Faydalı Bilgiler

YURT DIŞINDAKİ SİGORTALILIK

TÜRK FİRMALARININ YURT DIŞINDAKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞCİLERİN SİGORTALILIKLARI

5510 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesini g fıkrası hükmü uyarınca, ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılır ve bunlar hakkında işverenlerce sadece kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri ve buna ilişkin primler uygulanır. Uzun vadeli sigorta kolları hükümleri ve buna ilişkin primler uygulanmaz.

Bu sigortalıların uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde, 5510 sayılı Yasa’nın 50’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki Türkiye’de yasal olarak ikamet etme şartı ile aynı fıkranın (a) bendinde belirtilen şartlar aranmaksızın haklarında isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulanır. Bu kapsamda, isteğe bağlı sigorta hükümlerinden yararlananlardan ayrıca genel sağlık sigortası primi alınmaz. Bu bent kapsamında yurt dışındaki işyerlerinde çalışan sigortalıların, bu sürede ödedikleri isteğe bağlı sigorta primleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık sayılır.

 • 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 35.70 TL x 30 x % 20 = 214.20 TL,

• 1/1/2014 ila 30/6/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 232.05 TL x 30 x % 20 = 1.392.30 TL,

• 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 37.80 TL x 30 x % 20 = 226.80 TL,

• 1/7/2014 ila 31/12/2014 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 245.70 TL x 30 x % 20 = 1.474.20 TL.

 

Bu yazıyı paylaş!

Bizi sosyal medyadan izleyin!