Faydalı Bilgiler

TİCARET HUKUKUNDA HAKSIZ REKABET

TİCARET KANUNUNA GÖRE HAKSIZ REKABET NEDİR?

Haksız rekabet halleri altı başlıkta düzenlenmiştir.

Bunlar;

1-    Dürüstlüğe aykırı reklam ve satışlar ile diğer hukuka aykırı davranışlar,

2-    Sözleşmeyi ihlale ve sona erdirmeye yönelik davranışlar,

3-    Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanmak,

4-    Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak açıklamak,

5-    İş şartlarına uymamak

6-    Dürüstlük kurallarına aykırı işlem şartları kullanma olarak sayılmıştır.

Haksız rekabette duruma göre mahkemeden istenebilecek hukuki korunma ya da telafi imkanları da altı grupta toplanabilmektedir.

Bunlar;

1-    Haksız rekabetin tespiti,

2-    Haksız rekabetin önlenmesi,

3-    Haksız rekabetin durdurulması

4-    Maddi tazminat,

5-    Manevi tazminat,

6-    Haksız rekabet araçlarına el koymadır.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!