Hukuk ve Haklarınız

tİcaret kanunundakİ azinlik haklari

TİCARET KANUNUNDAKİ AZINLIK HAKLARI

AZINLIK HAKLARI NEDİR?

Azınlık hakları sermaye şirketlerinde payı az olan hissedarların haklarının korunması için kanunen tanımlanan haklardır.Esas sermayenin onda birini temsil eden pay sahipleri mahkemeden haklı nedenle şirketin feshini talep edebilir. Haklı nedenin ne olduğu kanunda tanımlanmamış olsa da, azınlık hakları ile bireysel hakların, özellikle bilgi alma ve inceleme hakkının engellenmesi, şirketin sürekli zarar etmesi, dağıtılan kar payının düzenli olarak azalması olarak kabul edilebilir.     

Hakim şirketin feshi yerine pay sahiplerinin paylarının şirket tarafından satın alınmasına veya duruma uygun düşen bir diğer çözüme karar verebilecektir. (TTK.411 vd.)

Yönetim kurulundan genel kurulu olağan toplantıya çağırmayı isteme hakkı veya genel kurul zaten toplanacak ise gündeme madde ekleme imkânı bir azınlık hakkıdır. Yönetim kurulunun bu talebi reddetmesi halinde azınlık bu talebi Asliye Ticaret Mahkemesine yöneltebilecektir.

Azınlık, genel kuruldan gündemde yer almasa dahi belirli olayların açıklığa kavuşturulması amacıyla özel denetçi atanmasını isteyebilecektir. Eğer genel kurul bu talebi kabul ederse pay sahibi veya yönetim kurulu; kabul etmezse esas sermayenin onda birini temsil eden azınlık asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atanmasını talep edebilecektir.

Azınlığın, nama yazılı pay senetlerinin bastırılmasını talep hakkı bulunmaktadır.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!