Hukuk ve Haklarınız

İŞÇİnİn fesİh hakki

İŞÇİNİN FESİH HAKKI

İŞÇİNİN TAZMİNATINI ALARAK İŞ SÖZLEŞMESİNİ HEMEN FESİH HAKKI

İş Kanununa göre işçi iş sözleşmesini kanunda yazılı hallerde feshedebilir ve bu durumda kıdem tazminatını alabilir ancak ihbar tazminatını alamaz. Kanunda işçinin haklı olarak fesih hakkı olarak düzenlenen bu maddeye göre;

İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek yoluyla işçiyi aldatırsa,

İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa,

İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır sürükler yahut işçiye veya ailesi üyelerine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ithamlarda bulunursa,

İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa,

İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez ya da ödenmez ise,

Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı veya tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa yahut çalışma şartları uygulanmazsa,

Bu durumlarda işçi iş sözleşmesini herhangi bir süre beklemeksizin hemen feshedebilir ve kıdem tazminatını isteyebilir. Bunun için işçi bu durumu öğrendiği andan itibaren altı iş günü içinde ve eylemin gerçekleştiği andan itibaren bir yıl içinde fesih hakkını kullanmalıdır.

İşverenin, işçisini SGK ya bildirmemesi ahlak ve iyi niyet kuralları ile bağdaşmadığından bu durum da işçi için fesih sebebidir.

İşçi ücretinin ayın ilk haftasında ödenmesi karlaştırılmasına rağmen ödenmemesi veya bu süreden sonra ödenmesi halinde işçi için bildirimsiz fesih hakkı doğar. Yine bu ödemenin keyfi olarak geciktirilmesi veya uygun olmayan günlerde yapılması dürüstlük kurallarına uymayacağından fesih hakkı doğurur.

Yargıtay’a göre de gerçek fiili ücretin bordroya yansıtılmaması, fazla mesai parasının ödenmemesi ve iş şartlarının değiştirilmesi fesih için haklı sebeplerdir.

Bizi sosyal medyadan izleyin!