Gündemden

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR TÜRKİYE'DE EMEKLİ OLABİLİR

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR TÜRKİYE'DE EMEKLİ OLABİLİR

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR,ÇALIŞTIKLARI SÜREYİ DÖVİZ KARŞILIĞI BORÇLANARAK TÜRKİYE'DE EMEKLİ OLUP YAŞLILIK SİGORTASINDAN YARARLANABİLİRLER.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/10-504  Esas ve  2014/156 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede yurt dışında çalışarak Türkiye’de emekli olanlarla ilgili emsal bir karar verdi.

Karar:

3201 sayılı Kanun, kendisinden önce yürürlükte bulunan 2147 sayılı Kanun ile birlikte; yurt dışında çalışan

DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN YERLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNAN YERLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun sağlığını korumak maksadıyla, mesleğini serbest olarak

SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

SEÇİM TAKVİMİ AÇIKLANDI

7 HAZİRAN 2015 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE UYGULANACAK S E Ç İ M T A K V İ M İ

10 MART 2015 SALI SEÇİMİN BAŞLANGIÇ TARİHİ

1- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması, 2- Milletvekili Genel Seçimine ait parametrelerin SEÇSİS’ten tanımlanması, 3- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS'e

FİNANSAL HİZMETLERİN UZAKTAN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERİN UZAKTAN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEYEN EV NEDENİ İLE KİRA KAYBI İSTENEBİLİR

SÜRESİNDE TESLİM EDİLMEYEN EV NEDENİ İLE KİRA KAYBI İSTENEBİLİR

TOKİ NİN SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN SÜREDE EVİ TESLİM ETMEMESİ HALİNDE KİRA KAYBI BEDELİ İSTENEBİLİR.
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/13-1143 Esas ve  2014/625 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede TOKİ’nin konutun geç teslim edilmesi nedeni ile kira kaybını ödemesi gerektiğine karar verdi.Karar:
Taraflar arasında düzenlenen sözleşmeyle taşınmazın, davalı tarafından davacıya satıldığı konusunda taraflar arasında uyuşmazlık bulunmamaktadır. Sözleşmenin 3. maddesinde taşınmazın

MARKETTEKİ GÖREVLİNİN VERDİĞİ ZARARA İLİŞKİN DAVA TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE

MARKETTEKİ GÖREVLİNİN VERDİĞİ ZARARA İLİŞKİN DAVA TÜKETİCİ MAHKEMESİNDE

MARKETTE UNUTULAN CÜZDANIN GÜVENLİK TARAFINDAN BULUNARAK İADE EDİLMEMESİNDEN DOĞAN ZARARIN ÖDENMESİ VE BENZERİ DAVALARA TÜKETİCİ MAHKEMELERİ BAKACAK

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/13-2166 Esas ve 2014/709 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede görev konusunda emsal bir karar verdi.Karar:
Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; müşterinin alışveriş yaptığı markette unuttuğu cüzdanın, market çalışanı (güvenlik görevlisi) tarafından bulunup iade edilmeyerek

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ AMACI İLE KANUN ÇIKARTILDI

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ AMACI İLE KANUN ÇIKARTILDI

PERAKENDE TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6585   Kabul Tarihi: 14/1/2015

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

EKONOMİMİZ İSTİKRARLI DEĞİLDİR VE DÖVİZLE KİRA  ÖDEYEN İNDİRİM İSTEYEMEZ

EKONOMİMİZ İSTİKRARLI DEĞİLDİR VE DÖVİZLE KİRA ÖDEYEN İNDİRİM İSTEYEMEZ

YARGITAY, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İSTİKRARLI OLMADIĞINI, BUNUN KİRACI TARAFINDAN BİLİNMESİ GEREKTİĞİNİ,BU NEDENLE DÖVİZ OLARAK BELİRLENEN KİRA BEDELİNDE İNDİRİM YAPILAMAYACAĞINA KARAR VERDİ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2014/13-1614 Esas ve 2014/900 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede; kira sözleşmesinin uyarlanması için açılan davada; ekonomik kriz nedeni ile değer kazanan döviz artışlının kiracı tarafından ekonominin istikrarlı olmaması nedeni ile tahmin edilebileceğini bu nedenle uyarlamanın

ZORLA ÖPERKEN DİLİN AĞZA SOKULMASI VÜCUDA ORGAN SOKULMASI DEĞİLDİR

ZORLA ÖPERKEN DİLİN AĞZA SOKULMASI VÜCUDA ORGAN SOKULMASI DEĞİLDİR

FAİLİN MAĞDUREYİ ZORLA ÖPERKEN DİLİNİ AĞZINA SOKMASI VÜCUDA ORGAN SOKULMASI NİTELİĞİNDE OLMADIĞINDAN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMAR SUÇU OLUŞMAZ.


Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2013/14-294 Esas ve 2013/615 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede emsal niteliğinde bir karar verdi.
KARAR : Özel Daire çoğunluğuyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sulh ceza mahkemesince cinsel taciz suçundan

BAŞKASINA AİT FOTOĞRAFI İNTERNETTE YAYIMLAMAK SUÇTUR

BAŞKASINA AİT FOTOĞRAFI İNTERNETTE YAYIMLAMAK SUÇTUR

BAŞKASINA AİT FOTOĞRAFI İNTERNET ÜZERİNDEN SİTEDE YAYIMLAMAK “KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK YAYMA” SUÇUNU OLUŞTURUR.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2012/12-1510 esas ve  2014/331 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede başkasına ait fotoğrafın kullanılması ile ilgili karar verdi.“...Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamede yargılamaya konu edilen olayın açıklanmasından sonra sanığın eyleminin özel hayatın gizliliğini ihlal suçu olarak vasıflandırılıp

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 20nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan  “Özürlü hastalar” ibaresi “Engelliler”, “özürlü” ibareleri “engelli”,“özürlülerin” ibaresi “engellilerin” olarak;

KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  14/12/2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Koruyucu Aile Yönetmeliğinin

ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ABONELİK SÖZLEŞMELERİNİN NASIL YAPILACAĞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ABONELİK SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1)

UZUN SÜREN DAVALAR ANAYASAL HAKLARIMIZI İHLAL EDİYOR

UZUN SÜREN DAVALAR ANAYASAL HAKLARIMIZI İHLAL EDİYOR

ANAYASA MAHKEMESİ , UZUN SÜREN HUKUK  VE CEZA DAVALARINDA BİREYSEL BAŞVURU YAPANLARA  MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİYOR.

2013/7288 sayılı bireysel başvuruda on dört yıl süren ve sonuçlanmayan kadastro davası ile ilgili “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvuruculara  ayrı ayrı 14.950,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE,

2013/8738 sayılı bireysel başvuruda,1978 yılından beri süren zilyetliğin

SELE KAPILARAK ON İKİ KEZ ARIZA YAPAN ARAÇ AYIPLIDIR VE DEĞİŞTİRİLMELİDİR

SELE KAPILARAK ON İKİ KEZ ARIZA YAPAN ARAÇ AYIPLIDIR VE DEĞİŞTİRİLMELİDİR

SELE KAPILDIKTAN SONRA DEFALARCA ARIZA YAPAN ARAÇ AYIPLIDIR VE SERVİS YA DA ÜRETİCİ TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLMELİDİR.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2014/8435 Esas ve 2014/17631 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede aşağıdaki kararı verdi.
KARAR : Davacı, 27.09.2010 tarihinde davalıdan 2010 model Volkswagen marka araç satın aldığını, 14.10.2010 tarihinde aracın sele kapıldığını, aracının davalıya ait servise çekildiğini, araçta 13.000 TL lik hasar olduğunun belirlenmesi üzerine aracın

SUÇTAN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEN KİŞİNİN SİLAH RUHSATI İPTAL EDİLEMEZ

SUÇTAN HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEN KİŞİNİN SİLAH RUHSATI İPTAL EDİLEMEZ

YARGILANARAK HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI VERİLEN KİŞİNİN SİLAH RUHSATI İPTAL EDİLMEMELİ.YARGILANMASI DEVAM EDEN KİŞİ SAYILIP BEŞ YIL SÜRE İLE BEKLENMELİDİR.
Danıştay 15.Dairesi 2011/1079  Esas ve  2012/530 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede aşağıdaki kararı verdi.Karar:
Zonguldak İdare Mahkemesi'nce, Karabük Ağır Ceza Mahkemesinin 10.12.2009 tarih ve E:2008/194, K:2009/255 sayılı kararıyla, ihaleye fesat karıştırmaya teşebbüs suçu nedeniyle hapis cezasıyla

KİRA BEDELİNİN DEĞİŞEN DURUMLARA GÖRE İNDİRİMİ İSTENEBİLİR

KİRA BEDELİNİN DEĞİŞEN DURUMLARA GÖRE İNDİRİMİ İSTENEBİLİR

YARGITAY,KİRA SÖZLEŞMELERİNDE ARTIŞ KARARLAŞTIRILMASINA RAĞMEN HANGİ HALLERDE KİRA İNDİRİMİNE İLİŞKİN DAVA AÇILABİLECEĞİNE DAİR KARAR VERDİ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/3-633 Esas ve 2014/154 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede kira bedelinin indirilmesinde emsal bir karar verdi:
Dava, kira bedelinin tespiti istemine ilişkindir. 
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar davalılardan D... vekilinin temyizi üzerine, Özel Dairece yukarıda başlık bölümünde

TRAFİK KAZASI YALNIZCA ALKOLÜN ETKİSİ İLE MEYDANA GELMEMİŞSE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAZMİNAT ÖDEMEYEBİLİR

TRAFİK KAZASI YALNIZCA ALKOLÜN ETKİSİ İLE MEYDANA GELMEMİŞSE ALKOLLÜ SÜRÜCÜ TAZMİNAT ÖDEMEYEBİLİR

YARGITAY,EMSAL NİTELİĞİNDEKİ KARARI İLE MÜNHASIRAN ALKOLÜN ETKİSİ İLE MEYDANA GELMEYEN KAZALARDA HASAR BEDELİNİN SÜRÜCÜDEN İSTENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/17-1098 Esas ve  2014/644 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede emsal niteliğinde olan bu kararı verdi:
Dava, trafik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı tarafından zarar gören 3.kişiye ödenen tazminatın, sigortalısından rücuen tahsili için yaptığı icra takibine vaki itirazın iptaline ilişkindir.

İŞÇİ,EMEKLİLİK SÜRESİ DOLMUŞ İSE TAZMİNATINI ALARAK BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR

İŞÇİ,EMEKLİLİK SÜRESİ DOLMUŞ İSE TAZMİNATINI ALARAK BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLİR

YARGITAY,EMEKLİLİK YAŞI GELMEMESİNE RAĞMEN GÜN VE YIL ŞARTININ GERÇEKLEŞMESİ HALİNDE İŞCİNİN TAZMİNATINI ALARAK BAŞKA BİR İŞTE ÇALIŞABİLECEĞİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi 2014/8622 Esas ve 2014/17835 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede aşağıdaki kararı verdi: 

Mahkemece, davacının SGK'dan aldığı 30/04/2012 tarihli yazı ile 15 yıl ve 3600 prim ödeme gün sayısı şartını yaş şartı dışında sağladığını ispatlasa da, davacının kıdem tazminatı almasının ön

CEZAİ ŞART İŞ SÖZLEŞMELERİNDE HANGİ HALLERDE GEÇERLİDİR

CEZAİ ŞART İŞ SÖZLEŞMELERİNDE HANGİ HALLERDE GEÇERLİDİR

YARGITAY, İŞ DAVASINDA CEZAİ ŞARTIN HANGİ HALLERDE GEÇERLİ OLABİLECEĞİNE İLİŞKİN KARAR VERDİ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2012/33025 Esas ve 2014/26136 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede iş sözleşmesindeki cezai şarta ilişkin karar verdi.

Karar özeti:
Cezai şart öğretide, mevcut borcun ifa edilmemesi veya eksik ifası halinde ödenmesi gereken mali değeri haiz ayrı bir edim olarak tanımlanmıştır (Tunçomağ, Kenan: Türk Hukukunda Cezai Şart, İstanbul 1963).

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, paket tur sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE

İŞ YERİ DIŞINDA YAPILAN DOĞRUDAN SATIŞLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ YERİ DIŞINDA YAPILAN DOĞRUDAN SATIŞLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İŞ YERİ DIŞINDA KURULAN SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler ile doğrudan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

DEVRE TATİL VE UZUN SÜRELİ TATİL HİZMETİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti, değişim ve yeniden satış sözleşmelerine uygulanacak usul ve esasları

TANIĞI ODASINA ÇAĞIRAN HAKİM CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN MAHKÜM OLDU

TANIĞI ODASINA ÇAĞIRAN HAKİM CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN MAHKÜM OLDU

MAHKEMEDE TANIKLIK YAPAN KADINI ODASINA ÇAĞIRARAK  “ÇOK TATLISIN,BİR KERE ÖPEBİLİRMİYİM“ DİYEREK SARILMAYA ÇALIŞAN HAKİM CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN MAHKÜM OLDU. 

YARGITAY CEZA GENEL KURULU  2013/14-97 ESAS VE  2013/331 KARAR SAYILI DOSYADAKİ İNCELEMEDE „ KADİFE GİBİ TENİN VAR ÇOK TATLISIN SENİ ÇOK BEĞENDİM BİR KERE DUDAĞINDAN ÖPEBİLİR MİYİM GIDIĞINDAN ÖPEBİLİR MİYİM DİYEREK SARILMAK İÇİN HAMLE YAPAN HAKİMİN 

TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN

TÜKETİCİYİ KORUMAK İÇİN "TİCARİ REKLAM" YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; reklam veren, reklam ajansları, mecra kuruluşları ve reklamcılık ile ilgili tüm kişi, kurum ve kuruluşlar ile ticari uygulamada bulunanların uyması gereken

ÇALINAN KREDİ KARTINDAN YAPILAN HARCAMADAN BANKA SORUMLUDUR

ÇALINAN KREDİ KARTINDAN YAPILAN HARCAMADAN BANKA SORUMLUDUR

YARGITAY, ÇALINAN KREDİ KARTINDAN YAPILAN HARCAMADA BANKANIN SORUMLU OLACAĞINA İLİŞKİN KARAR VERDİ.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2013/32840 Esas ve 2014/18798 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede, minibüste çalınan kredi kartı ile yapılan harcamada bankanın da sorumlu tutulması gerektiğini belirtti. Kararda “Davacı, kredi kartının, hukuka aykırı olarak üçüncü kişiler tarafından kullanılması nedeniyle harcamalardan sorumlu olmadığını ileri sürmüş, davalılar ise, kredi kartına

CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KESİN DELİLDİR

CEZA MAHKEMESİ KARARLARI KESİN DELİLDİR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, CEZA MAHKEMESİ KARARLARININ KESİN DELİL OLDUĞUNA İLİŞKİN EMSAL KARAR VERDİ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/4-1008 Esas ve 2014/490 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede “Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine ( davasına ) etkisi, hukukumuzda mülga 818 Sayılı Borçlar Kanunu'nun 53. maddesinde düzenlenmiş olup; hukuk hakimi, ceza

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR HANGİ DURUMDA SİGORTALI SAYILIR?

EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLAR HANGİ DURUMDA SİGORTALI SAYILIR?

