Hukuk ve Haklarınız

denİz kazalarinda yapilmasi gerekenler

DENİZ KAZALARINDA YAPILMASI GEREKENLER

ÇATMA OLAYLARINDA KAPTAN TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1-Öncelikle Olay Tespit Edilmelidir:

 1. Çatmanın meydana geldiği coğrafi mevkii belirlenmelidir. Bu işlem hem acil yardım isteyebilmek hem de yargı aşamasında delil olarak kullanma açısından önemlidir.
 2. Çatmanın meydana geldiği andaki hava ve deniz durumu tespit edilmelidir.
 3. Geminin güvende olması için gereken tedbirler alınmalıdır.
 4. Çatan gemilerin mürettebatında ölüm ya da yaralanma olup olmadığı tespit edilmelidir.
 5. Balast, yakıt tankları ve sintineler not edilmelidir. Bu işlem gemi güvende oluncaya dek  belirli aralıklarla yapılır.
 6. Çatılan geminin adı, bağlama limanı. milliyeti, çarpışmanın bu geminin neresinden olduğu, yara almışsa hasarın yeri ve büyüklüğü, demirleyip demirlemediği, su alıp almadığı, geminin yük durumu, çatma anındaki baş ve kıç kanalları, yine çarpışılan geminin kaptanının adı, yükü, nereden nereye gitmekte olduğu ve en yakın acentesi mümkün olan en iyi şekilde tespit edilmeli ve olay bu tespitlere göre donatana bildirilmelidir.

2-Hasar tespit edilmelidir.

 1. Çatmanın nereden olduğu, gemideki ve yükteki hasarın mahiyeti içten ve dıştan kontrol edilerek mümkün olduğunca tespit edilmelidir. Asıl hasarın oluştuğu yerin civarında meydana gelen bükülme, kıvrılma gibi diğer hasarlar ayrıca tespit edilmelidir.
 2. Geminin en yakın acentesi tarafından geminin klas ve sigorta surveyleri gemiye çağrılarak yükte hasar olsa da olmasa da gerekli survey işlemleri yapılmalı ve liman otoritelerine ihbar edilmelidir.
 3. Çatılan gemideki hasarın ileride yanlış tespit edilmemesi için mümkün olması halinde karşı gemide ve bu geminin yükünde müşterek survey ya da  mahkeme tarafından hasar tespit edilmelidir. Hatta mümkün olduğu takdirde her iki gemideki hasarın fotoğrafları çekilmelidir.
 4. Hasarın tamirinin hemen ardından klas ve sigorta surveyleri tekrar gemiye çağrılmalı ve tamirle ilgili hususlarda sigorta surveyinin görüşü alınmalıdır. Bu aşamada gerek görülmesi halinde çatılan geminin surveyleri de gemiye çağrılabilir.

3-Deliller Tespit Edilmelidir.

 1. Makine dairesi ve diğer yerlerdeki vardiyacılar ile olayı gören tanıkların öncelikle ifadeleri alınmalıdır.
 2. Gemide pilot varsa, olayın meydana geliş şekline göre kimliği de tespit edilerek yazılı ifadesi alınmalıdır.
 3. Çatma anında, çatışılan gemi ile çatma açısı, gemilerin rotaları ve hızları tespit edilerek çatmanın krokisi düzenlenmelidir.
 4. Çatma öncesinde, çatmayı önleme tüzüğüne göre alınan önlemler, köprü üzerinde verilen kumandalar, yapılan manevra ve makine hareketlerine ait güverte ile makine jurnallerinin çelişkiye yer vermeyecek şekilde kayıtları tutulmalıdır.
 5. Olay anındaki haritalar, olay öncesinde rotayı gösteren haritalar, radar piloting chart ve course recorder kayıtları muhafaza edilmeli ve bu kayıtlar talimat alınmadığı sürece resmi makamlar dışında kimseye verilmemelidir.
 6. Çatma öncesinde, düdük ve ışıkla verilen sinyaller, yapılan uyarılar, seyir ve deniz fener işaretlerinin durumu tespit edilmeli ve jurnale kaydedilmelidir. Gemide pilot olması halinde bu tespit yapılırken bilgisine başvurulmalıdır.
 7. Güverte ve makine jurnallerinde kumandaların yazılışı bakımından zaman farkı olması halinde, bunların doğru olması için jurnallerde düzeltme yapılmamalıdır. Bunun yanında olay anında tutulan tüm kayıtlar muhafaza edilmelidir.
 8. Çatmanın olduğu bölgenin trafiğine ilişkin herhangi bir düzenleme varsa buna ait mevzuat haritası temin edilmelidir.
 9. Acentenin ve donatan tarafından tayin edilecek enspektör ile avukatın tavsiyeleriyle kaptan tarafından deniz raporu alınmalıdır.
 10. Dava esnasında gerekli olacak evraklar aşağıdaki gibi olup, bu evraklar hazır edilmelidir:
 • Çatma mahallinin haritası, krokisi, trafik mevzuat haritası
 • Kaptanın protesto mektubu,
 • Deniz raporu,
 • Gemi güverte ve makine jurnallerinin örnekleri,
 • Pilot raporu,
 • Personel listesi,
 • Çatmadan sonra tutulan survey raporları,
 • Çatma anında gemide vardiyada olanların, kaptanın ve olayı gören tanıkların verdiği ifadeler,
 • Çatma anından itibaren, geminin tam eski haline gelmiş olarak hareket ettiği ana kadar geçen zaman ile diğer kayıplar ve tamir masraf detayı, miktarı belirtilmelidir.

