Faydalı Bilgiler

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI

ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI (2013)
( 2005 - 2012 YILLARINA AİT ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI )

Özel Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2013'den İtibaren Uygulanacak)

 

1. Fatura, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Serbest Meslek Makbuzu Verilmemesi ve Alınmaması Halinde:
- Her Belge İçin 190 TL'den Az Olmamak Üzere, Bu Belgelerde Yazılması Gereken Meblağın (VUK m.353/1) bir takvim yılı içinde toplam olarak da 94.000 TL’den fazla olmamak üzere, bu belgelere yazılması gereken meblağın

% 10'u

2. Perakende Satış Fişi, Yazar Kasa Fişi, Giriş ve Yolcu Taşıma Bileti, Sevk İrsaliyesi vb. Düzenlemeyenlere (VUK m.353/2) (Her bir belge nevi için) Her tespitte 9.400 TL, yıl içinde de 94.000 TL’yi aşmamak üzere

190 TL
3. Kişilerin fatura, gider pusulası, serbest meslek makbuzu, perakende satış fişi, yazar kasa fişi, giriş ve yolcu taşıma bileti almadıklarının tespitinde (VUK m.353/3)
38 TL
4. Maliye Bakanlığınca tutulma, günü gününe kaydedilme mecburiyeti getirilen defterlerin, bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mevcudiyetine uyulmaması (VUK m.353/5)
190 TL
5. Tek Düzen Hesap Planına ve Mali Tablolara İlişkin Usul ve Esaslara Uyulmaması Halinde (VUK m.353/6)
4.300 TL
6. VUK Md. 8/5'de Düzenlenen Tek Vergi Numarası ile ilgili Mecburiyetlere Uyulmaması (VUK m.353/7)
230 TL
7. Belge Basım ile ilgili Bildirim Görevini Yerine Getirmeyen Matbaa İşletmecilerine (VUK m.353/8)
700 TL
8. Vergi Kimlik Numarası ile ilgili Bildirim ve Ödevleri Yerine Getirmeyenlere (VUK m.353/9)
940 TL
9. VUK'nun 127. Maddesinin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına (VUK m.353/910
700 TL

USULSÜZLÜK CEZALARI (2013)
( 2005 - 2012 YILLARINA AİT USULSÜZLÜK CEZALARI )

 

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel (1 Ocak 2013'dan İtibaren Uygulanacak)

 

Mükellef Grupları

Birinci Derece
Usulsüzlükler
İçin (TL)

İkinci Derece
Usulsüzlükler
İçin (TL)

1. Sermaye Şirketleri
110
60
2. Sermaye Şirketleri Dışında Kalan (I) inci Sınıf Tüccar ve Serbest Meslek Erbabı
70
35
3. İkinci Sınıf Tüccarlar
35
17
4. Yukardakiler Dışında Kalıp Beyanname Usulüyle Gelir Vergisine Tabi Olanlar
17
9,40
5. Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler
9,40
4,30
6. Gelir Vergisinden Muaf Esnaf
4,30
2,40

 

VERGİ CEZALARI

VERGİ CEZALARI

Vergi Ziyaı Cezası (VUK. Md.344) 1 Kat
VUK. Md.359'daki Fiillere Sebebiyet Verilmesi Halinde 3 Kat

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!