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU EV HİZMETLERİ İLE İLGİLİ EMSAL KARAR VERDİ. HANGİ HALLERDE EV HİZMETİNİN SİGORTA KAPSAMINDA OLABİLECEĞİNİ AÇIKLADI.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu,2013/10-2280 Esas ve 2014/65 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede “Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık, davacının ev hizmetlerinde çalışma süresinin tespiti talebine ilişkin olarak, mahkemece yapılan araştırmanın hüküm kurmaya yeterli olup olmadığı noktasında toplanmaktadır. Uyuşmazlığın çözümü

DAVALININ YANLIŞ GÖSTERİLMESİ DAVANIN REDDİNE SEBEP OLMAZ

DAVALININ YANLIŞ GÖSTERİLMESİ DAVANIN REDDİNE SEBEP OLMAZ

YARGITAY,DAVALININ YANLIŞ GÖSTERİLMESİ HALİNDE DAVANIN REDDEDİLMEMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VEREREK GÖRÜŞ DEĞİŞTİRDİ.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/5318 esas ve 2014/5563 karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede Alt işveren işçisi tarafından, feshin geçersizliğine karar verilmesi istemiyle yalnızca alt işveren hakkında veya geçersizlik yahut muvazaa iddiasıyla sadece asıl işveren aleyhine açılan davalarda, asıl işveren-alt işveren ilişkisinin geçersiz veya muvazaaya

SATILAN EVDEKİ EKSİKLER BEDELİN İNDİRİLMESİNİ GEREKTİRİR

SATILAN EVDEKİ EKSİKLER BEDELİN İNDİRİLMESİNİ GEREKTİRİR

YARGITAY,SATILAN EVDEKİ EKSİKLİKLERİN AYIPLI MAL SAYILACAĞINI VE SÜRESİNDE İHBAR EDİLMİŞSE BEDEL İNDİRİMİ YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN KARAR VERDİ.

Yargıtay  13. Hukuk Dairesi 2013/4550 Esas ve  2014/7237 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede“Dava, satış esnasında sunulan projede, sözleşmede ve tanıtımlarda belirtilen ancak bunlara uygun olarak yapılmayan veya eksik yapılan işler nedeni ile davacının satın aldığı dairede oluşan değer kaybının ödetilmesi istemine ilişkindir.

İŞÇİ ALACAKLARI KISMİ DAVA OLARAK AÇILABİLİR

İŞÇİ ALACAKLARI KISMİ DAVA OLARAK AÇILABİLİR

İŞCİ ALACAKLARI İLE İLGİLİ DAVALARIN SONRADAN TAMAMLANMAK ÜZERE KISMİ DAVA OLARAK AÇILMASI MÜMKÜN

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu  2012/9-838 Esas ve 2012/715 Karar sayılı ilamı:
HUKUK GENEL KURULU KARARI  
Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:  
Dava, fazla mesai ücretinin ödenmemesi nedeni ile iş akdini haklı nedenle feshettiği iddiasıyla, işçi

İŞÇİ ALACAKLARI BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAMAZ

İŞÇİ ALACAKLARI BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAMAZ

YARGITAY İŞCİ ALACAKLARININ BELİRSİZ ALACAK DAVASI OLARAK AÇILAMAYACAĞINA KARAR VERDİ.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi  2014/446 Esas ve 2014/2055 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede “01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 107. maddesiyle, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nda yer almayan yeni bir dava türü olarak belirsiz alacak ve tespit davası kabul edilmiştir.6100 sayılı Kanunun 107. maddesine göre,
"(1) Davanın açıldığı tarihte

2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİ MİKTARLARI YAYIMLANDI

2015 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİ MİKTARLARI YAYIMLANDI

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

I - Vergileme Ölçü ve Hadleri

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun1 "Yetki" başlıklı 10 uncu maddesinin;

İkinci fıkrasında, "Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme

TARIMSAL ARAZİLERİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TARIMSAL ARAZİLERİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TARIMSAL ARAZİLERİN MÜLKİYETİNİN DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

2015 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

2015 YILI AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1  (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlümerci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde,  Avukatlık Kanunu ve işbu

TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TURİST REHBERLİĞİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TURİST REHBERLİĞİ MESLEK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE

CEZA YARGILAMASINDA TANIKLIK ÜCRETİ İÇİN TARİFE YAYIMLANDI

CEZA YARGILAMASINDA TANIKLIK ÜCRETİ İÇİN TARİFE YAYIMLANDI

2015 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ileödenmesine

2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

2015 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1  (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde,

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HANGİ DAVALARIN ADLİ VE HANGİ DAVALARIN İDARİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARARLAR VERDİ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HANGİ DAVALARIN ADLİ VE HANGİ DAVALARIN İDARİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARARLAR VERDİ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ,KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAKİ TAZMİNAT DAVASININ İDARE MAHKEMESİNDE,2981 SAYILI YASA GEREĞİ TESCİL VE BEDEL DAVASININ ADLİ YARGIDA,TRAFİK KAZALARINDA TARAF KAMU KURUMU OLSA BİLE DAVANIN ADLİ YARGIDA,BELEDİYENİN KESTİĞİ MEYVE AĞAÇLARI NEDENİ İLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ ADLİ YARGIDA,ÇALIŞTIĞI KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİ İLE ÜCRET FARKINA İLİŞKİN DAVANINDA ADLİ YARGIDA GÖRÜLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR VERDİ.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:2014/1024 E.  2014/1059

ANAYASA MAHKEMESİ SENDİKAYA UYARAK İŞE GİTMEYEN ÖĞRETMENİ HAKLI BULDU

ANAYASA MAHKEMESİ SENDİKAYA UYARAK İŞE GİTMEYEN ÖĞRETMENİ HAKLI BULDU

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN:

Başvuru Numarası: 2013/8463

Karar Tarihi : 18/9/2014

I. BAŞVURUNUN KONUSU
I. Başvurucu, üyesi olduğu sendikanın tüm Türkiye'de yaptığı göreve gelmeme çağrısına katılarak görevine gelmediğini, ancak mazeretsiz olarak göreve gelmediği gerekçesiyle uyarma cezası verildiğini, sendikal faaliyetlere katılması nedeniyle ceza verilmesinin Anayasa'nın 10., 36., 40. ve 90. maddeleri ile toplantı ve

AVUKAT İLE ÇALIŞTIĞI FİRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VEKALET İLİŞKİSİDİR

AVUKAT İLE ÇALIŞTIĞI FİRMA ARASINDAKİ İLİŞKİ VEKALET İLİŞKİSİDİR

YARGITAY,ÇALIŞTIĞI FİRMAYA KARŞI AVUKATIN AÇTIĞI DAVANIN İŞ MAHKEMESİNDE DEĞİL GENEL MAHKEMELERDE GÖRÜLMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ.AVUKAT İLE FİRMA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İŞ İLİŞKİSİ DEĞİL VEKALET İLİŞKİSİ OLDUĞUNU BELİRTTİ.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2011/50648 Esas ve 2014/775 karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede
“Uyuşmazlık taraflar arasındaki ilişkinin 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında değerlendirilip

YARGITAY,TELEFON FATURALARINDAKİ SABİT ÜCRETİ HAKLI BULDU.

YARGITAY,TELEFON FATURALARINDAKİ SABİT ÜCRETİ HAKLI BULDU.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU,TELEFON FATURALARINDAKİ SABİT ÜCRETİN HAKLI OLDUĞUNA KARAR VERDİ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, 2013/13-661 esas ve 2014/440 karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede şu şekilde karar verdi:

“Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; davacının, davalı aboneden sabit ücret talep edip edemeyeceği; buradan varılacak sonuca göre Nevşehir Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 11.02.2009 gün ve 2009/105 sayılı kararının kaldırılmasına karar verilip verilmeyeceğini noktalarında

İLO NUN İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İLO NUN İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İLO'NUN 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİ YÜRÜRLÜKTE

Türkiye, Uluslararası Çalışma Örgütünün 1988 yılında, 75 inci Uluslararası Çalışma Konferansında kabul ettiği “167 Sayılı İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi ”ni kabul etti.  Bu sözleşme artık yürürlükte.

167 sayılı sözleşme, yapılan işe bağlı olarak meydana gelen yaralanma ve mesleki hastalıklar ile can kayıplarının önlenmesine

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU YAYIMLANDI

İSTANBUL TAHKİM MERKEZİ KANUNU

Kanun No. 6570                                                                                           

Amaç ve

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ön ödemeli konut satışlarına ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YENİ MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİ MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

YENİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ VE RAPORTÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tüketici hakem heyetlerinin kurulması ve çalışmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

YARGITAYDAN TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEĞİNE İLİŞKİN KARAR

YARGITAYDAN TARAF DEĞİŞİKLİĞİ YAPILABİLECEĞİNE İLİŞKİN KARAR

YARGITAY,AÇILAN TAPU İPTALİ DAVASINDA KARŞI TARAFIN KABUL EDİLEBİLİR BİR YANILGI İLE ESKİK YA DA YANLIŞ GÖSTERİLMESİ HALİNDE TARAF DEĞİŞİKLİĞİNİN KABUL EDİLEBİLECEĞİNE,ADLİ TIP İNCELEMESİNİN ASIL EVRAK ÜZERİNDE YAPILMASI GEREKTİĞİNE,İYİNİYETİN KORUNMASI GEREKTİĞİNE VE BU KONUDA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2012/16169 esas ve  2014/2198 Karar sayılı dosya ile yaptığı incelemede “tapu iptali ve tescil istekli davaların kayıt malikine husumet

YARGITAY DAVANIN KABULÜ HALİNDE DAVALIYA MASRAF YÜKLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

YARGITAY DAVANIN KABULÜ HALİNDE DAVALIYA MASRAF YÜKLENEMEYECEĞİNE KARAR VERDİ

YARGITAY 14. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/4599 
KARAR: 2014/9116

Davacı vekili tarafından, davalı aleyhine 28.02.2012 gününde verilen dilekçe ile ipoteğin fekki istenmesi

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ

ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Madde 1
Bu sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, on sekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
Madde 2
1. Taraf Devletler, bu Sözleşmede yazılı olan hakları kendi yetkileri altında bulunan her çocuğa, kendilerinin, anne babalarının veya yasal vasilerinin sahip oldukları ırk, renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka düşünceler,

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN YAYIMLANDI

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ HAKKINDAKİ KANUN YAYIMLANDI

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6563                                                                                             

"VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME" YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

"Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme" Resmi Gazetede yayımlanan karar ile yürürlüğe girdi.BM tarafından 1954 yılında imzalanan sözleşme haymatloslara bulundukları ülkelerde çeşitli haklar tanıyor. Bu kişiler kimlik belgesi alabilecek ve uluslararası haklardan yararlanabilecek.

VATANSIZ KİŞİLERİN STATÜSÜNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

New York'ta 28 Eylül 1954'te imzalanmıştır

Yürürlüğe giriş: 6 Haziran 1960

BAŞLANGIÇ

Sözleşmenin

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ  VE KORUMA KANUNU TAM METNİ

4 EKİM HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ VE KORUMA KANUNU TAM METNİ

HAYVANLARI KORUMA KANUNU 

                                                                                                                                     BİRİNCİ KISIM

Genel

BANKALARIN TÜKETİCİLERDEN ALACAĞI ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

BANKALARIN TÜKETİCİLERDEN ALACAĞI ÜCRETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

YENİ BİLİRKİŞİ,TANIK,HAKEM ÜCRETLERİ İLE MAHKEME GİDER AVANSI YAYIMLANDI

YENİ BİLİRKİŞİ,TANIK,HAKEM ÜCRETLERİ İLE MAHKEME GİDER AVANSI YAYIMLANDI

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince bilirkişiye ödenecek ücret ve giderlerin miktarı ile bunların ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

BAĞLAMA KÜTÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)  Bu Yönetmeliğin amacı; bağlama kütüğüne ilişkin usul ve esaslar

MADEN İŞYERLERİNDE Kİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

MADEN İŞYERLERİNDE Kİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğine aşağıdaki madde eklenmiştir.

EK MADDE 1 – (1) İşveren, yeraltı kömür madenlerinde acil durum

TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6552                                                                                              

YENİ TORBA KANUN MECLİSTE KABUL EDİLDİ

YENİ TORBA KANUN MECLİSTE KABUL EDİLDİ

BİR ÇOK YASADA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN MECLİS’TE KABUL EDİLDİ. KANUN RESMİ GAZETEDE YAYINLANDIKTAN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK. KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
Uluslararası denizyolu ve havayolu taşımacılığı yapan araçların seyrüsefer hallerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmayacak.
İşveren; çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ile 10 ve daha fazla çalışanı bulunan ve çok

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1)

YHGK,LAHEY SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ÇOCUKLARIN MUTAD MESKENE İADE DAVASI İLE İLGİLİ KARAR VERDİ

YHGK,LAHEY SÖZLEŞMESİ GEREĞİ ÇOCUKLARIN MUTAD MESKENE İADE DAVASI İLE İLGİLİ KARAR VERDİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU YURTDIŞINDA YAŞAYAN ÇOCUKLARIN İADESİ İÇİN AÇILAN DAVADA ÇOCUKLARIN TÜRKİYE’DE KALMALARINA KARAR VERDİ.

2013/2-2354 Esas ve 2014/523 Karar sayılı dosya ile verilen kararda “Dava, Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca çocukların mutad meskene iadesi istemine ilişkindir. Yerel Mahkeme kabulüne dayanak yapılan, Sözleşme'nin 13/1-b maddesi yönünden eldeki olay irdelendiğinde, Pedagog ve Sosyal Hizmet

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ:KAMUYA  AİT TAŞINMAZDAKİ KİRACIYA İLİŞKİN DAVA İDARİ YARGIDA ÇÖZÜMLENMELİ.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ:KAMUYA AİT TAŞINMAZDAKİ KİRACIYA İLİŞKİN DAVA İDARİ YARGIDA ÇÖZÜMLENMELİ.

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ,İL ÖZEL İDARESİNE AİT YERDEKİ KİRACININ TAHLİYESİ İLE İLGİLİ ADLİ YARGI İLE İDARİ YARGI ARASINDAKİ GÖREV UYUŞMAZLIĞINA İLİŞKİN KARAR VERDİ.MAHKEME  İL ÖZEL İDARESİNE AİT YERDEKİ İHTİLAFIN 2886 YASA HÜKÜMLERİNE GÖRE ÇÖZÜLMESİ GEREKTİĞİNİ VE İDARE MAHKEMESİ KARARININ GEÇERLİ OLACAĞINA HÜKMETTİ.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:

YARGITAY TATİLDE DOMUZ ETİ YEDİRİLEN TÜKETİCİLERE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

YARGITAY TATİLDE DOMUZ ETİ YEDİRİLEN TÜKETİCİLERE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, TATİLDE KENDİLERİNE DOMUZ ETİ YEDİRİLEN TÜKETİCİLERE MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay 2013/13-492 Esas ve  2014/87 Karar sayılı dosyası ile verdiği karardaDava, tatil amaçlı kalınan otelde sağlığa zararlı yiyecek verilmesi sebebiyle açılan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davalının işlettiği tatil köyünde davacıların konakladığı dönemden kısa bir süre sonra yapılan denetimlerde sağlığa zararlı, son kullanma tarihi

YARGITAY KAÇAK ELEKTRİK BEDELLERİNİN TÜKETİCİDEN ALINMASINI HAKSIZ BULDU

YARGITAY KAÇAK ELEKTRİK BEDELLERİNİN TÜKETİCİDEN ALINMASINI HAKSIZ BULDU

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, ELEKTRİK KAYIP/KAÇAK BEDELİNİN TÜKETİCİDEN TAHSİL EDİLMESİNİN HUKUK DEVLETİ VE ADALET DÜŞÜNCESİ İLE BAĞDAŞMADIĞI NA İLİŞKİN KARAR VERDİ.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/7-2454 E., 2014/679 K. Sayılı dosyası ile verdiği karardaEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na tüketicilere yapılacak elektrik satışlarında uygulanacak fiyatlandırmaya esas unsurları tespit etme görevi verilmiş olup, sınırsız bir fiyatlandırma unsuru belirleme yetkisi ve görevi verilmemiştir.