4-Gereken Tedbirler Alınmalıdır.

 1. Hasarın büyük olduğu hallerde, tahmini olarak belirlenecek tamir masrafları ve çalışılamayan gün sayısı da dikkate alınarak hesaplanan miktarın karşılığı çtılan gemi sahiplerinden ya da sigortacılarından temin edilmeye çalışılmalıdır. Bu hususun sağlanması için gerekirse geminin seferden alıkonulması için yetkili ve görevli aali-idari merciilerden tedbir istenmelidir.
 2. Bir protesto mektubu düzenlenmeli ve çatılan geminin kaptanına imza karşılığında verilmelidir. Protesto mektubu çatılan geminin kaptanının olaydan sorumlu tutulduğunu ve her türlü tazminat ve hakların saklı tutulduğunu belirtmeli ve bu içerik sağlanacak şekilde mümkün olduğu takdirde donatan acentesinden yararlanılarak  ve son kontrolü gemi tarafından yapılarak düzenlenmelidir. Eğer protesto mektubu çatılan geminin kaptanına imza karşılığında verilemiyorsa, en yakın radyo istasyonu kanalıyla telsiz telgraf yoluyla çatılan gemiye iletilir. Bu mektubun diğer sureti ise çatılan geminin en yakın acentesine gönderilir.
 3. Donatana verilecek emir ve direktifler ile yetkili bir avukatın vereceği tavsiyeler esas alınarak hareket edilmelidir.

ÇATMA DIŞINDA MEYDANA GELEN DENİZ KAZALARINDA YAPILACAK İŞLEMLER

 • OTURMA, YANGIN, MAKİNE ARIZASI HALLERİNDE;
 1. Bu hallerde gemi kaptanı öncelikle can ve mal güvenliğini sağlamalıdır.
 2. Gemide, yükte, tesislerde meydana gelen hasarların ve kayıpların büyümesini önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
 3. Gemi jurnalleri zamanında ve gerektiği gibi tutularak gemiye hatalı kayıtlar nedeniyle zarar verilmesi önlenir.
 4. En hızlı şekilde gemi sahibine/donatana bilgi verilmelidir.
 5. Aşağıda belirtilen evraklar temin edilmelidir:
 • Deniz raporu,
 • Müşterek avaryanın var olması halinde, müşterek avarya teminatı alınmaksızın yükün teslim edilmemesi ve teslim edilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
 • Geminin yola elverişlilik belgesinin ve klas raporunun geçerliliği için gereken işlemler yapılmalıdır.
 • Gereken hallerde donatandan teknik, hukuki yardım alınabilmesi için karar verilmeli ve bu konuda istekte bulunulmalıdır.
 •  BÜYÜK ÇAPTA DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN YAĞ VE YAKIT KAÇIRMA HALLERİNDE;
 1. Yakıt alıp-verme ile tüm tank cleaning ve Cargo transfer işlemleri durdurulmalıdır.
 2. Yağ ve yakıt kaçağını en az seviyede tutacak tüm tedbirler alınmalıdır.
 3. Yağ ve yakıt kaçırma hali bir devletin kara sularında meydana gelmişse, önce mahalli otoritelere bilgi verilmelidir.
 4. Donatanın onayı alınarak P&I Mali Mesuliyet, Koruma ve Tazmin sigortası temsilcisi haberdar edilmeli ve bir survey tayin edilmesi talep edilmelidir.
 5. Tayin edilen surveyden aşağıdaki hususların tespit edilmesi istenmelidir:
 •  Kirliliğe neden olan yağdan örnek alınarak, kirlenen alan tespit edilmelidir.
 •  Kirlenme sonucunda oluşan zarar tespit edilmelidir.
 1. Yağ ya da yakıt kaçağına veya kirlenmeye neden olan olay jurnale ve record book a kaydedilmelidir.
 2. Yağ ve yakıt kaçırma olayı bir kirliliğe neden olmuşsa, ilgililerin bu konuya ilişkin ifadeleri alınmalı ve olay en kısa sürede gemi sahibine bildirilmelidir.

 

 

 

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!