Hukuk ve Haklarınız

denİz raporu nedİr?

DENİZ RAPORU NEDİR?

DENİZ RAPORU NEDİR?

Kaptan, yolculuk sırasında meydana gelecek gemi veya yükün ziyanına, hasarına ya da geminin bir barınma limanına girmesine veya herhangi bir zarara neden olacak bütün kazaları, gemi adamlarının tamamı veya içlerinden bir kısmının katılmasıyla mahkemeye tespit ettirmeye mecburdur ve yapılan bu tespite “Deniz Raporu (sea report)” denir. Mahkemede yapılan bu raporun aslı mahkemece saklanır, suretleri ise ilgililere verilir.

Türkiye’de bu hükümlere göre deniz raporu mahkeme kanalıyla yaptırılmış bir tespit mahiyetindedir. Yurtdışında ise bu tespit bazı ülkelerde noterlerde, bazı ülkelerde Liman Başkanlıklarında yaptırılabilmektedir. Uygulamada ise çoğu kez kaptanın vermiş olduğu kaptan raporu, bu makamlarca tasdik ettirilmektedir.

Deniz raporu ile ilgili tespitin mümkün olan en kısa sürede aşağıda belirtilen yerlerde yaptırılması gerekmektedir;

1.Varma limanında ya da varma limanı birden çok ise kazadan sonra varılacak ilk limanda,

2.Gemi tamir edildiği veya yük boşaltıldığı takdirde barınma limanında,
3.Yolculuğun geminin batması yüzünden veya diğer bir sebepten varma limanına ulaşamadan bitmesi halinde, kaptanın veya ona vekâlet eden kimsenin uğradığı uygun olan ilk yerde yaptırılır. Kaptanın ölmesi veya tespit yaptıramayacak bir halde olması durumunda gemide kaptandan sonra gelen en yüksek rütbeli zabit bunu yaptırmak zorundadır.

Deniz Raporu için bütün gemi adamlarının ad-soyadlarını ve görevlerini belirten bir cetvel ve gemi jurnalinin aslı veya tasdikli ilgili sayfaları bir dilekçe ekinde yukarıda belirtilmiş olan yerlerdeki mahkemeye verilir. Bu mahkeme Asliye Ticaret Mahkemesi olup, Asliye Ticaret Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Talepte bulunulduktan sonra mahkeme, deniz raporu almak için uygun olan en yakın günü belirleyerek durumu ilan eder. Ancak ilan bir gecikmeye neden olacaksa mahkeme bu ilandan vazgeçebilecektir.

Gemi veya yükle ilgili bütün şahıslar, kaza ile ilgili olanlar mahkemede bulunabilir ya da kendilerini temsil için vekil bulundurabilirler. Kaptan gerekli açıklamalarda bulunur, bu açıklamalarda gemi jurnaline dayanılır. Hâkim gerekli görürse gemi adamlarından gelmemiş olanları dahi çağırabilir, konunun aydınlığa kavuşması için kaptan ve diğer gemi adamlarına gerekli gördüğü hallerde sorular sorabilir. Kaptan ve gemi adamlarına doğru söylemelerini ihtar edebilir. Düzenlenen tutanağın aslı mahkemede saklanır, isteyen ilgililere ise tasdikli suretleri verilir.

 

Bizi sosyal medyadan izleyin!