DANIŞTAY ,AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDU

DANIŞTAY ,AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜĞÜNÜ DURDURDU

Danıştay,Avukatlık ücret tarifesinin bazı maddelerinin yürürlüğünü durdurdu.Seri davalarda harcanan emek ve çabanın üstünde avukatlık ücretine karar verilemeyeceğini belirten Yüksek Mahkeme,takip miktarının üzerinde avukatlık ücreti olamayacağını ve fazla avukatlık ücreti için duruşma talep edilmemesinin gerektiğini belirtti.

DANIŞTAY 8. DAİRESİ
Esas Numarası: 2014/898
Karar Tarihi: 04.07.2014

ÖZETİ:

HSYK TİCARET MAHKEMELERİNİN YENİ YAPISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

HSYK TİCARET MAHKEMELERİNİN YENİ YAPISI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

T.C.
HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU
BİRİNCİ DAİRE BAŞKANLIĞI


6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 45 inci maddesi ile değişik 5235 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile aynı Kanuna eklenen geçici 5 inci maddesi gereğince faaliyette bulunacak asliye ticaret mahkemelerinin sayısı ve faaliyete geçirilecekleri tarih Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesince görüşülerek;

“1- İş kadro

YHGK, İNCELEDİĞİ DOSYADA BAŞBAKANIN ELEŞTİRİYE AÇIK VE HOŞGÖRÜLÜ OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

YHGK, İNCELEDİĞİ DOSYADA BAŞBAKANIN ELEŞTİRİYE AÇIK VE HOŞGÖRÜLÜ OLMASI GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, BAŞBAKAN HAKKINDA SÖYLENEN"SEVİYESİZ BEYANLARDA BULUNAN" "AHLAK DIŞI SALDIRILAR YAPAN" "GAFLET VE İHANET İÇİNDE OLAN" "ÇUKURDA SİYASET YAPAN" İFADELERİNİN BAŞBAKANIN ELEŞTİRİLERE AÇIK HOŞGÖRÜLÜ VE TAHAMMÜLLÜ OLMASI GEREKTİĞİ VE  SİYASİ TARTIŞMAYA İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASININ KİŞİLİK HAKLARININ İHLALİ KASTIYLA SÖYLENMEDİĞİ GEREKÇESİ İLE BU KONUDAKİ MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNİN REDDEDİLMESİ GEREKTİĞİNE KARAR VERDİ.

Yargıtay 2013/4-205 Esas

YSK, HSYK SEÇİMİ İLE İLGİLİ TAKVİMİ AÇIKLADI

YSK, HSYK SEÇİMİ İLE İLGİLİ TAKVİMİ AÇIKLADI

- K A R A R -

6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu’nun "Üyelerin seçimi" başlıklı 18. maddesinin birinci fıkrasının;

(d) bendinde; “Yedi asıl ve dört yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından adlî yargı hâkim ve savcılarınca,”,

(e) bendinde; “Üç asıl ve iki yedek üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı

YARGITAY HMK 209(SAHTECİLİK İDDİASI) İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

YARGITAY HMK 209(SAHTECİLİK İDDİASI) İLE İLGİLİ GÖRÜŞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Yargıtay, HMK 209. maddesindeki sahtecilik iddiası ile daha önce verdiği kararlardan döndü.Daha önce bu iddia ile takibin duracağını belirten Yargıtay,artık takibin durmayacağını,bu maddedeki ifadenin genel mahkemelerdeki davalarda senedin delil olarak kullanılamayacağına ilişkin olduğunu,icra takibine etkisi olamayacağını belirtti.

T.C.YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

EKSİK VE YANLIŞ TEDAVİDE MAHKEMELER YETERLİ ARAŞTIRMA YAPMALI

EKSİK VE YANLIŞ TEDAVİDE MAHKEMELER YETERLİ ARAŞTIRMA YAPMALI

YARGITAY YAPILAN EKSİK TEDAVİ İLE İLGİLİ YETERLİ ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİ İLE İLGİLİ EMSAL BİR KARAR VERDİ.

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2013/17487 Esas ve 2014/794 Karar sayılı ilamı ile verdiği kararda ;

“Davacı, 14.7.2009 tarihinde düşme sonucu bilinci kapalı vaziyette davalı hastaneye müracaat edildiğini, yoğun bakım sonrası iki kez ameliyat edildikten sonra taburcu olduğunu, ancak ağrıları artınca başka bir hastaneye müracaat ettiğini

ANAYASA MAHKEMESİ AV.SİNEM HUN'UN YAPTIĞI BAŞVURUYU,KABUL EDİLEBİLİR BULARAK İNCELEDİ.

ANAYASA MAHKEMESİ AV.SİNEM HUN'UN YAPTIĞI BAŞVURUYU,KABUL EDİLEBİLİR BULARAK İNCELEDİ.

ANAYASA HAHKEMESİ AVUKAT SİNEM HUN’UN "NEFRET SÖYLEMİNİ" GEREKÇE GÖSTEREREK KİŞİSEL HAKLARINA SALDIRI YAPILDIĞI İDDİASI İLE YAPTIĞI BİREYSEL BAŞVURUDA, BAŞVURUYU KABUL EDİLEBİLİR BULARAK İNCELEDİ ANCAK HAK İHLALİ OLMADIĞINA KARAR VERDİ.

Bir İnternet sitesinde Avukat Sinem Hun hakkında “sapkınların derneğinin de avukatı” ifadesinin kullanılması üzerine, Avukat Sinem Hun bu konuda şikayette bulundu. Bu şikayetinin sonuçsuz kalması üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN YENİ YÖNETMELİK YAYIMLANDI

PASAPORT KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNUN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

YARGITAYDAN BOŞANMADA EŞLERİN KUSURU İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

YARGITAYDAN BOŞANMADA EŞLERİN KUSURU İLE İLGİLİ EMSAL KARAR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU BOŞANMADA KUSUR İLE İLGİLİ EMSAL BİR KARAR VERDİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2013/2-623 E.2014/97 K.sayılı ilamı kadının bakire olmadığı iddiası ve kadının sadakatsizliği konularında örnek bir karar verdi.

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasına dayalı boşanma, maddi ve manevi tazminat, nafaka davasında;özellikle davalı-davacı kocanın eşinin ilk gecede bakire olmadığını ileri sürerek evden ayrılmasını istediği, davacı-davalı kadının da ortak konuttan

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEYE İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

“İstanbul Sözleşmesi” olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi bugün yürürlüğe girdi.

Avrupa Konseyi’nce Mayıs 2011’de imzaya açılan İstanbul Sözleşmesi’ni ilk imzalayan Türkiye, Kasım 2011’de de parlamentoda sözleşmeyi onayladı.

Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli 10 imza, ülkelerin değerlendirme süreçleri

ANAYASA MAHKEMESİ PATENT HAKLARI İLE İLGİLİ KARARNAMEDEKİ BİR MADDEYİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ PATENT HAKLARI İLE İLGİLİ KARARNAMEDEKİ BİR MADDEYİ İPTAL ETTİ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI 

Esas Sayısı : 2013/100

Karar Sayısı : 2014/14

Karar Günü : 29.1.2014

R.G. Tarih-Sayı : 29.05.2014-29014


İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Ankara Fikri ve Sınaî Haklar (4) Hukuk Mahkemesi

İTİRAZIN KONUSU : 24.6.1995 günlü, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 158. maddesinin ikinci fıkrasının, Anayasa’nın 2., 10., 35., 36. ve 138.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE

İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1)

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/12/2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin adı “6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği”

YARGITAY İŞ KAZALARI İÇİN EMSAL BİR KARAR VERDİ

YARGITAY İŞ KAZALARI İÇİN EMSAL BİR KARAR VERDİ

YARGITAY İŞ KAZASININ TANIMINI YAPARAK İŞ KAZASINDAN DOĞAN DAVALARDA SGK NIN DAVAYA DAHİL EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTTİ.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi  2013/20611 E. 2014/1769 K. Sayılı kararı ile incelediği bir dosyada iş kazasının tanımını yaparak bu konudaki tazminat davalarında SGK nın davaya dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Yargıtay incelediği dosyada aşağıdaki kararı verdi:

 “Dava, davacıya ait işyerinde, 03/07/2007 tarihinde meydana gelen davalının yaralanma olayının iş kazası olmadığının

YARGITAY CEZA DAİRELERİNİN İŞBÖLÜMÜNÜNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YARGITAY CEZA DAİRELERİNİN İŞBÖLÜMÜNÜNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YARGITAY CEZA DAİRELERİ İŞ BÖLÜMÜ

ORTAK HÜKÜMLER

1)Bu iş bölümündeki düzenlemeler,  yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerlidir.

2)İş bölümünün yürürlüğe girdiği tarih itibariyle düzenlenen tebliğnameler, iş bölümündeki düzenlemeler esas alınarak  görevli Ceza Dairesine gönderilir.

3)Ceza Daireleri yürürlük tarihinden önce

YARGITAY HUKUK DAİRELERİNİN İŞBÖLÜMÜNÜNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YARGITAY HUKUK DAİRELERİNİN İŞBÖLÜMÜNÜNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ

İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ

1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini güçlendirmek amacıyla, aşağıda yer alan

YARGITAYDAN TRAFİK KAZASINDAKİ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE İLGİLİ BİR KARAR

YARGITAYDAN TRAFİK KAZASINDAKİ DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI İLE İLGİLİ BİR KARAR

YARGITAY, TRAFİK KAZASINDA ÖLENİN YAKINLARININ AÇTIĞI DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATINA İLİŞKİN DAVADA, ÖLENİN TAM KUSURLU OLMASI HALİNDE DAHİ TRAFİK SİGORTASINDAN TAZMİNAT İSTEYEBİLECEĞİNE HÜKMETTİ.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi  2013/813 E. 2013/7141 K. Sayılı ilamı ile destekten yoksun kalma tazminatına ilişkin önemli bir karar verdi. Bir karşı oy ile verilen kararda ölenin yakınlarının trafik sigortası karşısında üçüncü kişi konumunda olduklarını ve ölenin kusurlu olması

ÇÖZÜM SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLARI DÜZENLEYEN KANUN YAYIMLANDI

ÇÖZÜM SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLARI DÜZENLEYEN KANUN YAYIMLANDI

TERÖRÜN SONA ERDİRİLMESİ VE TOPLUMSAL BÜTÜNLEŞMENİN GÜÇLENDİRİLMESİNE DAİR KANUN

Kanun No. 6551                                                                                               

KAÇAKÇILARI İHBAR EDENLERE ÖDENECEK  İKRAMİYE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

KAÇAKÇILARI İHBAR EDENLERE ÖDENECEK İKRAMİYE YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUNA GÖRE KAÇAK EŞYA YAKALANMASI HALİNDE MUHBİR VE EL KOYANLARA İKRAMİYE ÖDENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/10/2007 tarihli ve 26685 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak

TÜKETİCİ SORUN VE İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEK İÇİN TÜKETİCİ KONSEYİ KURULUYOR

TÜKETİCİ SORUN VE İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEK İÇİN TÜKETİCİ KONSEYİ KURULUYOR

TÜKETİCİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1)

ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖCALAN'A İLİŞKİN İHLAL KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖCALAN'A İLİŞKİN İHLAL KARARI YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 GENEL KURUL

KARAR

Başvuru Numarası: 2013/409

Karar Tarihi: 25/6/2014

BAŞVURUNUN KONUSU

1.         Başvurucu, basılmakta olan kitabı hakkında mahkemece el koyma kararı verilmesi ve bu karara

ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞÖRTÜLÜ DURUŞMAYA GİREN AVUKATLA İLGİLİ İHLAL KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNİN BAŞÖRTÜLÜ DURUŞMAYA GİREN AVUKATLA İLGİLİ İHLAL KARARI YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 GENEL KURUL

KARAR

Başvuru Numarası: 2014/256

Karar Tarihi: 25/6/2014

BAŞVURUNUN KONUSU

1.       Başvurucu, Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştığını, bir duruşmaya başörtülü olarak katılması nedeniyle hâkimin duruşmanın

ANAYASA MAHKEMESİ BALYOZ DAVA KARARINI YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİ BALYOZ DAVA KARARINI YAYIMLADI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 GENEL KURUL

  Başvuru Numarası: 2013/7800

 Karar Tarihi: 18/6/2014

                                                                             

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) Özel hastanenin denetimi ile ilgili bilgi ve belgeleri muhafaza etmek.”

SATIŞA SUNULAN MALLARIN ETİKET VE TARİFELERİNİ BELİRLEYEN YÖNETMELİK ÇIKTI

SATIŞA SUNULAN MALLARIN ETİKET VE TARİFELERİNİ BELİRLEYEN YÖNETMELİK ÇIKTI

FİYAT ETİKETİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; perakende olarak satışa sunulan mal ve hizmetlerin etiket, tarife ve fiyat listelerinin şekli,

CEZA KANUNU VE DİĞER KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA YAYIMLANDI

CEZA KANUNU VE DİĞER KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA YAYIMLANDI

TÜRK CEZA KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 6545                                                                                                         

BUGÜN 26 HAZİRAN.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASININ KABUL EDİLDİĞİ GÜN

BUGÜN 26 HAZİRAN.BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASININ KABUL EDİLDİĞİ GÜN

Birleşmiş Milletler Antlaşması (26 Haziran 1945)

 

Giriş Notu
Birleşmiş Milletler Antlaşması, Uluslararası Örgütlenme konusundaki Birleşmiş Milletler Konferansı’ nın sonucunda 26 Haziran 1945’ de yürürlüğe girmiştir.  Uluslararası  Adalet

ANAYASA MAHKEMESİNİN HANEFİ AVCI İLE İLGİLİ  VERDİĞİ İHLAL KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNİN HANEFİ AVCI İLE İLGİLİ VERDİĞİ İHLAL KARARI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ 

KARAR 

Başvuru Numarası: 2013/2814 

Karar Tarihi: 18/6/2014

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR 


Başkan : Alparslan ALTAN
Üyeler : Serdar ÖZGÜLDÜR
Osman Alifeyyaz PAKSÜT
Recep KÖMÜRCÜ
Engin YILDIRIM
Raportör : Serhat ALTINKÖK
Başvurucu : Hanefi AVCI
Vekili : Av. Refik

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

MİLLΠEĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

ANAYASA MAHKEMESİNİN BALYOZ DAVASI KISA KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNİN BALYOZ DAVASI KISA KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNİN BALYOZ DAVASI İLE İLGİLİ KISA KARARI:

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Başvurucular, 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 147. maddesinde düzenlenen
Türkiye Cumhuriyeti İcra Vekilleri Heyetini Cebren Iskat veya Vazife Görmekten Men
suçuna teşebbüsten İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılama ve yargılama
sonunda verilen mahkûmiyet kararı nedeniyle Anayasa’nın 36. maddesinde koruma altına
alınan adil yargılanma hakkı ile Anayasa’nın

AVUKATLIK STAJINA BAŞLAMAK İÇİN SINAV ZORUNLULUĞU GETİREN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

AVUKATLIK STAJINA BAŞLAMAK İÇİN SINAV ZORUNLULUĞU GETİREN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK STAJ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  19/12/2001 tarihli ve 24615 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türkiye Barolar Birliği

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLARI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

TÜKETİCİ SÖZLEŞMELERİNDEKİ HAKSIZ ŞARTLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU VE YARGITAY KARARLARI

İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU VE YARGITAY KARARLARI

CEZA KANUNUNDA İNTİHARA YÖNLENDİRME SUÇU VE İLGİNÇ İNTİHARA YÖNLENDİRME OLAYLARI VE YARGITAY KARARLARI

Ceza Kanununda bir kişiyi intihara yönlendirme suçu düzenlenmiş ve cezası da belirlenmiştir. Aşağıda bu konudaki madde ile iki ayrı olaydaki Yargıtay düşüncesi bulunmaktadır.

