Faydalı Bilgiler

YASAL FAİZ ORANLARI

Vergi Yargısı Harçlar Tarifesi

2012 Yılı Vergi Yargısı Harçları

Vergi Yargısı Harçları:

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezalara ilişkin uyuşmazlıklardan dolayıVergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay'da açılan davalarda.

I- Başvurma harcı:

a) Vergi Mahkemeleri ile Bölge İdare Mahkemelerine başvurma 21, 15

b) Danıştaya başvurma 43, 90

c) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6⁄6⁄2008) Da­nıştay'a temyiz başvurularında 91, 40

d) (5766 sayılı Kanunun 11. maddesi ile eklenen fıkra, Yürürlük:6⁄6⁄2008) Bölge İdare Mahkemesine itirazen yapılan başvurularda 60, 95

II- Nispi harçlar:

a) Vergi mahkemesi ile bölge idare mahkemesi kararlarında:

Tarhiyata ve ceza kesme işlemlerine karşımükellefin dava açması üzerine vergi mahkemesinin nihai kararları ile bölge idare mahkemesinin kararlarında, karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değer üzerinden (21, 15 TL) 'den az olmamak üzere (Binde 3, 96)

b) Danıştay kararlarında:

Karar altına alınan uyuşmazlık konusu vergi, resim, harç ve benzeri mali yü­kümler ile bunlara bağlı zam ve cezaların toplam değeri üzerinden (43, 90 TL) 'den az olmamak üzere (Binde 7, 92) (Bu miktardan evvelce ödenen nispi harç mahsup edilir)

III- Maktu harç:

Yukarıdaki pozisyonlarda gösterilen ve nispi harca tabi tutulmamış olan tarhiyat veya ceza kesme ve diğer işlemlerle ilgili:

a) Vergi mahkemesi ve bölge idare mahkemesi kararlarında 21, 15

b) Danıştay kararlarında 43, 90

c) Bölge idare mahkemesi ve Danıştayın yürütmenin durdurulması kararlarında 43, 90

IV- Suret harçları:

Tarafların isteği üzerine verilecek karar suretleri için karar suretinin her sayfa­sından (Fotokopiler dahil) 1, 00

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!