Faydalı Bilgiler

TRAFİK HARÇLARI

TRAFİK HARÇLARI

Trafik Harçları : 24/12/2012 tarihli ve 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan maktu ve nispi harçlar yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %15 oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

I- Tescil harçları:

(4760 sayılı Kanunun 18/2 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1.8.2002)

II- Sürücü belgesi harçları:

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliğine göre verilecek sürücü belgelerinden bir defaya mahsus olmak üzere,

a) A sınıfı sürücü belgelerinden (A1 ve A2 dahil) 110,80

b) B sınıfı sürücü belgesinden 333,60

c) F ve H sınıfı sürücü belgelerinden 110,80

d) Uluslararası sürücü belgelerinden  222,40

e) Diğer sürücü belgelerinden 556,35

Stajyer sürücü belgeleri ilgili olduğu sınıfa ait harca tabi tutulur.

III- Sınav harçları:

(5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük:1/1/2005)

IV- Sürücü belgesi vize harçları: (5281 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile değişen bent. Yürürlük:1/1/2005) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak sürücü belgesi vize işlemlerinde “II-Sürücü belgesi harçları” bölümünde belirtilen harçların ¼’ü oranında harç alınır. Stajyer sürücü belgesinin asli sürücü belgesine dönüştürülmesi veya mevcut stajyer sürücü belgesinin vize edilerek teslim edilmesi halinde bu fıkra uyarınca harç alınır.

V- Teknik muayene harçları:

(5228 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi ile kaldırılan bent. Yürürlük:1/1/2005)

VI- Ruhsat (İzin) harçları:

Karayolları Trafik Kanununun;

a) 13 üncü maddesine göre verilecek izin belgelerinden 308,65

b) 16 ncı maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 619,15

c) 17 nci maddesine göre verilecek izin belgelerinden (Her yıl için) 1.240,70

d) 33 üncü maddesine göre verilecek her izin belgesinden 619,15

e) 35 inci maddesine göre verilecek işletme belgesinden (Her yıl için) 3.103,60

f) (4842 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ile kaldırılmıştır.)

VII- Geçici trafik belgeleri harçları:

a) Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmelik hükümlerine göre verilecek geçici trafik belgelerinden;

aa) A sınıfı trafik belgelerinden 1.809,50

bb) Diğerlerinden 179,45

b) Karayolu uygunluk belgesi verilmeyen araçlara verilen izin belgesinden  205,50

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!