TCK 84. MADDE:

İntihara yönlendirme

(1) Başkasını intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının intihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım

İMAR PLANLARI ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İMAR PLANLARI ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1  (1)

ANAYASA MAHKEMESİ 8 YIL SÜREN DAVAYI MAKUL SÜREDE BULMADI

ANAYASA MAHKEMESİ 8 YIL SÜREN DAVAYI MAKUL SÜREDE BULMADI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2013/5881

Karar Tarihi: 3/4/2014

 BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

I.        BAŞVURUNUN

ANAYASA MAHKEMESİNİN YOUTUBE KARARI TAM METİN

ANAYASA MAHKEMESİNİN YOUTUBE KARARI TAM METİN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

GENEL KURUL

KARAR

Başvuru Numarası: 2014/4705

Karar Tarihi: 29/5/2014

GENEL KURUL KARARI

I. BAŞVURUNUN KONUSU

1.         Başvurucular video paylaşım sitesi youtube.com  isimli  internet sitesine erişimin engellenmesine dair 27/3/2014

TAPU KADASTRO İŞLEM ÜCRETLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

TAPU KADASTRO İŞLEM ÜCRETLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6544                                                                                                 

BALIK AVCILIĞINI BIRAKAN BALIKÇI GEMİLERİNE YAPILACAK DEVLET DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BALIK AVCILIĞINI BIRAKAN BALIKÇI GEMİLERİNE YAPILACAK DEVLET DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

BALIKÇI GEMİSİNİ AVCILIKTAN ÇIKARANLARA YAPILACAK DESTEKLEME TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/26)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 7/4/2014 tarihli ve 2014/6091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, 2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar gereği,

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

Posta hizmetlerine ilişkin tarife, kullanıcı menfaatleri, posta hizmetlerinin gizliliği ve güvenliği, hizmet kalitesi ve uzlaştırma prosedürü ile posta sektöründe rekabeti tesis etmeye ve korumaya yönelik usul ve esasları düenleyen yönetmelik bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

POSTA HİZMETLERİNİN SUNULMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

DEVLET BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARIMI İÇİN YÖNETMELİK ÇIKARILDI

DEVLET BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARIMI İÇİN YÖNETMELİK ÇIKARILDI

DEVLET DESTEKLERİ BİLGİ SİSTEMİNE VERİ AKTARILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu tarafından doğrudan veya kamu kaynakları kullanılarak başka bir kurum veya kuruluş aracılığıyla teşebbüslere

TÜRKİYE 1989 TARİHLİ ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİ

TÜRKİYE 1989 TARİHLİ ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİ

Türkiye 2014/6336 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 14/5/2013 tarihli ve 6480 sayılı Kanunla uygun bulunan “1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi”ni  kabul etti.

ULUSLARARASI KURTARMA SÖZLEŞMESİ,1989

 BÖLÜM 1- GENEL HÜKÜMLER

 Madde 1

 Tanımlar

Bu Anlaşmada yer alan

 (a)    

ANAYASA MAHKEMESİ 8 YIL SÜREN DAVA NEDENİ İLE HAK İHLALİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ 8 YIL SÜREN DAVA NEDENİ İLE HAK İHLALİNE KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2013/3442

Karar Tarihi: 20/3/2014

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

I.          BAŞVURUNUN KONUSU

1.         Başvurucu,

YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL ONAYLANDI

YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNE EK PROTOKOL ONAYLANDI

Türkiye, 12 Nisan 2012 tarihinde Strazburg’da imzalanan “Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesine Ek Protokol”ünün onaylanmasını  uygun bularak buna ilişkin kararı Resmi Gazetede yayımlandı.Sözleşmenin tam metni:

YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİ

Strazburg, 27.1.1999

GİRİŞ

Bu Sözleşmeyi

ANAYASA MAHKEMESİ İŞE İADE DAVASINDA HAK İHLALİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ İŞE İADE DAVASINDA HAK İHLALİNE KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2012/1034

 

Karar Tarihi: 20/3/2014

 

 İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

I.          BAŞVURUNUN

İNSAN HAKLARI İHLALİ BAŞVURULARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İNSAN HAKLARI İHLALİ BAŞVURULARININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARINA İLİŞKİN BAŞVURULARIN İNCELENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU DEĞİŞTİRİLDİ

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU DEĞİŞTİRİLDİ

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6537                                                                                               

YEDİEMİN DEPOLARININ KURULMA VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

YEDİEMİN DEPOLARININ KURULMA VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

LİSANSLI YEDİEMİN DEPOLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE

YARGITAY YENİ BİR KARARINDA KIDEM TAZMİNATININ ESASLARINI AÇIKLADI

YARGITAY YENİ BİR KARARINDA KIDEM TAZMİNATININ ESASLARINI AÇIKLADI

YARGITAY’DAN KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi  2011/53179 E , 2014/4204 K sayılı ilamı ile kıdem tazminatı ile ilgili tespitlerde bulundu.

Yargıtay bu kararındaİşverene ait bir ya da birkaç işyerinde belli bir süre çalışmış bir işçinin, işini kaybetmesi halinde, işinde yıpranması, yeni bir iş edinmede karşılaşacağı güçlükler ve işyerine sağladığı katkı göz önüne alınarak,

YEDDİEMİN DEPO ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

YEDDİEMİN DEPO ÜCRETLERİ YENİDEN BELİRLENDİ

ADALET BAKANLIĞINA AİT DEPO VE GARAJLARDA MUHAFAZA EDİLEN MAHCUZ MALLAR İÇİN ALINACAK ÜCRET  TARİFESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda

ANAYASA MAHKEMESİ ASKERLİKTEKİ İNTİHAR İLE İLGİLİ YAŞAM HAKKININ İHLALİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ ASKERLİKTEKİ İNTİHAR İLE İLGİLİ YAŞAM HAKKININ İHLALİNE KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

Başvuru Numarası: 2013/19

Karar Tarihi: 7/3/2014

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

I.        BAŞVURUNUN KONUSU

1.      Başvurucular, oğullarının askerlik görevini yerine getirdiği sırada idarenin kusuru sonucu intihar ettiğini,

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1998 tarihli ve 23420 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu

ANAYASA MAHKEMESİ EVLİ KADININ SOYADINI KULLANMASI İLE İLGİLİ YENİ BİR KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ EVLİ KADININ SOYADINI KULLANMASI İLE İLGİLİ YENİ BİR KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2013/4439

Karar Tarihi: 6/3/2014

BİRİNCİ BÖLÜM

KARAR

I.          BAŞVURUNUN KONUSU

1.         Başvurucu,

YÖK'ÜN YATAY GEÇİŞ VE KREDİ TRANSFERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

YÖK'ÜN YATAY GEÇİŞ VE KREDİ TRANSFERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim KurumlarındaÖnlisans ve

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ İKAMET İZNİ YERİNE DE GEÇECEK

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ İKAMET İZNİ YERİNE DE GEÇECEK

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGELERİNİN AYNI ZAMANDA İKAMET İZNİ YERİNE GEÇECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna  göre, geçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacağı, çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar

BOŞANMA VE TAZMİNATTA KUSURA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR

BOŞANMA VE TAZMİNATTA KUSURA İLİŞKİN ÖRNEK KARARLAR

YARGITAYDAN BOŞANMA VE TAZMİNATTA KUSUR DURUMUNUN TESPİTİNE İLİŞKİN  KARARLAR

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi E. 2013/17126,K. 2013/21895 kararı ile “ Davacı kocanın da boşanmaya neden olan olaylarda kusurlu olduğu kabul edilerek davalı kadın yararına manevi tazminata hükmedilmişse de: davalı kadının eşini rahatsız edecek şekilde eski erkek arkadaşından bahsettiği, eşinin yüzüne tükürdüğü, davacı kocanın eşini evden kovmasının ise boşanma davasının açılmasından sonra meydana geldiği ve bu davada

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

TIP VE DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MİT KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MİT KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

DEVLET İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE MİLLΠİSTİHBARAT TEŞKİLATI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6532                                                                                               

6458 SAYILI YASA İLE ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İKAMET TEZKERESİ BİRLEŞTİ

6458 SAYILI YASA İLE ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İKAMET TEZKERESİ BİRLEŞTİ

ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İKAMET TEZKERELERİ BİRLEŞTİ

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihinde yayınlanmış ve birkaç maddesi dışında yayımı tarihinden bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6458 Sayılı Yasa’nın çalışma izinleri ve ikamet tezkeresi açısından getirdiği yenilikler şunlardır: 

Çalışma izinleri ve ikamet tezkereleri birleşecek

Yabancıların alacakları çalışma

YHGK DAN İNTERNET SAĞLAYICISI VE WEB SİTESİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ KARAR

YHGK DAN İNTERNET SAĞLAYICISI VE WEB SİTESİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ KARAR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU TAKLİT ÜRÜNLERİN İNTERNETTEN SATIŞI,İNTERNET SAĞLAYICISININ VE WEB SİTESİNİN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ ÖRNEK KARAR VERDİ

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu E. 2013/11-1138, K. 2014/16 sayılı, 15.1.2014 tarihli kararı ile gittigidiyor.com sitesi üzerinden

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE UYULACAK KURALLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNDE UYULACAK KURALLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

SİGORTACILIK KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLECEK FAALİYETLERE,TÜKETİCİ LEHİNE YAPILAN SİGORTA SÖZLEŞMELERİ İLE MESAFELİ AKDEDİLEN SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sigortacılık faaliyeti ile bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının

YHGK DAN KİŞİLİK HAKLARI İLE İLGİLİ BİR KARAR

YHGK DAN KİŞİLİK HAKLARI İLE İLGİLİ BİR KARAR

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU, ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANINA YARGITAY ONURSAL BAŞSAVCISININ “gerçekte layık olmadığı bir mevkie getirilen, hukukçuda olmayan, getiriliş biçimi ve sırf o biçimi sağlamak için çıkarılan yasa bizzat Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş, bulunduğu makamın ağırlığını ve sorumluluğunu bilmeyen bir zat. Şimdi atasözü hatırlatmakta yarar vardır. Bu doğrudan doğruya kılavuz, istikamet ve sonuç meselesidir. Ben siyasi iktidarın bu tür aldatmacalı yol göstericilere

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

1924 DE BUGÜN CUMHURİYETİN İLK ANAYASASI KABUL EDİLDİ

1924 DE BUGÜN CUMHURİYETİN İLK ANAYASASI KABUL EDİLDİ

1924 DE BUGÜN CUMHURİYETİN İLK ANAYASASI KABUL EDİLDİ.
20 Nisan da yürürlüğe giren 1924 Anayasası Teşkilât-ı Esasîye Kanunu'nu yürürlükten kaldırdı.Birkaç önemli değişiklikle (Altı ilkenin eklenmesi, devletin dininin İslam olduğuna dair ibarenin kaldırılması ve kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkının verilmesi gibi) 1961'e dek yürürlükte kaldı
1924 Anayasası’nın temel özellikleri şunlardır:

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler

Amaç

ORMAN KANUNUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORMAN KANUNUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORMAN KANUNUNUN 16 NCI MADDESİNİN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 16 ncı maddesine göre verilecek izinlere, rehabilite işlemlerine ve izinlerden tahsil edilecek

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KARARI İLE TEDBİR  TALEPLERİNE TEMYİZ YOLUNU KAPATAN KARARI YAYIMLADI

YARGITAY İÇTİHATI BİRLEŞTİRME KARARI İLE TEDBİR TALEPLERİNE TEMYİZ YOLUNU KAPATAN KARARI YAYIMLADI

YARGITAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI

ESAS NO: 2013/1

KARAR NO: 2014/1

ÖZET: İlk derece mahkemelerince verilen ihtiyati tedbir taleplerinin reddi veya bu taleplerin kabulü hâlinde, itiraz üzerine verilen kararlara karşı temyiz yolunun kapalı olduğu hususundadır.

I. GİRİŞ 

A.İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KONUSUNDAKİ  BAŞVURULAR

Avukat Mihriban Naillioğlu

TRAFİK CEZALARININ TAHSİL VE TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

TRAFİK CEZALARININ TAHSİL VE TAKİBİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR İLE KULLANILACAK ALINDILAR, TUTANAKLAR VE DEFTERLER HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/4/2011 tarihli ve 27897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının

TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

TELEVİZYON VE RADYO YAYINLARINDA UYULMASI GEREKEN KURALLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

YAYIN HİZMETİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/11/2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte

ANAYASA MAHKEMESİ TWİTTER YASAĞINI HAK İHLALİ SAYARAK AÇILMASINI İSTEDİ

ANAYASA MAHKEMESİ TWİTTER YASAĞINI HAK İHLALİ SAYARAK AÇILMASINI İSTEDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

 İKİNCİ BÖLÜM

 KARAR

 Başvuru Numarası: 2014/3986

Karar Tarihi: 2/4/2014

İKİNCİ BÖLÜM 

KARAR

1.         Başvurucular kullanıcısı oldukları twitter.com isimli  internet sitesine erişimin engellenmesine

65 YAŞINI DOLDURANLAR İLE MUHTAÇ VATANDAŞLARA AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

65 YAŞINI DOLDURANLAR İLE MUHTAÇ VATANDAŞLARA AYLIK BAĞLANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARI İLE ÖZÜRLÜ VE MUHTAÇ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede

ORMAN KADASTROSU VE 2B YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORMAN KADASTROSU VE 2B YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ÖZEL HASTANELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“a) İmar ile ilgili mevzuat uyarınca özel

MİT'İN YAPACAĞI İHALELERE İLİŞKİN USUL VE KURALLAR YENİ KARARNAME İLE DEĞİŞTİRİLDİ.

MİT'İN YAPACAĞI İHALELERE İLİŞKİN USUL VE KURALLAR YENİ KARARNAME İLE DEĞİŞTİRİLDİ.

MİLLİ İSTİHBARAT TEŞKİLATININ YAPACAĞI İHALELERE İLİŞKİN USUL VE YÖNTEMLER DEĞİŞTİRİLDİ.

Dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle 2009 tarihli eski kararname değiştirildi.Yapılan değişikliklere göre MİT doğrudan alım yapabilecek, 5 kat daha fazla harcama yetkisine sahip olacak.Kararnameyle Kamu İhale Kanunu’ndaki (KİK) sınırlamalardan 5 kat daha fazla harcama yetkisi verilen MİT, istediği firmayı ihaleye çağırmayabilecek. Böylelikle MİT’in dinleme techizatları başta olmak üzere ihtiyaç

AVCILIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

AVCILIK BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

AVCI EĞİTİMİ VE AVCILIK BELGESİ VERİLMESİ USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Avcı Eğitimi ve Avcılık Belgesi Verilmesi

DERSANELERİ KAPATAN DÜZENLEMENİN BULUNDUĞU TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

DERSANELERİ KAPATAN DÜZENLEMENİN BULUNDUĞU TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 6528                                                                                                       

DEMOKRASİ PAKETİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

DEMOKRASİ PAKETİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TEMEL HAK VE HÜRRİYETLERİN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 6529                                                                                                       

İLKER BAŞBUĞ'A TAHLİYE İMKANI GETİREN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYIMLANDI.

İLKER BAŞBUĞ'A TAHLİYE İMKANI GETİREN ANAYASA MAHKEMESİ KARARI YAYIMLANDI.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un bireysel başvuru yolu ile açtığı davada Anayasa Mahkemesi kabul kararı vermiş ve böylece Başbuğ tahliye edilmişti.Bu karar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.Kararda ilk derece mahkemesinde yapılan yargılamadaki tutukluluk için süre aşımı nedeni ile red kararı verildi.Mahkeme kararının gerekçesinin yasal sürede yazılmaması ve tutukluluğun etkili bir biçimde değerlendirilmemesi  nedeni ile de Anayasanın 19. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.

