Faydalı Bilgiler

KAYYIM NEDİR?

Kayyım, belirli işleri görmek veya malvarlığını yönetmek için atanan kişiye verilen isimdir. Medeni Kanunun vasilik ile ilgili kuralları kayyımlık içinde geçerlidir.

Ergin(yetişkin) bir kişi, hastalığı, başka bir yerde bulunması veya benzeri bir sebeple ivedi bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek durumda değilse, Bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa, Yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel varsa bu durumlarda temsil için kayyım atanması gerekecektir.

1. Bir kimse uzun süreden beri bulunamaz ve oturduğu yer de bilinemezse,

2. Vesayet altına alınması için yeterli bir sebep bulunmamakla beraber, bir kişi malvarlığını kendi başına yönetmek veya bunun için temsilci atamak gücünden yoksunsa,

3. Bir terekede mirasçılık hakları henüz belli değilse veya ceninin menfaatleri gerekli kılarsa,

4. Bir tüzel kişi gerekli organlardan yoksun kalmış ve yönetimi başka yoldan  sağlanamamışsa,

5. Bir hayır işi veya genel yarar amacı güden başka bir iş için halktan toplanan para ve sair yardımı yönetme veya harcama yolu sağlanamamışsa bu durumda da yönetim için kayyım atanması gerekmektedir.

Ayrıca isteğe bağlı kısıtlama sebeplerinden biri varsa, ergin bir kişiye kendi isteği üzerine de bir kayyım atanabilir.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!