Faydalı Bilgiler

DAVALARDAKİ PARASAL SINIRLAR

Konu

HUMK

01.01.2012- 31.12.2012

Temyiz sınırı

m. 427

1.690 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

17.220 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

10.300.- TL

01.10.2011 tarihinden sonra açılan dava ve işlerde uygulanacak parasal sınırlar

Konu

HMK

01.10.2011- …

Senetle ispat sınırı

m. 200

2.500 TL

İstinaf sınırı

m. 341

1.500 TL

Temyiz sınırı

m. 362

25.000 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 369

60.000 TL

(2011 yılı)

Konu

HUMK

01.01.2011- 31.12.2011

Görev sınırı

m. 8

7.780 TL

Senetle ispat sınırı

m. 288, m. 290

590 TL

İstinaf sınırı

Değ. m. 426/A

1.540 TL

Temyiz sınırı

m. 427

1.540 TL

Temyizde duruşma sınırı

m. 427,IV, m. 438

15.620 TL

İstinaf sonrası temyiz sınırı

Değ. m. 428

7.780 TL

İstinaf sonrası temyizde duruşma sınırı

Değ. m. 435

15.620 TL

Sulh mahkemelerindeki taksim davalarında muhakeme usûlünün belirlenmesine ilişkin sınır

m. 566

7.780 TL

Karar Düzeltme Sınırı

m.440

9.350.- TL

 

İİK

 

Pazarlık Suretiyle Satış Sınırı

m. 119

2.190 TL

İflâs İdaresinin Alacaklılarla Doğrudan Doğruya Sulh ve Tahkim Yapma Sınırı

m. 226

4.420 TL

Fevkalade Mühlete Tâbi Olmayan Alacaklara İlişkin Sınır

m. 326

1.070 TL

İcra Mahkemesi Kararlarında Temyiz Sınırı

m. 363

4.420 TL

 

Elektronik İmza Kanunu

 
 

m. 13

12.512.-TL

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!