KARARIN TAM

ÖYM'LERİ KALDIRAN,TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CMK DA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN YAYIMLANDI

ÖYM'LERİ KALDIRAN,TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CMK DA DEĞİŞİKLİK YAPAN TORBA KANUN YAYIMLANDI

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU VE CEZA MUHAKEMESİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6526                                                                                             

ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARININ KULLANIMINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÜCRETSİZ VE İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARININ KULLANIMINI DÜZENLEYEN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTLARI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında ücretsiz veya indirimli yolcu taşıma hizmeti verecek toplu taşıma araçlarının

YOLCULARIN YURT DIŞINDAN GETİRDİĞİ EŞYANIN GÜMRÜKTEKİ DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

YOLCULARIN YURT DIŞINDAN GETİRDİĞİ EŞYANIN GÜMRÜKTEKİ DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GÜMRÜKLERDEN GEÇEN YOLCUNUN BERABERİNDEKİ EŞYAYA İLİŞKİN YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Yolcuların,  kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, Gümrük mevzuatına  göre iki kat olarak alınıyor ve eşya sahibine teslim ediliyor. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe

ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ 2012/87 E. 2014/41 SAYILI KARARI İLE AFET RİSKİ ALANLARI KANUNUNDAKİ HÜKÜMLERLE İLGİLİ VERDİĞİ İPTAL KARARINA EK OLARAK 2014/5 SAYILI KARARI İLE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

Anayasa Mahkemesi kanunun ,27.2.2014 günlü, E.2012/87, K.2014/41 sayılı kararla iptal edilen hükümleri ile ilgili,uygulanmalarından doğacak sonradan giderilmesi güç veya olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının sonuçsuz kalmaması için kararın Resmî Gazete’de

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN EYLEM PLANI KABUL EDİLDİ
İNTERNET YASAKLARINI DA İÇEREN TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İNTERNET YASAKLARINI DA İÇEREN TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6527                                                                                             

HSYK DEĞİŞİKLİĞİNİ DE İÇEREN TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

HSYK DEĞİŞİKLİĞİNİ DE İÇEREN TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6524                                                                                             

YENİ TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

YENİ TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6525                                                                                             

ANAYASA MAHKEMESİ MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİ İLE İLGİLİ KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKININ İHLALİ İLE İLGİLİ KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

Başvuru Numarası: 2013/841

Karar Tarihi: 23/1/2014

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

  1. I.        BAŞVURUNUN KONUSU

1.  Başvurucular, yakınları Şaban KOÇAK’ın askerlik

ANAYASA MAHKEMESİ ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİ İLE İLGİLİ KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ ÖZEL HAYATA SAYGI HAKKININ İHLALİ İLE İLGİLİ KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

KARAR 

Başvuru Numarası: 2013/533 

Karar Tarihi: 9/1/2014

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR 

I.          BAŞVURUNUN KONUSU

1.         Başvurucu,

ASKERLİK KANUNU İLE BİRÇOK KANUN VE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK GETİREN TORBA KANUN YAYIMLANDI

ASKERLİK KANUNU İLE BİRÇOK KANUN VE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK GETİREN TORBA KANUN YAYIMLANDI

ASKERLİK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6519                                                                                             

YARGI PAKETİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ.YARGI PAKETİNİN TAM METNİ

YARGI PAKETİ MECLİSTE KABUL EDİLDİ.YARGI PAKETİNİN TAM METNİ

TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 10 UNCU MADDESİ UYARINCA KURULAN AĞIR CEZA MAHKEMELERİNİN KALDIRILMASINA VE ÇEŞİTLİ KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 14- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, 6352 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca görevlerine devam eden ağır ceza mahkemeleri ile bu Kanunla

SINIRDA VİZE VERİLEN ÜLKE VATANDAŞLARININ LİSTESİ
İNTERNET YASAKLARININ DA BULUNDUĞU TORBA KANUN YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

İNTERNET YASAKLARININ DA BULUNDUĞU TORBA KANUN YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE ARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6518                                                                                             

BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI BİLGİ EDİNME HAKKI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TARAFINDAN VERİLECEK PARA CEZALARI YAYIMLANDI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU TARAFINDAN VERİLECEK PARA CEZALARI YAYIMLANDI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum tarafından uygulanacak idari para cezaları ile diğer yaptırım ve tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

rr)

TACİRLERİN TİCARET ÜNVANLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

TACİRLERİN TİCARET ÜNVANLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU DAİRELERİ ARASINDAKİ İŞ BÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

I) YARGITAY HUKUK DAİRELERİ İŞBÖLÜMÜ

A) İŞBÖLÜMÜ GENEL ESAS VE İLKELERİ

1) Yargıtay Hukuk Daireleri arasında işbölümü, temyiz incelemesinin sonuçlandırılmasında zaman kayıplarını önlemek, uzmanlaşmayı, akademik çalışma ve işbirliğini desteklemek, hukuksal sorunların çözümünde sorumluluk üstlenerek yönlendirici olabilmek ve Hukuk Dairelerinin hukuksal kimliklerini

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLEN PARA CEZALARI YENİDEN BELİRLENDİ

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961

ŞİRKETLERİN SİCİLDEN SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞTİ

ŞİRKETLERİN SİCİLDEN SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DEĞİŞTİ

MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİTASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN

YENİ PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİ PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜRK PETROL KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE

SAĞLIKTAKİ TAM GÜN YASASI VE BAZI KANUNLARLA İLGİLİ TORBA YASA YAYIMLANDI

SAĞLIKTAKİ TAM GÜN YASASI VE BAZI KANUNLARLA İLGİLİ TORBA YASA YAYIMLANDI

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6514                                                                                                       

KAMUDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONEL DAVALARINI İŞ MAHKEMESİNDE AÇMALI

KAMUDA SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN PERSONEL DAVALARINI İŞ MAHKEMESİNDE AÇMALI

KAMUDA ÇALIŞAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL SOSYAL HAKLARI İLE İLGİLİ DAVALARI İŞ MAHKEMESİNDE AÇMALI.

Yargıtay 7. HD’ nin 2013/3424E, 2013/4202 k. ve 25.03.2013 tarihli kararı bu konudaki örnek bir karardır.

Karara konu davada; Davacı davalı işyerinde istihdam edildiğini, her iki sözleşmesinin de işverence haksız olarak feshedildiğini belirterek kıdem, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti hafta tatili ücreti ve fazla çalışma ücretine ilişkin talepte

2003 YILINDA BUGÜN TÜRKİYE ÖLÜM CEZASINI KALDIRDI

2003 YILINDA BUGÜN TÜRKİYE ÖLÜM CEZASINI KALDIRDI

2003 YILINDA TÜRKİYE ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA İLİŞKİN PROTOKOLÜ İMZALADI

İNSAN HAKLARININ VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE EK
ÖLÜM CEZASININ KALDIRILMASINA DAİR Protokol No: 6
Strasbourg, 28.IV.1983
11. Protokol ile değiştirilen ve yeniden düzenlenen metin
Roma’da 6 Kasım 1950’de imzalanan Đnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerinin
Korunmasına ilişkin Sözleşme’yi (aşağıda “Sözleşme” diye anılmıştır)

SEÇİMLERDE GÖREV ALACAK SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİ DÜZENLEYEN GENELGE YAYIMLANDI

SEÇİMLERDE GÖREV ALACAK SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİ DÜZENLEYEN GENELGE YAYIMLANDI

30 MART 2014 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK MAHALLİ İDARELER SEÇİMLERİNDE SANDIK KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİNİ GÖSTERİR GENELGE
MADDE 1- Bu Genelge; il genel meclisi üyelikleri, belediye başkanlığı (büyükşehir belediye başkanlığı dâhil) ve belediye meclisi üyelikleri,

ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILAMA İLE İLGİLİ YENİ BİR KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILAMA İLE İLGİLİ YENİ BİR KARAR VERDİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ 

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2013/3283

Karar Tarihi: 19/12/2013

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR 

ANAYASA MAHKEMESİ EVLİ KADININ KIZLIK SOYADINI YALNIZ BAŞINA KULLANABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ EVLİ KADININ KIZLIK SOYADINI YALNIZ BAŞINA KULLANABİLECEĞİNE KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi 2013/2187 sayılı başvuru dosyasında,19.12.2013 tarihinde verdiği karar ile;kızlık soyadını yalnız kullanamayan başvurucunun Anayasanın 17. maddesinde güvence altına alınan manevi varlığının korunması ve geliştirilmesi hakkının ihlal edildiğini belirtti. Bulunduğu yerdeki Mahkeme tarafından bu talebin reddedilmesinin Anayasaya aykırı olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi "ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın ilgili Mahkemeye gönderilmesine

ANAYASA MAHKEMESİ TUTUKLU İKİ MİLLETVEKİLİ İÇİN KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ TUTUKLU İKİ MİLLETVEKİLİ İÇİN KARAR VERDİ

Anayasa Mahkemesi tutuklu bulunan iki milletvekilin uzun süre tutuklu kalmasının anayasaya aykırı olduğuna ve ayrıca tutuklu olmalarının seçilme haklarının ihlal edilmesine neden olduğuna karar verdi.Karar bugünkü Resmi Gazetede yayımlandı.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ 

İKİNCİ BÖLÜM

KARAR

Başvuru Numarası: 2013/9895

Karar Tarihi: 2/1/2014

ADALET BAKANLIĞINCA YURT DIŞI TEBLİGATLARINA İLİŞKİN USULLER BELİRLENDİ

ADALET BAKANLIĞINCA YURT DIŞI TEBLİGATLARINA İLİŞKİN USULLER BELİRLENDİ

YURT DIŞI TEBLİGAT VE İSTİNABE TALEPLERİNDE UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLARA DAİR TEBLİĞ

Yabancı ülkelerden tebliğ ve istinabe istemi ile ilgili olarak 2014 yılında yapılacak uygulamada:

I.

2014 YILINDA MÜDAFİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER BELİRLENDİ

2014 YILINDA MÜDAFİLERE ÖDENECEK ÜCRETLER BELİRLENDİ

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN 2014 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 talihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ BELİRLENDİ

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ BELİRLENDİ

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve

2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ AÇIKLANDI

2014 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ AÇIKLANDI

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir

23/2/1963 tarihli ve 11342 sayılı Resmî Gazete'de

2014 YILINDAKİ DEĞERLİ KAĞITLARIN FİYATI BELİRLENDİ

2014 YILINDAKİ DEĞERLİ KAĞITLARIN FİYATI BELİRLENDİ

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde,

“Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler "değerli kağıt" sayılır.

Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve

ANAYASA MAHKEMESİ BEŞ YILDA SONUÇLANAN DAVAYI MAKUL SÜREDE GÖRMEDİ

ANAYASA MAHKEMESİ BEŞ YILDA SONUÇLANAN DAVAYI MAKUL SÜREDE GÖRMEDİ

ANAYASA MAHKEMESİNDEN MAKUL SÜRE İLE İLGİLİ BİR KARAR
Anayasa Mahkemesi davası beş yıl süren başvurucuyu haklı bularak, makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğini belirtti.Başvurucu teminat çeki olarak verdiği bir çeke karşı açtığı menfi tespit davasının beş yılda aleyhine sonuçlandığını belirterek Anayasa Mahkemesine başvurdu.başvuruda bulunan yargılamanın yeniden yapılmasını ve zararlarının karşılanmasını yani maddi tazminat ödenmesini istedi.Mahkeme 2013/1213 sayılı

MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

MADDE BAĞIMLILIĞI TEDAVİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

VERGİ USUL KANUNUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

VERGİ USUL KANUNUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE

2014 YILI TANIKLIK ÜCRETLERİ YAYIMLANDI

2014 YILI TANIKLIK ÜCRETLERİ YAYIMLANDI

2014 YILI TANIKLIK ÜCRET TARİFESİ

Amaç

MADDE 1  (1) Bu tarifenin amacı, ceza muhakemesi sırasında tanığa verilecek tazminatın miktarı ileödenmesine

YENİ ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

YENİ ARABULUCULUK ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

2014 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1  (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının

YENİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

YENİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ YAYIMLANDI

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam

MADDE 1  (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlümerci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, Avukatlık Kanunu ve işbu tarife hükümleri uygulanır.

(2)

ORMAN KADASTROSU VE 2B YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORMAN KADASTROSU VE 2B YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

ORMAN KADASTROSU VE 2/B UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  20/11/2012 tarihli ve 28473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliğinin

YARGITAY BANKAYA KARŞI AÇILAN MASRAF İADESİNDE ZAMANAŞIMININ ON YIL OLDUĞUNU BELİRTTİ

YARGITAY BANKAYA KARŞI AÇILAN MASRAF İADESİNDE ZAMANAŞIMININ ON YIL OLDUĞUNU BELİRTTİ

Yargıtay 13. Hukuk Dairesinden:

             Esas No             : 2012/28832

             Karar No           : 2013/9624

YARGITAY İLAMI

             Mahkemesi       : Muğla

TÜTÜN SATIŞ BELGE BEDELLERİ AÇIKLANDI.

TÜTÜN SATIŞ BELGE BEDELLERİ AÇIKLANDI.

2014 yılında geçerli olacak satış belgesi bedelleri ile nargilelik tütün mamulü sunum uygunluk belgesi bedelleri:

1- Tütün Mamulü, Alkollü içki ve Etil

2014 YILINDA TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE ÖDENECEK PARA CEZALARI BELİRLENDİ

2014 YILINDA TÜKETİCİ KANUNUNA GÖRE ÖDENECEK PARA CEZALARI BELİRLENDİ

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 25 İNCİ MADDESİNE GÖRE 2014 YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Ceza miktarları

MADDE 1  (1) 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmî Gazete’de

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ İÇİN YÖNETMELİK YAYIMLANDI

EDEBİYAT ESERLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN,MAHKEMELERİN GÖREVİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR YAYIMLANDI

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ TARAFINDAN VERİLEN,MAHKEMELERİN GÖREVİ İLE İLGİLİ YENİ KARAR YAYIMLANDI

Uyuşmazlık Mahkemesinin Resmi Gazetede yayımlanan kararına göre;Belediye'ye karşı açılan haksız fiiile dayanan davaların İdare Mahkemsinde değil,Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gerekiyor.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:

ESAS NO : 2013/1375

KARAR NO : 2013/1577

KARAR TR : 11.11.2013

(Hukuk Bölümü)

ÖZET : 1- Hukuk uyuşmazlıklarında, adli yargı

1965 DE BUGÜN IRK AYRIMCILIĞININ KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

1965 DE BUGÜN IRK AYRIMCILIĞININ KALDIRILMASI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME

21 Aralık 1965 tarih ve 2106 (XX) sayılı BM Genel Kurul kararı uyarınca kabul edilerek imza ve onaya açılmıştır.

19. madde uyarınca, 4 Ocak 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Sözleşmeye Taraf Devletler,

Birleşmiş Milletler Şartı’nın tüm insanların onur ve eşitlik ilkelerine dayandığı

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ.DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ.DEĞİŞİKLİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.

ADLÎ KOLLUK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2005 tarihli ve 25832 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adlî Kolluk Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan adlî kolluk sorumlusu deyimi aşağıdaki şekilde

AİHM,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ NEDENİ İLE BİR MAHKÜMİYET KARARI VERDİ

AİHM,İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ NEDENİ İLE BİR MAHKÜMİYET KARARI VERDİ

AİHM TÜRKİYE’Yİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLALDEN 30.000 EURO TAZMİNATA MAHKÜM ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), iki başvurucunun başvurusunu kabul ederek, Türkiye’yi mahkum etti. AİHM, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. maddesini ihlal ettiğini tespit etti.Mahkeme,17 Aralıkta açıkladığı kararında, Türkiye’nin her iki başvuru sahibine 13 bin 750’şer avro manevi tazminat ve

18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ

18 ARALIK ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ

BUGÜN ULUSLARARASI GÖÇMENLER GÜNÜ

BM Genel Kurulu'nun küresel göçmen hakları savunucularının verdiği uzun mücadelenin sonucu olarak 1990'da Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu'nu imzaladığı gün olan 18 Aralık, ilk defa 1997'de Filipinli ve Asyalı göçmen organizasyonları tarafından Uluslararası Göçmen Dayanışma Günü olarak kutlanmaya başladı. 18 Aralık günü, BM tarafından

ANAYASA MAHKEMESİ TUTUKLULUĞA İLİŞKİN YENİ BİR KARAR YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİ TUTUKLULUĞA İLİŞKİN YENİ BİR KARAR YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN TUTUKLAMA İLE İLGİLİ EMSAL BİR KARAR DAHA YAYIMLANDI.

