Hukuk ve Haklarınız

anlaŞmali boŞanma nedİr?

ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

EŞLER ANLAŞARAK NASIL BOŞANIR?

Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte boşanma için başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde, mahkeme tarafından evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu halde boşanma kararı verilebilmesi için, hakimin tarafları bizzat dinleyerek isteklerini serbestçe açıklandığını görmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hakkında taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hakim tarafların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya karar verilir.

Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için:

Evliliğin en az bir yıl sürmüş olması,

Eşlerin mahkemede bizzat dinlenmeleri(mahkemeye bizzat gelip boşanma isteklerini söylemeleri gerekmektedir.)  

Boşanmayı serbest irade ile istemeleri,

Boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu hakkında anlaşmaları,

Hakimin bu anlaşmaları uygun görmesi, görmezse gerekli değişiklikleri yaparak bu değişikliklerin taraflarca da kabul edilmesi gerekir.

Taraflar anlaşmalarını protokol ile sunmuşlarsa bu protokol ve anlaşmaların mahkemenin vereceği karara yazılması gerekir. Böylelikle protokoldeki düzenlemeler geçerli hale gelir.

Aile Mahkemesi hakimi anlaşmalı boşanmada diğer konularda olduğu gibi çocuğun velayeti hakkındaki tarafların anlaşmalarını uygun görmezse bu konuda yeniden düzenleme yapar. Taraflarca bu düzenle uygun görülürse boşanma kararı verilecektir.

Taraflar kanuna ahlaka, kişilik haklarına aykırı olmamak koşulu ile her konuda serbestçe anlaşabilirler. Anlaşma kadının kocasının soyadını kullanmaya devam edeceği yönünde de olabilir.

Anlaşarak boşanmadan sonra taraflar arasında boşanmanın eki ile ilgili hiçbir hak ve alacak kalmaz. Bu davada yoksulluk nafakası istemeyen eş, artık yoksulluk nafakası talep edemez. Anlaşmalı boşanmada tazminat istemeyen eş de daha sonra tazminat isteyemez.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma konusunda taraf iradeleri birleştikten ve boşanmaya hüküm verildikten sonra boşanma ile ilgili hüküm kesinleşmeden önce davacı davadan feragat edebilir.

Aile Mahkemesi hakimi, taraflarca boşanma konusunda açıklanan iradeleri yapılan düzenlemeleri uygun bulmazsa, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu konularda gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir demiştik, ancak bu değişikliklerin taraflarca kabul edilmemesi halinde, kendi yaptığı değişikliklere uygun anlaşmalı boşanma hükmü veremez. Hakimin yaptığı değişikliklerin taraflarca kabul edilmemesi halinde, taraflarda kendisinin uygun bulacağı yeni anlaşma yapmamışlarsa taraflardan genel hükümlere göre delillerini sorup toplayarak evlilik birliğinin temelinden sarsılıp sarsılmayacağını araştıracak ve sonucuna göre karar verecektir.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!