Faydalı Bilgiler

TAŞIMA İŞLERİNDEKİ TAZMİNAT MİKTARLARI

TİCARET KANUNUNA GöRE TAŞIMA İŞLERİNDEKİ TAZMİNAT MİKTARLARI

Türk Ticaret Kanununda taşıyıcının ziya , hasar veya gecikme dolayısıyla ödeyeceği tazminat miktarları ayrıntılı olarak düzenlenmistir.

1- Ziya ve Hasardan Doğan Sorumlulukta Tazminat Miktarı

Gönderinin tamamının ziya veya hasarında taşıyıcının ödemekle yükümlü olduğu tazminat miktarı gayri safi ağırlığının her bir kg için 8,33 özel çekme Hakkını(öçH) karşılayan tutar ile sınırlandırılmıştır.

 Münferit parçalarının ziya veya hasarı halinde gönderinin tamamı değerini kaybetmişse tamamının , bir kısmı değerini kaybetmişse değer kaybeden kısmın gayri safi ağırlığının her bir kg için 8,33 öçH karşılayan tutar ile sınırlıdır.

 Taşıyıcının ziya veya hasardan dolayısıyla tazminat ödeme yükümlülüğü yanında buna ek olarak zararın tespiti için yapılması zorunlu giderleri de tazmin ile yükümlüdür.

Ayrıca taşıyıcının ziya veya hasardan sorumlu olduğu hallerde tazminat ödedikten başka bir de almış olduğu taşıma ücretini geri vereceği ve taşıma ile ilgili vergileri, resimleri ve taşıma ile ilgili diğer giderleri de karşılamak ile yükümlü bulunmaktadır.

2- Gecikmeden Doğan Sorumluluk

Taşıma süresinin aşılması halinde (Gecikmede) taşıyıcının tazminat sorumluluğu taşıma ücretinin üç katı ile sınırlandırılmıştır. Gecikme durumunda hak sahibi gecikmeden kaynaklı zararlarını ispatlasa bile, taşıyıcının ödeyeceği azami tazminat miktarı taşıma ücretinin üç katını geçmeyecektir.

3- Ziya, Hasar , Gecikmeden Doğan Sorumluluk Dışındaki Taşıma Sözleşmesinden Doğan Sorumluluk

Taşıyıcının Ziya ,Hasar ve Gecikmeden doğan tazminat yükümlülüğü dışında ayrıca taşıma sözleşmesinden doğan bir yükümlülüğünü ihlal etmesi durumunda doğan zararı da tazminle ile de sorumludur. Sözleşme ihlallerinden doğan sorumluluğu nedeni ile taşıyıcının ödeyeceği tazminat miktarı, tam ziya halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının üç katı ile sınırlıdır.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!