Anayasa Mahkemesi Resmi Gazetede yayımlanan kararı ile üç yıl tutuklu kalan başvurucularla ilgili örnek bir karar verdi. Bu karar Anayasa Mahkemesinin 21.11.2013 tarihli, 2012/1158 numaralı kararı ile verildi.

Mahkemeye bireysel başvuruda bulunanlar “tutukluluk hallerinin devamına dair kararların formül gerekçelere dayandığını, tutukluluğa itiraz incelemesinin duruşmasız olarak yapıldığını ve Savcı görüşünün

ANAYASA MAHKEMESİ MUSTAFA BALBAY KARARINI RESMİ GAZETEDE YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİ MUSTAFA BALBAY KARARINI RESMİ GAZETEDE YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİ MUSTAFA BALBAY’LA İLGİLİ GEREKÇELİ KARARINI YAYIMLADI

Anayasa Mahkemesi,uzun süredir tutuklu bulunan ve milletvekili seçilen Mustafa Balbay ile gerekçeli kararını Resmi Gazetede Yayımladı.

Mahkeme kararda “Tutuklama ile ilgili haksız tutuklandığına ilişkin iddiaları açıkça dayanaktan yoksun olduğundan reddetti. Adil yargılama hakkı ve ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine ilişkin iddiaları ise başvuru yolları tüketilmemiş

BUGÜN SOYKIRIMIN ÖNLENMESİ İÇİN HAZIRLANAN SÖZLEŞMENİN KABUL TARİHİ

BUGÜN SOYKIRIMIN ÖNLENMESİ İÇİN HAZIRLANAN SÖZLEŞMENİN KABUL TARİHİ

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SOYKIRIM SUÇUNUN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASI SÖZLEŞMESİNİ KABUL ETTİ.

Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi, 9 Aralık 1948'de Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilmiş ve Ocak 1951'de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme,soykırım terimini yasal olarak tanımlar. Sözleşmeye taraf ülkeler, soykırım suçunu önlemek ve cezalandırmakla yükümlüdürler. Türkiye sözleşmeyi 1950 yılında imzalamıştır.Sözleşmeye

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ARABULUCU VE HAKEME BAŞVURU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNDE ARABULUCU VE HAKEME BAŞVURU YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE ARABULUCUYA VE HAKEME BAŞVURMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Hakem Kurulunun çalışma usul ve esaslarını; Yüksek

ANAYASA MAHKEMESİNİN VAN DEPREMİ İLE İLGİLİ KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNİN VAN DEPREMİ İLE İLGİLİ KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNİN VAN DEPREMİNDEKİ OTELDE ÖLENLERLE İLGİLİ KARARI YAYIMLANDI.

Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunanlar otel enkazında vefat edenlerle ilgili hukuk yollarına başvurmalarına rağmen sonuç alamadıklarını, yaşam hakkının ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiğini ileri sürdüler. Van Valisi ve AFAD görevlilerinin görevlerini yapmayarak oteldeki insanların ölmelerine sebep olduklarını yaşam hakkının ihlal edildiğini, şikayetlerinin de sonuçsuz kaldığını ve hak arama hürriyetinin ihlal edildiğini

ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR TAZMİNAT KARARI DAHA!

ANAYASA MAHKEMESİNDEN BİR TAZMİNAT KARARI DAHA!

ANAYASA MAHKEMESİ YÜKSEK VEKALET ÜCRETİNİN MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI KISITLADIĞINI AÇIKLADI

Askerlik görevini yaparken meydana gelen mayın patlaması sonucu yaralanan başvuran; açtığı tazminat davasında “az miktarda tazminata karar verildiği buna karşılık devlete yüksek vekalet ücreti ödediğini, bu nedenle tazminatın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini ve hak arama hürriyetinin kısıtlandığını” ileri sürdü.

Anayasa Mahkemesi 7.11.2013 tarihinde 2012/791 sayılı dosya ile verdiği

ANAYASA MAHKEMESİNDEN MAKUL SÜREDE YARGILANMA İLE İLGİLİ TAZMİNAT KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN MAKUL SÜREDE YARGILANMA İLE İLGİLİ TAZMİNAT KARARI YAYIMLANDI

ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILAMANIN YAPILMAMASI NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNATA KARAR VERDİ.

Anayasa Mahkemesi 7.11.2013 tarihinde verdiği 2013/772 sayılı kararı ile;başvurucunun iş aktinin feshine itiraz ve işe iade davasının kırk aylık sürede sonuçlandığını,bu nedenle tazminat isteğini kabul etti.

Anayasa Mahkemesi başvurucunun davanın uzun sürede sonuçlanması nedeni ile “çalışma ve sözleşme hürriyetinin” ihlal edildiğine ilişkin iddiasını Anayasa koruma alanı dışında kaldığını

ANAYASA MAHKEMESİ UZUN TUTUKLULUK SÜRESİ NEDENİ İLE YENİ BİR KARAR YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİ UZUN TUTUKLULUK SÜRESİ NEDENİ İLE YENİ BİR KARAR YAYIMLADI

ANAYASA MAHKEMESİNİN UZUN TUTUKLULUK SÜRESİ İLE İLGİLİ KARARLARI İSTİKRAR KAZANDI.

Anayasa Mahkemesi yeni yayınlanan bir kararında uzun tutukluluk süresi nedeni ile tazminat ödenmesine karar verdi.

Mahkeme; bir başvurucunun kanunda yazılı azami beş yıllık tutukluluk süresini doldurmasına rağmen tahliye edilmediğini ileri sürerek Anayasanın ihlal edildiğine ilişkin başvurusunu kabul etti.21.11.2013 tarihinde 2012/1303 sayılı dosya ile verdiği bu karar ile: Kanunda öngörülen azami tutukluk süresinin aşılması

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ.1934 DE TÜRKİYE'DE KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI.

5 ARALIK KADIN HAKLARI GÜNÜ.1934 DE TÜRKİYE'DE KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINDI.

1789 TARİHLİ KADIN VE KADIN YURTTAŞ HAKLARI BİLDİRİSİNİN ÖZETİ:
Madde I: Kadın özgür doğar ve erkeklerle haklar bakımından eşittir. (…)
Madde II: Her siyasi derneğin amacı, kadın ve erkeğin, doğal ve daimi haklarını korumaktır. Bu haklar; özgürlük, mülkiyet, güvenlik ve özellikle baskıya karşı koymaktır.
Madde III: Her bir devlet gücünün esası kadın ve erkeklerin birliğine ve onların ulustaki varlıklarına dayanmaktadır. (…)

MAHALLİ SEÇİMLERLE İLGİLİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

MAHALLİ SEÇİMLERLE İLGİLİ YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

554 NOLU YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Mahalli idareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.” hükmüne istinaden, mahalli idareler seçimleri 30 Mart 2014 Pazar günü

ALKOL SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ALKOL SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNAİLİŞKİN  YÖNETMELİKTEDEĞİŞİKLİK YAPILDI.

Yönetmelik ile; Tütün mamulleri ve alkollü içkilerin birlikte satışını yapan ve adlarına 1/1/2014tarihinden önce tütün mamulü ve alkollü içki perakende satış belgesi veya tütün mamulü ve alkollü içki toptan satış belgesi düzenlenmiş olan satıcıların, 30/6/2014

KAÇAKÇILIK YAPANLAR HALKA AÇIKLANACAK.

KAÇAKÇILIK YAPANLAR HALKA AÇIKLANACAK.

KAÇAKÇILIK YAPAN VE BU SUÇTAN CEZA ALANLAR KAMUOYUNA İLAN EDİLEREK AÇIKLANACAK. BU KONUDA DÜZENLENEN YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI. KAMUOYUNA AÇIKLAMA BAKANLIĞIN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEN YAPILACAK.

KAÇAKÇILIK TÜRLERİ İLE İLGİLİ MAHKÛMİYET

BUGÜN 3 ARALIK ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ

BUGÜN 3 ARALIK ULUSLARARASI ENGELLİLER GÜNÜ

3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü (İnternational Day of Disabled Persons) 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilmiştir.

Ülkemizde Engellilere sağlanan yasal haklar:

Engelliye, anne ve babası öldüğü zaman bunların maaşı kalır,

Engellinin hiçbir geliri yoksa, il merkezinde ikâmet ediyorsa valiliğe, ilçede ikâmet ediyorsa kaymakamlığa başvurduğu takdirde, 18 yaşını doldurmuş olması şartıyla kendisine

BUGÜN 2 ARALIK ULUSLARARASI KÖLELİĞİN KALDIRILMASI GÜNÜ

BUGÜN 2 ARALIK ULUSLARARASI KÖLELİĞİN KALDIRILMASI GÜNÜ

ULUSLARARASI KÖLELİĞİN KALDIRILMASI GÜNÜ,MODERN KÖLELİK

Atlantik aşırı köle ticareti 19. yüzyılda kaldırılmış ve 2 Aralık uluslararası toplum tarafından köleliğin kaldırılmasına ilişkin gün olarak kabul edilmiştir. Ancak kölelik küresel olarak yok edilemedi ve bugün de varlığını sürdürüyor.

Kölelik , günümüzde  serflik, borçlara karşı zorla çalıştırılma, kadın ve çocuk ticareti, ev işlerinde kölevari kullanım,

MERA,YAYLAK VE KIŞLAKLARIN KİRALANMALARINA İLİŞKİN KURALLAR DEĞİŞTİRİLDİ

MERA,YAYLAK VE KIŞLAKLARIN KİRALANMALARINA İLİŞKİN KURALLAR DEĞİŞTİRİLDİ

MERA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  31/7/1998 tarihli ve 23419 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Mera Yönetmeliğinin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde

TÜKETİCİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜKTE OLACAK.

TÜKETİCİ KANUNU RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI.ALTI AY SONRA YÜRÜRLÜKTE OLACAK.

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

Kanun No. 6502                                                                                               

AİHM

AİHM "YAŞAM HAKKINI İHLAL"DEN BİR MAHKÜMİYET KARARI DAHA VERDİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye’yi “yaşam hakkını ihlalinden” mahküm ederek tazminat ödemesine karar verdi. 

Hıdır Taydaş, kardeşiyle birlikte Mazgirt ilçesinin Gölek mezrasındaki bir evden çıkarken, 2007 Eylül’ünde akşam saatlerinde ,Jandarma Özel Harekatcılar tarafından vuruldu. Bacağına, koluna ve sol omzuna sekiz kurşun isabet etti. Ameliyat oldu ve sakat kalarak koltuk değneği kullanmak zorunda kaldı. Mazgirt Cumhuriyet Savcılığı’na jandarma hakkında suç duyurusunda

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

BUGÜN KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü(International Day for the Elimination of Violence against Women), Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edildi. Bu günün 25 Kasım olarak belirlenmesinin nedeni 1960 yılında Dominik Cumhuriyetinde bu gün meydana gelen bir olaya dayanmaktadır. Ülkenin diktatörü, kendisine karşı olan Miribal Kardeşler isimli muhalif üç kız

ARABULUCULUĞA İLGİ BÜYÜK!

ARABULUCULUĞA İLGİ BÜYÜK!

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanı , 14 Kasım'da resmen başlayan arabuluculuk uygulaması için ilk 5 günde 150'ye yakın başvuru yapıldığını söyledi.14 Kasım’da hukukumuza giren arabuluculuk nedir?

ARABULUCULUK NEDİR?NASIL ARABULUCU OLUNUR?ARABULUCULUK ÜCRETİ NE KADARDIR?

Arabuluculuk; aralarında hukuki sorun olan tarafların kendi çözümlerini bulmalarına yardımcı olan , bazı durumlarda arabulucunun uygun bir çözüme dair önerilerde

KREDİ KARTI KULLANAN ÜYE İŞYERLERİNE 3-D GÜVENLİK ZORUNLULUĞU

KREDİ KARTI KULLANAN ÜYE İŞYERLERİNE 3-D GÜVENLİK ZORUNLULUĞU

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 27/A maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar ve üye işyerleri, harcama

BUGÜN ULUSLARARASI DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

BUGÜN ULUSLARARASI DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ

ULUSLARARASI DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ VE ÇOCUK HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Bu gün Uluslar arası Dünya Çocuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1989’ da bugün Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni benimsemiş ve 1990 tarihinde de yürürlüğe koymuştur.Türkiye'de dahil olmak üzere 193 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir. Türkiye, bu sözleşmeyi 14 Ekim 1990'da imzaladı ve sözleşme 27 Ocak

İCRA MÜDÜRÜ,YARDIMCILARI VE KATİPLERİNİN SINAV,ATAMA VE NAKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

İCRA MÜDÜRÜ,YARDIMCILARI VE KATİPLERİNİN SINAV,ATAMA VE NAKLİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ

İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARININ SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin adı “İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı

KARADENİZ SAHİL YOLUNUN BİR KISMI KAÇAK

KARADENİZ SAHİL YOLUNUN BİR KISMI KAÇAK

KARADENİZ SAHİL YOLU ARTIK KAÇAK

Danıştay, sekiz yıl süren dava sonunda Karadeniz Sahil Yolu'nun bir kısım imar planlarını iptal etti. Karadeniz Sahil Yolu projesinin Fındıklı ve Ardeşen geçişlerini Danıştay iptal etti. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan imar planına karşı Fındıklı ve Ardeşen’de yaşayan vatandaşlardan bazıları 2005 yılında Danıştay’a dava açmıştı. Davada; sahil yoluna alternatif güzergâhlar

FACEBOOK'TAKİ FOTOĞRAFLAR DELİL OLUR MU?

FACEBOOK'TAKİ FOTOĞRAFLAR DELİL OLUR MU?

FACEBOOK TAN ALINAN FOTOĞRAFLAR MAHKEMEDE DELİL SAYILMAYACAK!

Bir nafaka davasında; eski koca boşandığı eşinin Facebook ’ta paylaştığı fotoğrafları delil olarak sundu ve biriyle karı-koca hayatı yaşadığını belirterek yoksulluk nafakasının kaldırılmasını talep etti. Yerel Mahkeme fotoğrafların nafaka yükümlülüğünü ortadan kaldıracak nitelikte olduğunu belirterek nafakayı kaldırdı. Kararın temyize gitmesi sonucu Yargıtay: Yasada “Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller mahkeme tarafından bir vakıanın

AVM DE ÇALINAN EŞYALARDAN İŞLETİCİ SORUMLU

AVM DE ÇALINAN EŞYALARDAN İŞLETİCİ SORUMLU

AVM OTOPARKINDA ARABADAN ÇALINAN EŞYALAR NEDENİ İLE MAHKEME ,MAĞAZADA ÇALINAN EŞYA NEDENİ İLE DE HAKEM HEYETİ TAZMİNATA HÜKMETTİ.

