Faydalı Bilgiler

KONUT ALIM SATIMLARINDA KDV ORANI

KONUT ALIM SATIMLARINDA KDV ORANLARI

01/01/2013 tarihinden itibaren inşaat ruhsatı alan lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan yapılardaki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlarda              

a) Arsa birim m2 vergi değeri 500 Türk Lirası altında olan (Beş yüz Türk Lirası hariç) konutların tesliminde  %1,

b) Arsa birim m2 vergi değeri 500 Türk Lirası ile bin Türk lirası ( Bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde  %8,

c) Arsa birim m2 vergi değeri bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde %18,

KDV oranı uygulanır.

 (6306 sayılı Yasa gereği rezerv yapı alanı, riskli alanlar, riskli yapıların bulunduğu yerler hariç).    

Mevcut binaların inşaat kalitesinin yükseltilmesi halinde de aynı oranlar uygulanır. 

Binaların inşaat kalitesi bakımından Emlak Vergisi’ne matrah olacak vergi değerlerinin takdirine ilişkin tüzük gereğince beş sınıfa ayrılmıştır. Bunlar; lüks inşaat, birinci sınıf inşaat, ikinci sınıf inşaat, üçüncü sınıf inşaat, basit inşaattır. Bu sınıflama, binanın yapılış tarzı, işçiliği, çeşitli bölümlerinde kullanılan malzemenin türü, kalitesi ve benzeri hususlar dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan edilmektedir.

Konutlarda KDV uygulaması yeni konut teslimlerinde söz konusudur. İkinci el alım ve satımlarında bu uygulama yapılmaz.

 

Konut Yeri, sınıfı, metrekaresi ve arsa değeri

KDV hariç konut Fiyatı TK

Yeni KDV oranı %

01/01/2013 sonrası ruhsat alan (yeni uygulama) alıcıya mal olmuş fiyatı TL

Eski Kdv Oranı %

01/01/2013 öncesi ruhsat alan (eski uygulama) alıcıya mal olmuş fiyatı TL

Fark tutar TL

Türkiye geneli 150 m2 ve üzeri konutlar, bina sınıfı ve arsa m2 birim değerine bakılmaksızın

100.000

18

121.951

18

121.951

0

Büyükşehir dahilinde lüks veya birinci sınıf inşaat 150 m2'nin altında konut, arsa m2 birim değeri 1000 lira ve üstü

100.000

18

121.951

1

101.010

20.941

Büyükşehir dahilinde lüks veya birinci sınıf inşaat 150 m2'nin altında konut, arsa m2 birim değeri 500- 1000 lira ve üstü

100.000

8

108.696

1

101.010

7.686

Büyükşehir dahilinde lüks veya birinci sınıf inşaat 150 m2'nin altında konut, arsa m2 birim değeri 500 liranın altı

100.000

1

101.010

1

101.010

0

Büyükşehir dahilinde ikinci, üçüncü sınıf ve basit inşaat 150 m2'nin altı konut, arsa m2 birim değerine bakılmaksızın

100.000

1

101.010

1

101.010

0

Diğer il sınırlarında kalan 150m2'nin altındaki konutlar, bina sınıfı ve arsa m2 birim değerine bakılmaksızın

100.000

1

101.010

1

101.010

0

 

 

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!