kontrolü altındaki bir süreçtir. Serbest iradenizle karşı tarafın teklifini kabul etmezseniz süreç sona erer. Uzlaşma sonucunda varılan anlaşma yerine getirilmeden soruşturma dosyası kapatılmaz. Eğer karşı taraf vaadini yerine getirmezse uzlaşma yapılmamış sayılır.

Uzlaşma teklifi kabul edilirse Uzlaşma süreci başlamış olur. Bir uzlaştırmacı aracılığı ile devam eden bu süreçte taraflar ile görüşülür ve suçtan zarar gören kişinin maddi veya manevi zararlarının nasıl giderileceği konusunda taraflar müzakere ederler. Bu müzakereler gizli olur ve şüpheli aleyhine delil olarak kullanılamaz. Ayrıca uzlaşma teklifini kabul etmek suçu kabul etmek anlamına gelmez.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!