Bir vatandaşın AVM otoparkındaki aracından çalınan eşyalarla ilgili Tüketici Mahkemesi maddi ve manevi tazminata hükmetti. AVM otoparkına bıraktığı aracına giden vatandaş, aracın arka camının kırıldığını, koltuktaki çantasının çalındığını gördü. Çantanın içinde cep telefonu, evraklar, ev, ofis ve araba anahtarları bulunmaktaydı. Polisin gelmesi

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç ve dış hatlarda tarifeli ve/veya tarifesiz seferlerle ücret karşılığında yolcu ve yük veya sadece yük taşımak üzere kurulmuş veya kurulacak ticari hava taşıma işletmelerine ruhsat verilmesi, verilen ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul

FAAL OLMAYAN ŞİRKETLER TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNİYOR

FAAL OLMAYAN ŞİRKETLER TİCARET SİCİLİNDEN SİLİNİYOR

FAAL OLMAYAN ŞİRKETLERİN TERKİNİ TEMMUZ 2014 E KADAR DEVAM EDECEK

6102 sayılı TTK geçici 7. Madde uyarınca faal olmayan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler sicilden silinecek. Bu uygulama 01/07/2012’de başlamış olup, 01/07/2014 tarihine kadar devam edecek ve bu tarihe kadar faal olmayan şirketlerin silinmesi bitecek.

Kanuna göre, belli özellikleri olan anonim ve limited şirketler ile kooperatifler basitleştirilmiş tasfiyeden yararlanabilecekler. Buna göre;

a) Sermayelerini 31/12/1998 tarihine kadar 5000 liraya çıkarmayan

ANAYASA MAHKEMESİ BİR İLKE İMZA ATTI

ANAYASA MAHKEMESİ BİR İLKE İMZA ATTI

ANAYASA MAHKEMESİ BİR MAHKEME KARARINI BOZUP YENİDEN YARGILAMA YAPILMASINI İSTEYEREK “Süper Temyiz Mahkemesi” ÜNVANINI ALDI:

Anayasa Mahkemesi 02.10.2013/1718 tarihli kararının da“Açıklanan nedenlerle;

1-Anayasanın 36.maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,

2-.6216 Kanunun 50.maddesinin 1 ve 2 numaralı fıkraları uyarınca ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması için YENİDEN YARGILAMA YAPILMAK ÜZERE DOSYANIN İLGİLİ MAHKEMEYE

AİHM TÜRKİYE'Yİ KÖY BOMBALAMA NEDENİ İLE MAHKÜM ETTİ

AİHM TÜRKİYE'Yİ KÖY BOMBALAMA NEDENİ İLE MAHKÜM ETTİ

AİHM BUGÜN VERDİĞİ BİR KARAR İLE TÜRKİYE’Yİ İKİMİLYON EURO ÖDEMEYE MAHKÜM ETTİ.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye’yi  toplamda 2 milyon 305 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti. AİHM tarafından karara bağlanan "Benzer ve diğerlerinin Türkiye karşı davası"nda, 1994 yılı Mart ayında, Şırnak'ın Kuşkonar ve Koçağili köylerinin uçaklarla bombalandığı, olayda davacı Benzer'in, 30'dan fazla yakın akrabasının hayatını kaybettiği, bazılarının yaralandığı,

YARGITAY İŞKENCEYE GÖZ YUMAN GÖREVLİNİNDE YAPAN KADAR SORUMLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

YARGITAY İŞKENCEYE GÖZ YUMAN GÖREVLİNİNDE YAPAN KADAR SORUMLU OLDUĞUNU BELİRTTİ

YARGITAY İŞKENCE SONUCU CEZAEVİNDE ÖLEN CEBER DOSYASINDAKİ MÜEBBET HAPİS CEZALARINI ONADI.

Engin Çeber, 2008'de  gözaltına alınmıştı. Polis Merkezi ve Metris Cezaevi'nde işkence görmüş ve kaldırıldığı Şişli Etfal Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde otuz dokuz gardiyan, üç cezaevi müdürü, onüç  polis, dört asker ve bir doktor toplam altmış sanık hakkında dava açıldı. Mahkeme; Metris Cezaevi İkinci Müdürü

İSTANBUL BAROSU

İSTANBUL BAROSU "EVLERE BASKIN" KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI YAYIMLADI

İSTANBUL BAROSUNUN BASIN AÇIKLAMASI:

Son günlerde, başta başbakan olmak üzere öğrencilerin kaldığı evlere müdahale edilmesi gerektiği ve buna hukuki bir “kılıf” oluşturma yönündeki açıklamalar karşısında toplumu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapmak zorunlu olmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Siyasi iktidarın, herkesin yaşam tarzının kendi teminatı altında olduğu yönündeki beyanı kabul edilemez. Hukuk devletinde bireylerin hak ve özgürlükleri

9 AYDA,GEÇEN YILIN TAMAMINDAN FAZLA VERGİ CEZASI KESİLDİ

9 AYDA,GEÇEN YILIN TAMAMINDAN FAZLA VERGİ CEZASI KESİLDİ

2013 YILININ İLK 9 AYINDA ,2012 YILINDA KESİLEN VERGİ CEZALARINDAN DAHA FAZLA VERGİ CEZASI KESİLDİ.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  yılın 9 ayında 5.3 milyar liralık vergi kaybı tespit ettiğini ve bu kayba neden olan mükellefler adına 10.6 milyar lira ceza kesildiğini söyledi. Bakan Şimşek, 2012’nin tamamında 4.5 milyar liralık vergi kaybı tespit edildiğini ve 8.8 milyar liralık vergi ziyaı cezası kesildiğini hatırlattı.

Akaryakıt ve enerji sektörü başta olmak üzere pek çok alanda incelemeler

ÖĞRENCİ EVLERİ DENETLENEBİLİR Mİ?

ÖĞRENCİ EVLERİ DENETLENEBİLİR Mİ?

ÖĞRENCİLERİN KALDIĞI EVLER  DENETLENEBİLİR Mİ?  

ANAYASA 20. Madde: “Herkes,özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz”.

ANAYASA 21. Madde: “Kimsenin konutuna dokunulamaz”

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ 8.Madde:

“Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı göstermesi hakkına sahiptir.
Bu hakların kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı bütün eğitim ve öğretim

ARAÇ DENETİMLERİNDE 9 AYDA 178MİLYON TL CEZA KESİLDİ.

ARAÇ DENETİMLERİNDE 9 AYDA 178MİLYON TL CEZA KESİLDİ.

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE, YILIN 9 AYLIK DÖNEMİNDE YAPILAN ARAÇ DENETİMLERİNDE 178 MİLYON LİRA PARA CEZASI KESİLDİ.

“Düzenleme Genel Müdürlüğü ekiplerince 1 Ocak-30 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan araç denetimlerinde 178 milyon 37 bin 370 lira ceza kesildi. Söz konusu dönemde Adana, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Samsun, Sivas ve Trabzon bölge müdürlüklerine bağlı 75 yol kenarı

YENİ ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR KARAR DAHA VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ MAKUL SÜREDE YARGILANMA HAKKININ İHLAL EDİLDİĞİNE İLİŞKİN BİR KARAR DAHA VERDİ

Anayasa Mahkemesi,iki kişinin yapmış olduğu bireysel başvuruda Anayasanın makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 1997 yılından beri süren müdahalenin önlenmesi ve ecrimisil davasının sonuçlanmamasının makul süreyi aştığını belirten Anayasa Mahkemesi,başvuruda bulunanların her birine 5.750 TL tazminat ödenmesine karar verdi.

Kararın tam metni için lütfen

2012 YILINDA BEŞYÜZBİN HIRSIZLIK SUÇU İŞLENDİ.

2012 YILINDA BEŞYÜZBİN HIRSIZLIK SUÇU İŞLENDİ.

TÜRKİYE’DEKİ SUÇLARIN DÖRTTE BİRİNİ HIRSIZLIK SUÇLARI OLUŞTURUYOR.2012 YILINDA BEŞYÜZBİNE YAKIN HIRSIZLIK SUÇU İŞLENMİŞ.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl yaşanan 1 milyon 491 bin 769 asayiş olayının yaklaşık dörtte birini hırsızlık suçu oluşturdu. Yurt genelinde 2008’de 256 bin 562 olan hırsızlık suçu, 2009’da 304 bin 570’e, 2010’da 344 bin 87’ye, 2011’de 351 bin 838’e ve 2012’de 405 bin 405’e

YENİ OYUNCAK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

YENİ OYUNCAK YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE

ANAYASA MAHKEMESİ VAN DEPREMİNDE YIKILAN BAYRAM OTEL İLE İLGİLİ YAPILAN BİR BAŞVURUYU KABUL ETTİ.
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLU İLE TAŞINMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli maddelerin; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; bu faaliyetlerde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin,

LİMANLAR VE AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

LİMANLAR VE AĞAÇLANDIRMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 31 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gemilerde bulunması gereken emniyet ve haberleşme cihazlarının kullanımı

MADDE 31 – (1) Liman idari sahasında

BİRBUÇUK YILDA, 7.095 KADIN HAKKINDA KORUMA KARARI VERİLDİ.

BİRBUÇUK YILDA, 7.095 KADIN HAKKINDA KORUMA KARARI VERİLDİ.

BİRBUÇUK YILDA YAKINLARINDAN ŞİDDET GÖREN 7.095(YEDİBİNDOKSANBEŞ) KADIN HAKKINDA KORUMA KARARI VERİLDİ.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in yaptığı açıklamaya göre; Şiddet Yasası çıktıktan sonraki birbuçuk yılda, yakınlarından şiddet gördüğü için koruma talebinde bulunan yedibindoksanbeş kadın hakkında koruma kararı verildi. Bakanlığa bağlı olan ŞÖNİM (Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi) aracılığı ile koruma tedbir kararlarının izlendiğini belirten Bakan,merkezlerde

1972 DE BUGÜN TÜRKİYE IRK AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

1972 DE BUGÜN TÜRKİYE IRK AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

HER TÜRLÜ IRK AYRIMCILIĞININ ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞME

Sözleşmeye Taraf Devletler,

Birleşmiş Milletler Şartı’nın tüm insanların onur ve eşitlik ilkelerine dayandığı ve tüm üye devletlerin, birlikte veya ayrı olarak, Teşkilâtla işbirliği halinde, Birleşmiş Milletler’in amaçlarından biri olan herkesin evrensel insan haklarına ve temel özgürlüklerine, ırk, cinsiyet, dil veya

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU DEĞİŞTİRİLDİ

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU DEĞİŞTİRİLDİ

KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6498                                                                                               

NARGİLE İÇİLEN YERLER EĞİTİM KURUMLARINA 100 METREDEN UZAK OLACAK.

NARGİLE İÇİLEN YERLER EĞİTİM KURUMLARINA 100 METREDEN UZAK OLACAK.

NARGİLELİK TÜTÜN MAMULÜ İÇİLEN İŞYERİNE AİT ALAN/ALANLARASUNUM UYGUNLUK BELGESİ VERİLMESİ İLE BU YERLERİNİŞLETİLMESİNDE UYULMASI GEREKLİ HUSUSLARHAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  19/2/2013 tarihli ve 28564 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nargilelik Tütün Mamulü İçilenİşyerine Ait Alan/Alanlara Sunum Uygunluk Belgesi Verilmesi

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ,ANDIMIZ KALDIRILDI...

KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİ,ANDIMIZ KALDIRILDI...

DEMOKRASİ PAKETİ İLE ÖNGÖRÜLEN DEĞİŞİKLER YAPILMAYA BAŞLADI. RESMİ GAZETEDE YAYINLANAN YÖNETMELİKLER İLE ANDIMIZ KALDIRILDI, TÜRBAN SINIRLI OLARAK SERBEST…

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞAN PERSONELİN KILIK VEKIYAFETİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINAİLİŞKİN YÖNETMELİK

MADDE 1  16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile

BANKALAR İNTERNET ÜZERİNDEN HESABI BOŞALTILANLARIN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA

BANKALAR İNTERNET ÜZERİNDEN HESABI BOŞALTILANLARIN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA

İNTERNET ÜZERİNDEN HESABINDAN PARA ÇEKİLEN HESAP SAHİBİNİN ZARARINI BANKALAR KARŞILAMAK ZORUNDA…

Çoğumuz internet bankacılığı işlemlerini kullanarak hesaplarımızı kontrol etmeye çalışırız. Ama bazen şifrelerimiz başkalarının eline geçebilir veya bu şifreler kırılarak hesaplarımız boşaltılabilir. Yargıtay verdiği kararlar ile bu gibi durumlarda, bankanın sorumlu olduğunu ve çekilen bu meblağların hesap sahibine ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

İnternet

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ YAYINLANDI

Amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemek olan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile bazı sektörlerdeki yatırımlarda ÇED e tabi olma sınırı daraltıldı. Ayrıca ÇED raporunun  hazırlanma aşamasında bazı teknik değişiklikler öngörüldü. Düzenlemeyle,ÇED başvuru dosyası,ÇED raporu,proje tanıtım dosyaları artık proje sahibi

NÜFUSUN BEŞTE BİRİ İCRALIK....

NÜFUSUN BEŞTE BİRİ İCRALIK....

İCRA DAİRELERİNDEKİ TAKİPLER 15 MİLYONA DAYANDI…BEŞTE BİRİMİZ İCRALIK...
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in açıkladığı rakamlara göre, 2002 yılında 6 milyon civarında olan icra dosyası sayısının 10 yılda 2.5 katına çıkarak 15 milyona ulaştı. Ülkemizdeki toplam 985 İcra Müdürlüğündeki dosya sayısı bugün 15 milyon. Ülke genelindeki toplam icra dosya sayısı, 2002 yılında 5 milyon 933 bin 630 iken 2012 yıl sonunda 14 milyon 992 bin 987’ye

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

YENİLEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK YAYINLANDI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminin teşvik edilmesi amacıyla; üretim lisansı sahibi tüzel kişilere yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri

BAŞBAKAN ERDOĞAN DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNİ AÇIKLADI

BAŞBAKAN ERDOĞAN DEMOKRATİKLEŞME PAKETİNİ AÇIKLADI

UYGULANIRSA DEMOKRASİ PAKETİ İLE HUKUK DÜZENİMİZDE OLUŞACAK DEĞİŞİKLİKLER:

Seçim ve Siyasi Partiler Yasası:

Halen yüzde on olan seçim barajı, yüzde 5’e çekilip, beşli gruplandırmayla daraltılmış bölge seçim sistemi oluşturulacak. Ya da, ülke barajı tamamen kaldırarak, dar bölge seçim sistemi getirilecek.

Siyasi partilere %7 olan devlet yardım oranı, yüzde 3’e çekilecek. Siyasi partilerin teşkilatlanmalarındaki 20. Madde değiştirilip,

KORSAN CD ÇETESİ...

KORSAN CD ÇETESİ...

ÜNLÜLERDE KORSAN CD ALIYOR! KORSAN  VE CEZASI…

Korsan operasyonunda Burcu Esmersoy Emniyette ifade verdi. İstanbul'da 200 bin korsan CD'nin ele geçtiği, elebaşılığını 'Zübük' lakaplı N.K'nın yaptığı korsan CD çetesine yönelik operasyon ünlülere  uzandı. Korsan CD çetesinin sosyeteden sorumlu elemanı telefon dinlemesine takıldı. Çeteden düzenli olarak korsan CD alan ve aralarında şarkıcıların da bulunduğu 13 ünlü isim ifadeye çağrıldı. Bu haber ile “korsan

1 EKİMDE ŞİRKETLER WEB SİTELERİNİ AÇMAK ZORUNDA,AÇIK HATLAR İSE KAPATILIYOR

1 EKİMDE ŞİRKETLER WEB SİTELERİNİ AÇMAK ZORUNDA,AÇIK HATLAR İSE KAPATILIYOR

YARIN 1 EKİM..

AÇIK HATLARIN NAKLİ YA DA KAPATILMASI İÇİN SON GÜN.

