Faydalı Bilgiler

ECRİMİSİL NEDİR?

Bir malın kullanılmasından doğan menfaatin para ölçüleriyle takdirine ecr-i misl denir. Bir şeyin kullanılması karşılığında ödenmesi gereken paradır. İyi niyetli olmayan zilyet(elinde bulunduran), geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır. İyi niyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir. İyi niyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.(Medeni Kanun m.995)

Ecrimisil davası açmak için; Davalının, davacının rızası olmadan taşınmazı kullanmış olması gerekir. Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir.(Usul Kanunu.m.12) Yani ecrimisil davasının taşınmazın bulunduğu yerde açılması gerekmektedir. Ecr-i misil davaları 5 yıllık zamanaşımına bağlıdır. Yani ecrimisil davalarında ancak geriye dönük olarak beş yıla ilişkin para istenebilir.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!