Faydalı Bilgiler

HUKUKUMUZDA SÜRELER

KONULAR

6100 HMK Madde

SüRELER

Adli tatilde biten sürenin uzaması

104-(1)

7 GüN

Adli yardımla ertelenen yargılama gideri, taksitle ödeme süresi

399-(1)

BİR YIL

Basit yargılama, davaya cevap verme süresi

317-(2)

14 GüN

Basit yargılama, duruşma aralıkları, en çok süre

320-(3)

30 GüN

Basit yargılama, gerekçeli kararın yazılması, en çok süre

321-(2)

30 GüN

Bilirkişi raporuna itiraz süresi

281-(1)

14 GüN

Bilirkişinin görev süresi

274-(1)

90 GüN

Bilirkişinin mazereti bildirme süresi

275-(1)

7 GüN

Bilirkişinin reddi

272-(3)

7 GüN

Cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi

136-(1)

14 GüN

Cevap dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için ek süre

130-(1)

7 GüN

Davanın açılmamış sayılması

150-(4)

90 GüN

Davanın tamamen ıslahı, dilekçe verilme süresi

180-(1)

7 GüN

Davaya cevap süresi

127-(1)

14 GüN

Davaya cevap, hakimin vereceği azami ek süre

127-(1)

30 GüN

Davayı kısmen ıslah edene işlem için verilecek süre

181-(1)

7 GüN

Delil tespiti kararı, itiraz süresi

402-(3)

7 GüN

Devletin sorumlu bilirkişiye karşı açacağı rücu davasının zamanaşımı

287-(1)

BİR YIL

Devletin sorumluluğu, rücu zamanaşımı

46-(3)

BİR YIL

Dosyanın işlemden kaldırılması, harçsız yenileme

150-(3)

30 GüN

Eski hale getirme süresi

96-(1)

14 GüN

Görevsizlik, yetkisizlik kararı üzerine görevli ve yetkili mahkemeye başvurma

20-(1)

14 GüN

Hakem heyeti hukukçu üyesinin kıdemi

416-1/D

BEŞ YIL

Hakem kararına karşı iptal davası açma süresi

439-(4)

30 GüN

Hakem kararının temyizi, başvuru süresi

 

 

Hakemlerin reddi süresi

418-(2)

14 GüN

Hakimin reddi

38-(1)

İLK DURUŞMA

Hakimin reddi dilekçesine, karşı yanın cevap süresi

35-(5)

7 GüN

Harç ve gider avansı tamamlanması için verilecek süre

120-(2)

14 GüN

Harç ve gider avansının ödenmesi

120-(1)

BAŞVURUDA

Islah nedeni ile yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması

178-(1)

7 GüN

İhtiyati tedbir kararına itiraz süresi

394-(2)

7 GüN

İhtiyati tedbir kararının uygulanması

393-(1)

7 GüN

İhtiyati tedbir uygulamasına itiraz süresi

394-(3)

7 GüN

İhtiyati tedbir, haksız çıkana karşı tazminat davası açma süresi, teminatın iadesi

392-(2)

30 GüN

İhtiyati tedbir, haksız çıkana karşı tazminat davası zamanaşımı

399-(3)

BİR YIL

İhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler

397-(1)

14 GüN

İstifa eden vekilin sorumluluğunun devamı

82-(1)

14 GüN

İstinaf başvurma süresi

345-(1)

14 GüN

İstinaf dilekçesine cevap

347-(2)

14 GüN

İstinaf dilekçesinin reddi kararına karşı, istinaf yoluna başvurma süresi

346-(2)

7 GüN

İstinaf harç ve gider avansı noksanını tamamlama

344-(1)

7 GüN

Karşı dava açma süresi, cevapla birlikte

133

14 GüN

Katılma yoluyla istinaf başvurusu

348-(1)

14 GüN

ön inceleme duruşması, delil ibrazı

140-(5)

14 GüN

Red talebine ilişkin karar karşı istinaf

43-(2)

7 GüN

Red talebine ilişkin kararların temyizi

44-(2)

7 GüN

Red talebinin incelenmesi

42-(6)

14 GüN

Resmi evraktaki yazı ve imzayı inkar edene dava açması için verilecek kesin süre

208-(4)

14 GüN

Ret talebinin kabul edilmemesi, mahkemeye başvurma süresi

418-(3)

30 GüN

Sürelere ilişkin ortak hükümler

90 vd.

 

Tahkim sözleşmesine aykırılık, itiraz süresi

409-(1)

14 GüN

Tahkim süresi

427-(1)

BİR YIL

Tanığın davet edilmesi

243-(2)

7 GüN

Tarafların hakemlerini belirlemeleri

416-1/c

30 GüN

Temyiz duruşması, çağrı süresi

369-(2)

14 GüN

Temyiz duruşması, karar süresi

369-(6)

30 GüN

Temyiz yoluna başvuru süresi

361-(1)

30 GüN

Yargılamanın iadesi süresi, öğrenmeden itibaren

377-(1)

90 GüN

Yargılamanın iadesi süresi,( hükmün kesinşeşmesinden itibaren)

377-(1)

10 YIL

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!