Faydalı Bilgiler

TİCARİ FAİZ ORANLARI

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan T.C. Merkez Bankası Faiz Oranları

Açıklama

Merkez Bankasının 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizineİlişkin Kanun'da yer alan kanuni faiz ve temerrüt faizi oranlarını belirleme konusunda herhangi bir yetkisi bulunmamakta, konunun Merkez Bankasıyla bağlantısı, 3095 sayılı Kanunun Merkez Bankası reeskont ve avans faiz oranlarına yaptığı atıftan kaynaklanmaktadır.

Diğer taraftan, 3095 sayılı Kanunun 1. maddesinde yapılan değişiklikle Merkez Bankası reeskont faiz oranlarına yapılan atıf 01 Mayıs 2005 tarihi itibarıyla kaldırılmış olup kanuni faiz oranı 01 Mayıs 2005 tarihinden geçerli olmak üzere yıllık yüzde 12 olarak belirlenmiştir. Bakanlar Kurulunun 19 Aralık 2005 tarih ve 2005/9831 sayılı Kararıyla kanuni faiz oranı 01 Ocak 2006 tarihinden geçerli olmak üzere yüzde 9'a indirilmiştir.

3095 sayılı Kanunun 2. maddesinin ikinci fıkrası ile Merkez Bankası avans faiz oranlarına yapılan atıf ise halen yürürlüktedir.

3095 sayılı Kanun ve konuyu düzenleyen ilgili Kanun maddelerinin uygulaması ise T.C. Adalet Bakanlığı'nın görev alanına girmektedir.

Merkez Bankasınca vadesine en çok üç ay kalan senetler karşılığında yapılan reeskont işlemlerinde uygulanan yıllık iskonto oranlarıile avans işlemlerinde uygulanan yıllık faiz oranları yukarıdadır.

Açıklama kaynağı: www.tcmb.gov.tr

Yürürlük Tarihi

Reeskont İşlemlerinde

Uygulanan İskonto Oranı (%)

Avans İşlemlerinde

Uygulanan Faiz Oranı (%)

01.01.1990

40

45

20.09.1990

43

48,25

23.11.1990

45

50,75

15.02.1991

48

54,50

27.01.1994

56

65

21.04.1994

79

98

12.07.1994

70

85

27.07.1994

63

75

01.10.1994

55

64

10.06.1995

52

60

01.08.1995

50

57

02.08.1997

67

80

30.12.1999

60

70

17.05.2002

55

64

14.06.2003

50

57

08.10.2003

43

48

15.06.2004

38

42

13.01.2005

32

35

25.05.2005

28

30

20.12.2005

23

25

20.12.2006

27

29

28.12.2007

25

27

09.04.2009

19

20

12.06.2009

18

19

22.12.2009

15

16

30.12.2010

14

15

29.12.2011’den itibaren

17

17,75

 

KANUNİ FAİZ VE TİCARİ TEMERRÜT FAİZİ ORANLARI

 

Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizi Oranları

19.12.1984 - 31.12.1997 % 30

01.01.1998 - 31.12.1999 % 50

01.01.2000 - 30.06.2002 % 60

01.07.2002 - 30.06.2003 % 55

01.07.2003 - 31.12.2003 % 50

01.01.2004 - 30.06.2004 % 43

01.07.2004 - 30.04.2005 % 38

01.05.2005 - 31.12.2005 % 12............3095 sayılı yasa m.1

01.01.2006 -bugüne kadar % 9............Bakanlar Kurulunun 2005/9831 16.12.2005T. kararı

Ticari Temerrüt Faizi Oranları

01.01.2000 - 30.06.2002 % 70

01.07.2002 - 30.06.2003 % 64

01.07.2003 - 31.12.2003 % 57

01.01.2004 - 30.06.2004 % 48

01.07.2004 - 30.06.2005 % 42

01.07.2005 - 31.12.2005 % 30

01.01.2006 - 31.12.2006 % 25

01.01.2007 - 31.12.2007 % 29

01.01.2008 - 30.06.2009 % 27

01.07.2009 - 31.12.2009 % 19

01.01.2010 - 31.12.2010 % 16

01.01.2011 - 31.12.2011 % 15

01.01.2012 - 31.12.2012 % 17,75

01.01.2013'den itibaren % 13,75

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!