Faydalı Bilgiler

CİRO NEDİR?

 

Senedin bir başka kişiye devrine ciro denir. Senedi taşıyan, ciro yoluyla senet borçlusuna borcunu ciro edilen kişiye ödemeye yetki verir. Ciro yoluyla ciro edilen kişiye de alacağı tahsil etme yetkisi verir. Ciroda, ciranta (ciro eden)  senetten doğan haklarını devreder.

Ciro yazılı olur. Ciro kaydı bononun arka yüzüne veya bononun arka yüzünün devamı olarak kabul edilen ve ek kağıt (alonj) üzerine yapılır. Ciro şart ihtiva etmez. Şarta bağlı ciroda bu şartlar hiç yazılmamış sayılır. Alacağın bir kısmının cirosu yapılamaz. Çizilmiş ya da karalanmış ciro hiç yapılmamış sayılır. 

CİRO TÜRLERİ:

Temlik Cirosu: 

Temlik cirosu; senetten doğan tüm hakların devredilmesi için yapılır. Temlik cirosu, tam ciro veya beyaz ciro şeklinde yapılabilir. Tam ciro; lehine ciro yapılan kişinin belirtilmesiyle olur. Beyaz ciro ise; lehine ciro yapılan kimse belirtilmeden yapılan cirodur. Uygulamada imza ile bu ciro yapılır. Yalnızca imza ile yapılan beyaz cironun senedin arka yüzüne yapılması gerekir. Aksi takdirde senedin ön yüzüne yapılacak beyaz ciro aval hükmündedir. Bonoyu beyaz ciro ile devralan kişi;

Beyaz ciroyu kendi adına doldurabilir,

Beyaz ciroyu başkası adına doldurabilir,

Bonoyu yeniden beyaz ciro ile devredebilir,

Bonoyu olduğu gibi başka bir kişiye teslimle devredebilir.

Tahsil Cirosu: 

Burada, cirantanın amacı; senetten doğan tüm hakları devretmek değil, sadece kendi namına, ciro edilene alacağı tahsil etmek yetkisini vermektir. Ciro edilen, cirantanın temsilcisi durumundadır. Bankalara tahsile verilen senetler bu türden ciro edilen senetlerdir.

Rehin Cirosu (Teminat Cirosu):

Rehin cirosundan amaç; bonodan kaynaklanan hakkı ciro edilen kişiye rehnetmektir. Rehin cirosu teminat niteliği taşıdığından, “Bedeli Rehindir” veya “Bedeli Teminattır” gibi ibarelerin ciroda bulunması gerekmektedir. Bankaların kredilerin teminatı olarak alacakları senetler bu tür ciro ile devralınır.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!