Hukuk ve Haklarınız

İŞ kazasi

İŞ KAZASI

İŞ KAZASI NEDİR?

KAZA SONUCUNDA DOĞAN HAKLAR NELERDİR?

Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre;
    a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
    b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
    c) Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
    d) Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
    e) Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında,

    Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça arızaya uğratan olaya iş kazası denilmektedir.

    Olayın iş kazası sayılabilmesi için, bu beş hal ve durumdan birinde meydana gelmesi yeterli ve ayrıca işçinin yalnızca bedenen değil ruhsal olarak da herhangi bir zarara uğramış ise bu da iş kazası sayılmaktadır.

Bir olayın iş kazası olarak sayılması için işçinin olay anında hemen bir zarara uğraması şart değildir. Kaza anında bir belirti görülmese de sonradan ortaya çıkan bedeni ve ruhi rahatsızlıkların kazaya bağlı olduğu DOKTOR RAPORU ile tespit edilirse, üzerinden yıllar geçse de bu kaza iş kazası olarak değerlendirilir. İş kazası olduğunda işveren hemen durumu en yakın kolluğa( polis, jandarma) veya savcılığa intikal ettirmelidir. İşveren dışında bu bildirim diğer işçiler tarafından da yapılabilir. Tutulan tutanaktan sonra derhal SGK’ya bir dilekçe ile kaza bildirilmelidir. SGK’dan olay yerine bir müfettiş gönderilir ve olayın iş kazası olup olmadığı müfettişin tuttuğu tutanakla belirlenir. İş kazası meydana gelmişse işçiye geçici iş göremezlik ödeneği ödenir. Maluliyet durumu varsa bu tespit edilir. Maluliyet durumunun %10’un üzerinde olması durumunda işçiye maluliyet aylığı bağlanır.

Müfettişlerin olay yeri incelemede işçinin sağlığı el veriyorsa inceleme esnasında orada bulunması eğer işçinin sağlığı elverişli değilse diğer işçilerin olay yerinde bulunup müfettişlere doğru bilgiyi vermeleri gerekmektedir. Kazayı yapan işçinin SSK’nın geçerli olduğu Özel veya devlet Hastanelerinde tedavisinin yapılması işçinin hakları için çok önemlidir. Kaza sonrasında işçinin ne kadar süre istirahat edeceğine SSK hastaneleri karar verir. SSK hastanelerinde verilen istirahat süresince işçinin işten atılması söz konusu değildir. İstirahat süresinin işçinin ihbar süresini 6 hafta geçmesi durumunda ise işveren işçiyi ancak tazminatlarını vererek işten çıkartabilir.

İş kazası sonrasında işverene maddi manevi tazminat davası açarak hakların istenmesi en iyi yoldur.

 

 

 

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!