Hukuk ve Haklarınız

kentsel dÖnÜŞÜm ve uygulamasi

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMASI

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE UYGULAMASI NEDİR?

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ KANUNU VE UYGULAMASI

Deprem odaklı kentsel dönüşümde iki kavram önem taşımaktadır. Bu kavramlar Riskli alan ve riskli binadır. Riskli Alan:Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan alandır. Riskli yapı ise, bu alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapıdır.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre Türkiye de 20 milyon bina bulunuyor. Bu binaların yaklaşık 6 ile 7 milyon tanesinin dönüştürülmesi gerekiyor. 

Yapısının riskli olduğunu düşünen vatandaşlar vakit geçirmeden belediyelere, İl Özel İdarelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir. Binada oturanlardan herhangi birisi üçte iki oranına bakılmaksızın tespit yaptırabiliyor. Tespiti engelleyenler hakkında dava açılabilir. Tespiti bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlar yapar. Bina riskli alanda ise devlet de bağımsız olarak tespit yaptırabilir.

Yapılan tespitlere ev sahibinin itiraz hakkı bulunuyor. İtirazları 4’ü üniversitelerin ilgili dallarında öğretim üyesi 3’ü bakanlık görevlisi olmak üzere 7 kişilik teknik heyetler inceliyor. Riskli olduğu kesinleşen bir binayı ev sahibinin yıkması için 60 günlük süre verilecek yıkmazsa devlet yıkabilir.

Binada 3’te 2 çoğunlukla alınan karar sonrası karara katılmayan ev sahibinin evini, Bakanlık SPK’ya kayıtlı ekspertiz kuruluşlara tespit ettirecek. Açık arttırma ile anlaşma sağlayan diğer hissedarlara satışa çıkaracak ve böylelikle bu sorun giderilebilecek.Riskli yapı tespit ve yıkım ücretleri mülkiyet sahipleri tarafından ödenmesi gerekmektedir.

Dönüşüme katılmak istemeyeler tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde dava açabiliyorlar. Ancak bu davalarda yürütmenin durdurulmasına kararı verilemiyor.

Bizi sosyal medyadan izleyin!