Faydalı Bilgiler

TRAFİK KAZALARI

TRAFİK KAZALARI VE OLUŞAN ZARARLARIN GİDERİLMESİ

Trafik Kazası, karayolu üzerinde bir veya birden fazla aracın karışarak oluşturduğu,  maddi hasar, ölüm veya yaralanma ile sonuçlanan olaydır.

Oluşan kaza maddi hasarlı kaza ise araç sürücülerinin tutanak tutması yeterlidir. Araçlardan birisinin resmi araç olması halinde tutanağın polis ya da jandarma tarafından tutulması gerekmektedir. Kaza sonucu yaralanma, ölüm varsa veya taraflar anlaşamamış ise  polis veya jandarmanın tutanak tutması gerekir.

Kaza tutanağı düzenledikten sonra, araçlara ait belgeler ile sigortalarının birer sureti ile olay yerinin fotoğraflarının çekilmesinde fayda bulunmaktadır. Hemen sigorta şirketini arayarak ihbarda bulunmak ve hasar dosyası açtırmak gerekmektedir. Yaralanma var ise tedaviye ilişkin belgelerin saklanması gerekir.

Araçlarda, zorunlu trafik sigortası ile kasko sigortası bulunmaktadır. İlki zorunlu olarak bulunması gereken, ikincisi ise tercihen yapılan sigortalardır. Zorunlu trafik sigortası yapıldığı aracın zararını karşılamaz sadece zarar verdiği diğer aracın veya kişinin zararını karşılar. Karşı taraf kusurlu ise zorunlu trafik sigortası bu aracın zararını ödemez. Kasko ise sigortasını yaptırdığı aracın zararının tamamını karşı tarafın kusuru ve teminat oranında  ödemektedir.

Kaza tutanağı gerçeğe aykırı ya da yanlış tutulmuş ise Mahkeme yoluna başvurarak veya Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdindeki Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak itiraz edilebilir. Bu itiraz incelenerek haklı bulunmanız durumunda yeni bir kusur tespiti yapılır.

Kazaya karışan aracın poliçesi yoksa ya da tarihi geçmişse ya da vurup kaçmışsa, bu durumda 1-Tedavi giderlerinizi 2-Sakatlık tazminatınızı 3-Ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı zararlarınızı Güvence Hesabından talep edebilirsiniz. Araçtaki hasarlar, manevi tazminat talepleri güvence hesabı dışındadır ve ödeme yapılmamaktadır. 

Meydana gelen zararlardan 1-Kazayı yapan şoför,2-Araç ruhsat sahibi, (işleteni), 3-Sigorta şirketi (poliçe limiti dahilinde) birlikte sınırsız sorumludur.  Manevi tazminattan  kural olarak sigorta şirketi sorumlu değildir. Fakat poliçesinde manevi tazminat klozu bulunan aracın karıştığı kazada sigorta, manevi tazminatı da ödemektedir.

Trafik kazası sonucu istenebilecek haklar şunlardır :

1-Maddi tazminat : Bu tazminata; tedavi giderleri, çalışamamaktan dolayı kazanç kaybı, sakatlık varsa malüliyet tazminatı, ölüm varsa destekten yoksun kalma tazminatı,  araç ticari taksi, minibüs gibi ise aracın çalışamadığı günlere ait kazanç kaybı, aracın kaza geçirmesi sebebiyle araçta olan değer kaybı vs. dahildir.

2-Manevi tazminat :Ruhsal bütünlüğünüz bozulduğu için üzüntünün biraz olsun giderilmesi, suçlunun cezalandırılması için verilmektedir. Manevi tazminat belirlenirken; tarafların sosyal ve ekonomik durumlarının dikkate alınarak belirlenir.

3-Trafik kazası aynı zamanda iş kazası ise SGK dan malüliyet aylığı ve kazaya sebep olan kişiden aynı zamanda da işverenden maddi manevi tazminat alınabilmektedir.

4. Ceza davası : Yaralanma, ölüm hallerinde  savcılık aracılığıyla açılacak ceza davasında haklarınızı aramalısınız. Bu durumda olay esansında bulunan tanıkların bulunması ve dinlenmesi önemlidir.

Trafik kazasında yaralanma varsa Türk Ceza Kanunu uyarınca, kazanın oluşumuna sebebiyet veren kişi 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Kazada yaralanan kişide “kemik kırığı”, “organların işlevinin sürekli azalmasına” “yüzünde sabit bir iz kalmasına” ”yaşamsal  tehlike varsa” vs. hallerinde kişi 4,5 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fiilin birden fazla kişinin yaralanmasına neden olması halinde, kişi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası artırılır ile cezalandırılır. Kusurlu olarak trafik kazasında bir kişinin ölümüne sebep olanlar , 2 ila  6 yıl arası hapis cezası ile cezalandırılır. Eğer trafik kazası sonucunda 1’den fazla insanın ölümü ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ceza Muhakemeleri Kanununa göre,  iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Uzlaşmaya ilişkin hükümler saklıdır. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. Bunun için mağdurun zararının giderilmesi, kişinin sabıkasız olması gerekir. Mahkeme 5 yıllık bir denetim süresi belirler, sanık suç işlemezse verilen hüküm; davanın düşürülmesiyle ortadan kalkar.

Trafik kazası sebebiyle maddi manevi tazminat istekleri;  zarar görenin, zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten başlayarak iki yıl ve herhalde, kaza gününden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar.

Zarara yol açan eylemin aynı zamanda suç sayılan bir eylemden doğmuş olması durumunda  o suçun bağlı olduğu (daha uzun olan) süre ceza zamanaşımı süresidir. Yani ceza zamanaşımı süresi daha uzun bir süre ise bu durumda bu süre geçerli olur. Bu sürede tazminat istekli dava açılabilir.

Kaza esnasında , kişi yolcu olarak araçta bulunuyor yani taşıma sözleşmesi varsa bu durumda Ticaret Kanunu taşıma sözleşmesi hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Buna göre, yolcu taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan ölüm veya cismani zarara ilişkin davalar, on yıllık zamanaşımına tabidir.

Hukuk Muhakemesi Kanununa göre bu tazminat davalarında daha az harç ödenmektedir.  Ölüm ve cismani zarar sebebiyle açılan tazminat davalarında peşin harç yatırırken normal davalara göre 1/5 oranında harç ödeyeceklerdir. Diğer davalarda bu oran ¼ dür.

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!