Faydalı Bilgiler

DAVALARLA İLGİLİ SÜRELER

HUKUKUMUZDA SüRELER

 

 

 

 TEMYİZ

TEMYİZ

 

 

 

 

Mahkeme

Cevap+Cevaba Cevap+İkinci Cevap

Bilirkişi Raporuna İtiraz

İh. Tedbir, Yürütmenin Durdurulması kararına itiraz

Tefhim

Tebliğ

Temyize Cevap

Karar Düzeltme

Karar Düzeltmeye Cevap

Temyiz Dilekçesin Reddi Kararının Temyizi

Asliye Hukuk Mahkemesi

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

 

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Asliye Ticaret Mahkemesi

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

 

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Sulh Mahkemeleri

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

 

8 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

İş Mahkemeleri

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

8 Gün

8 Gün

10 Gün

 

 

7 Gün

Tüketici Mahkemeleri

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

 

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Aile Mahkemeleri

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

 

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

Fikri-Hukuk Mahkemeleri

İki Hafta

İki Hafta

Bir Hafta

 

15 Gün

10 Gün

15 Gün

15 Gün

7 Gün

İcra Hukuk Mahkemeleri

İki Hafta

İki Hafta

 

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

10 Gün

7 Gün

İdare Mahkemeleri

30 Gün

İki Hafta

7 Gün

 

30 Gün

30 Gün

15 Gün

30 Gün

7 Gün

Vergi Mahkemeleri

30 Gün

İki Hafta

7 Gün

 

30 Gün

30 Gün

15 Gün

30 Gün

7 Gün

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!