Hukuk ve Haklarınız

otomatİk veya fİİlİ ayrilik nedenİ İle boŞanma

OTOMATİK VEYA FİİLİ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA

FİİLİ AYRILIK NEDENİ İLE BOŞANMA (Otomatik boşanma)

Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir.

Boşanmaya karar verilebilmesi için, önce boşanma nedenlerinden birine dayalı açılmış ve reddedilmiş bir dava bulunması, bu reddin kesinleştiği tarihten itibaren üç yıl süre ile tarafların bir araya gelmemeleri gerekir.

Boşanma davasını, reddedilen ilk davanın davacısı açabileceği gibi, davalısı da açabilir.İlk davanın reddinden sonra, bu reddin kesinleşmesinin tarihinden itibaren üç yıllık fiili ayrılık süresi içinde taraflar evlilik birliğini devam ettirmek amacıyla bir araya gelmişlerse dava reddedilir. İnsani ilişkiler, çocukları ziyaret vb. gibi evlilik birliğinin devamı amacı gütmeyen kısa süreli bir araya gelme hallerinde dava reddedilmez.

Fiili ayrılık süresince nafaka alınmış olması, fiili ayrılığın devam ettiğini doğrulayan delil olduğundan boşanma kararı verilmesi için yeterlidir.

Evlilik birliğinin yeniden kurulması amacı taşımayan, çocuklarla kişisel ilişki, hastalık nedeniyle ziyaret, taziye nedeniyle ziyaret, evlilik birliğinin yeniden kurulup kurulmayacağı konusundaki müzakerelerde bulunmak amacıyla bir araya gelmek ve bunun gibi birliğin devamı amacını gerçekleştirmeyen bir araya gelmeler TMK’nın 166/son maddesine dayalı boşanma hükmü kurulmasını engellemeyecektir.

Fiili ayrılık döneminde müşterek konuta davete rağmen, davalı eve alınmamış, birlik yeniden kurulmamış ise, diğer koşullar varsa yine davanın kabulü gerekir. Üç yıllık fiili ayrılık süresinin geçip geçmediği de Aile Mahkemesi hâkimince araştırılmalıdır.Üç yıllık fiili ayrılık süresi kesintisiz devam etmelidir. İlk davanın reddinden sonra birliğin kısa sürelide olsa devam etmesi, davanın kabulüne engeldir. Üç yıllık fiili ayrılık süresinin hesaplanmasında ilk davanın reddinin kesinleştiği gün hesaba katılmayacaktır.

Bizi sosyal medyadan izleyin!