BAZI ŞİRKETLERİN WEB SİTELERİNİ AÇMALARI İÇİN SON GÜN…

AÇIK HAT NEDİR:

Hattı kullanan kişi ile hattın üzerine kayıtlı kişinin farklı olduğu hata "açık hat" deniyor. Bazı bayilerin, hat açtırılması için gerekli olan kimlik bilgi ve belgelerini aldıkları vatandaşın üzerine, haberi olmadan birden fazla abonelik yapabiliyor. Vatandaşın haberdar olmadığı hatlar, başka kişiler tarafından

BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ

BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ

BİR DOLANDIRICILIK HİKAYESİ...SİYAH DOLARLAR...

Osmanbey’de tekstilcilerin mekanı. İki Afrikalı tekstil ürünleri almak için bu piyasada geziyorlar. Mal almak için yaptıkları

FACEBOOK'TA SAHTE HESAP AÇMAK SUÇ...

FACEBOOK'TA SAHTE HESAP AÇMAK SUÇ...

FACEBOOK’TA BAŞKASI ADINA SAHTE HESAP AÇIP KULLANMAK “ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL SUÇU”. CEZASI 1 YILDAN 3 YILA HAPİS…

Oyuncu Pelin Batu, 2011 tarihinde facebook’ta fotoğraflarının kullanılarak profil oluşturulup, görüşmeler yapılıp, kendisine ait olmayan bilgilerin paylaşılması üzerine şikâyetçi olmuş, Savcılık tarafından yapılan soruşturma sonucu, şüpheliler IP numaraları ve telefonları ile tespit edilmişti. Soruşturma sonucu özel hayatın gizliliğini ihlal suçlaması

HER YIL BİNLERCE KİŞİ HAKKINDA SİLAHLI ÖRGÜT SUÇLAMASI İLE DAVA AÇILIYOR...

HER YIL BİNLERCE KİŞİ HAKKINDA SİLAHLI ÖRGÜT SUÇLAMASI İLE DAVA AÇILIYOR...

DÖRT YILDA 26.388 KİŞİ HAKKINDA SİLAHLI ÖRGÜT ÜYELİĞİ NEDENİ İLE DAVA AÇILDI.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girenTürk Ceza Kanununun, silahlı örgüt kuran ve yönetenler ile bu örgüte üye olanlara verilen cezaları belirleyen 314. Maddesi  nedeni ile, 2009-2012 yıllarında 26 bin 388 kişi hakkında dava açıldığını açıkladı. 12 bin 191 sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 37 bin 997 sanık hakkında da yetkisizlik-fezleke,

PAPARAZZİLER ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDİYOR...

PAPARAZZİLER ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL EDİYOR...

YARGITAY, ÜNLÜLERİN HABERSİZ ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARININ, ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETTİĞİNİ BELİRTTİ…

Sezen Aksu’nun 2006 yılında tatil yaptığı Bodrum’da izni dışında mayolu fotoğraflarını çekerek haber yapan gazeteci hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan dava açılmıştı. Bakırköy 24. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada şikayetçinin ünlü bir sanatçı olması ve dolayısıyla halk ve medya tarafından

BİLİRKİŞİ,HAKEM,TANIK ÜCRETLERİ İLE MAHKEME GİDER AVANSLARI BELİRLENDİ

BİLİRKİŞİ,HAKEM,TANIK ÜCRETLERİ İLE MAHKEME GİDER AVANSLARI BELİRLENDİ

MAHKEMELERDEKİ BİLİRKİŞİ LERE, HAKEMLERE VE TANIKLARA  ÖDENECEK ÜCRETLERİN BELİRLENDİĞİ TEBLİĞ İLE DAVA AÇILIRKEN YATIRILACAK GİDER AVANSLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI. BU RAKAMLAR 1 EKİM DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK.

HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU BİLİRKİŞİ ÜCRET TARİFESİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

2012 DE ZİNA NEDENİ İLE BOŞANANLAR 617 KİŞİ

2012 DE ZİNA NEDENİ İLE BOŞANANLAR 617 KİŞİ

ZİNA NEDENİ İLE BOŞANANLARIN 2012 YILINDAKİ SAYISI 617 KİŞİ…

2012 yılındaki boşanma davalarının 67 bin 079'u evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle çekişmeli olarak açılırken, 55 bin 570'i anlaşmalı boşanma davası oldu. Terk nedeniyle 872, zina nedeniyle de 617 boşanma davası açıldı. Hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış nedeniyle de 403 dava açıldı.

ZİNA NEDENİ İLE BOŞANMA:

Zina, evli bir erkeğin eşinden başka bir kadınla, evli bir kadınında eşinden başka bir

BİR DOLANDIRICILIK DAVASI...

BİR DOLANDIRICILIK DAVASI...

BİR İNTERNET DÜĞÜNÜ!

Otuzlu yaşlarının başında üniversite mezunu  bir kadındı. Herkes kadar sosyal çevresi ve arkadaşları vardı. Çalışıyor ve kendi yağında kavruluyordu. İnternet üzerinden arkadaş  bulan sitelere girerdi. Böyle bir sitede gezinirken biri ile tanıştı ve yazışıp Cevahir iş merkezinde buluştular. Eli yüzü düzgün kendi yaşlarında biri vardı karşısında. Amerikan vatandaşı olduğunu ve Türkiye’de Ford fabrikasında mühendis olarak çalıştığını

SEKİZ YILDA,AİHM KARARLARI SONUCU DEVLET VATANDAŞA 180.941.000 TL TAZMİNAT ÖDEDİ.

SEKİZ YILDA,AİHM KARARLARI SONUCU DEVLET VATANDAŞA 180.941.000 TL TAZMİNAT ÖDEDİ.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin,AİHM tarafından verilen ihlal kararları nedeni ile,Adalet Bakanlığınca 1 Mart-31 Aralık 2012 tarihleri arasında toplam 13.929.200 TL tazminat ödendiğini açıkladı.2004 den 2012 yılına kadar bu rakamın 180.941.000 TL olduğunu açıkladı.2002-2012 yılları arasında on yıl içinde 50 bin başvurunun yapıldığı açıklandı.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ VE BAŞVURU YOLLARI NEDİR? 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Strasbourg’da bulunan uluslararası

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

MADEN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

Sondajla maden çıkarılan işlerin yapıldığı işyerleri ile yeraltı ve yerüstü maden işlerinin yapıldığı işyerlerinde çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması için uyulması gerekli asgari şartları belirlemek amacıyla hazırlanan yönetmelik,tüm maden işyerlerini kapsamaktadır.Yönetmelik 2012 yılında çıkan İş Sağlığı ve Güvenliği yasası ile  Avrupa Birliği direktifleri doğrultusunda hazırlandı.

TEBLİĞİN TAM METNİ

TÜTÜN VE ALKOL SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLEREK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TÜTÜN VE ALKOL SATIŞINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLEREK RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

TÜTÜN MAMULLERİ VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN SATIŞINA VE SUNUMUNA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  7/1/2011 tarihli ve 27808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamulleri ve Alkollüİçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten

HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞAÇLANDIRILMASI VE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

HAZİNE TAŞINMAZLARININ AĞAÇLANDIRILMASI VE KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 358)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Genel Tebliğin amacı; 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği hükümleri

BUGÜN OZON TABAKASINI KORUMA GÜNÜ! TÜKETİME DİKKAT!

BUGÜN OZON TABAKASINI KORUMA GÜNÜ! TÜKETİME DİKKAT!

Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Eylül 1994 tarihinde kabul edilen bu gün, aynı zamanda, 1987 yılında imzaya açılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokülünün de imza tarihidir. Uluslar arası bir sözleşmeyi Türkiye’ninda arasında bulunduğu yüzdoksanbir ülke imzalamıştır.Bu protokol ozona zarar veren kimyasalların üretimi ve tüketimini durdurmayı amaçlıyor.

BU YIL İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE UYGULANACAK YASAL DEĞİŞİKLİKLER

BU YIL İLK VE ORTA ÖĞRETİMDE UYGULANACAK YASAL DEĞİŞİKLİKLER

YENİ DERS YILI YARIN BAŞLIYOR ! BU SENE UYGULANACAK YASAL DEĞİŞİKLİKLER:

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle 66, 67 ve 68 aylık çocuklar, velilerinin vereceği dilekçe ile 1 yıl okula geç başlayabilecek. 69, 70 ve 71 aylık olanlar ise ilkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporuyla okulöncesi eğitime yönlendirilecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek.

Yapılan düzenleme ile ilkokul öğrencilerinin çantalarındaki ağırlığı azaltmak için

ARAÇLARIN İMAL TADİL VE MONTAJI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

ARAÇLARIN İMAL TADİL VE MONTAJI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK DEĞİŞTİRİLDİ

ARAÇLARIN İMAL, TADİL VE MONTAJI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe aşağıdaki ek 6 ncı madde eklenmiştir.

“Engelli erişimi için araç tadilatı

EK MADDE 6 – (1) 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun geçici 3 üncü maddesi

3.ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR.

3.ULUSLARARASI SUÇ VE CEZA FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR.

Bir hafta sürecek ve teması “ÇOCUKCA ADALET” olan , 3.Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali yarın başlıyor. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen festivalin amacı; suç, ceza ve adaletle ilgili sorunların sinema sanatındaki yansımasını kitlelere ulaştırarak, bu sorunları sinema ve akademik perspektiften tartışmak, hukuk, adalet ve insan hakları konusunda toplumsal bilinci geliştirmek, sinema sanatı aracılığıyla hukuksal-toplumsal sorunlarda

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde kullanılacak sağlık ve güvenlik işaretlerinin uygulanması ile ilgili asgari gereklilikleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE

YARGITAY ÇOCUĞUN KİMDE KALMAK İSTEDİĞİNE BAKARAK VELAYETE KARAR VERDİ

YARGITAY ÇOCUĞUN KİMDE KALMAK İSTEDİĞİNE BAKARAK VELAYETE KARAR VERDİ

YARGITAY 13 VE  7 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARIN BABAYI İSTEMELERİ NEDENİ İLE VELAYETLERİNİN BABAYA VERİLMESİ GEREKTİĞİNE HÜKMETTİ.

YargıtayUzman ile görüşmelerinde çocukların babalarıyla kalmak istediklerini, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesinin 12. maddesi, Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3. ve 6. maddeleri gereğince çocukların velayetlerinin babaya verilmesi gerektiğini” belirtti.

Yargıtay bir başka

ORGANİK TARIMA DESTEK İÇİN YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

ORGANİK TARIMA DESTEK İÇİN YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI

ORGANİK TARIMA DESTEK İÇİN YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN TEBLİĞ RESMİ GAZETEDE YAYINLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ:

Tebliğin;çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması, doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLEREK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Ancak Bakanlar Kurulu kararı alınan uygulama ve yatırımlarda, bedeli kamu kaynağı kullanılarak

8 EYLÜL 2000 YILINDA NEW YORK’TA ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN EK PROTOKOL İMZALANDI.

8 EYLÜL 2000 YILINDA NEW YORK’TA ÇOCUK HAKLARINA İLİŞKİN EK PROTOKOL İMZALANDI.

8 EYLÜL 2000 YILINDA NEW YORK’TA “ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞMEYE EK ÇOCUKLARIN SİLAHLI ÇATIŞMALARA DAHİL OLMALARI KONUSUNDAKİ İHTİYARÎ PROTOKOL” İMZALANDI.

Türkiye’nin de taraf olduğu bu uluslararası sözleşmeye göre 18 yaşından küçük olanlar çocuk sayılır ve çocukların zorunlu askere alınamayacağı ve silahlı çatışmalardan korunması gerektiği kabul edilir.

Protokol metni:

ÇOCUK HAKLARINA

BANKALAR EMEKLİLER İÇİN BORÇ KAPATMA KREDİSİ  AÇIYOR

BANKALAR EMEKLİLER İÇİN BORÇ KAPATMA KREDİSİ AÇIYOR

MAAŞIN BORÇDAN DOLAYI HACZİ VE SONUÇLARI:

Bir banka; emeklilerin borçlarını ödemelerine ilişkin bir kolaylık sağlamak için Borç Kapatma Kredisi fırsatı sunmaktadır. Emeklilerin belgeleyebilecekleri borçlarının varlığı halinde, alacaklı kurum ya da bankaların emeklinin borç miktarını ve borcun kapanması için ödenmesi gereken miktarı bildirir bir belge düzenleyerek bankaya göndermeleri halinde emekli borçluya kredi imkanı tanınıyor. Söz konusu borç ödeme

EVDEKİ ÇOCUK BAKICILARI SİGORTA KAPSAMINDA...

EVDEKİ ÇOCUK BAKICILARI SİGORTA KAPSAMINDA...

ÇOCUK BAKICISININ HİZMETİ DE ARTIK SİGORTA KAPSAMINDA...

Ankara 6. İş Mahkemesi , sigortasız olarak çocuk bakıcılığı yapan bir vatandaşın açtığı tespit davasını kabul ederek emsal bir karara imza attı. Ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı, aşçı, bahçıvan, temizlikçi, hizmetçi olarak çalışanlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücretle ve sürekli olarak çalışmadıkları sürece sigortalı sayılmamaktadır.

AİHM KADININ SOYADI HAKKI İÇİN YENİ BİR MAHKÜMİYET KARARI VERDİ

AİHM KADININ SOYADI HAKKI İÇİN YENİ BİR MAHKÜMİYET KARARI VERDİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNDEN TÜRKİYE’YE, KADININ SOYADI HAKKI İÇİN BİR MAHKÜMİYET DAHA!

Kocasının soyadını kullanmak istemeyen Avukat Gülizar Tuncer, bu konudaki davası yerel Mahkeme ve Yargıtay tarafından reddedilince, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde açtığı davayı kazandı. AİHM, yeni verdiği kararda Türkiye’nin evli kadınlara uyguladığı kocanın soyadını kullanma zorunluluğunu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin özel yaşamın bütünlüğüne

TÜRKİYE'DE MOBBİNG DAVALARI ARTIYOR!

TÜRKİYE'DE MOBBİNG DAVALARI ARTIYOR!

MOBBİNG VE DAVALARI:

Hürriyet’in haberine göre, Yargıtay,son yıllarda çokça açılan işyerinde psikolojik taciz (mobbing) davalarında kamu görevlileri yönünden önemli bir karar verdi. Daire, mobbing mağduru olduğunu iddia eden devlet memurunun, bu davayı kişiye değil idare mahkemelerinde idareye karşı açması gerektiğine hükmetti.

Yargıtay daireleri arasında mobbing davaları konusunda işçiler ve memurlar yönünden davanın açılacağı mahkeme konusunda

TRAFİK CEZALARINA AF UYGULAMASI

TRAFİK CEZALARINA AF UYGULAMASI

YENİ TRAFİK KANUNU İLE TRAFİK CEZALARI VE ARAÇ VERGİLERİNE AF UYGULAMASI

12 Temmuzda kabul edilen 6495 sayılı yasa ile Trafik Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu yasanın geçici 2.maddesi ile “2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31/12/2010 tarihinden (bu tarih dahil) önce verilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi

ELEKTRONİK FATURA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 2 EYLÜL

ELEKTRONİK FATURA İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 2 EYLÜL

E-FATURA  İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ  2 EYLÜL 2013 PAZARTESİ

Maliye Bakanlığı tarafından geçen sene duyurusu yapılan elektronik fatura(e-fatura)sistemine kayıt süresi için son gün 2 Eylül Pazartesi. On binden fazla şirkete elektronik defter kullanma zorunluluğu getirilen sisteme kayıt yapılması gerekiyor. Bu sisteme geçmeyen şirketler kağıt fatura kesseler dahi hiç fatura kesmemiş sayılarak fatura değerinin yüzde onu ceza ödemek zorunda kalacaklar. Bu sisteme göre; kolalı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKETİNE DURDURMA KARARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKETİNE DURDURMA KARARI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ FİŞLEME TARTIŞMALARI YARATAN GENELGESİ DANIŞTAY TARAFINDAN DURDURULDU

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın ,Aşamalı Devamsızlık Yönetimi (ADEY) ile Risk İhtiyaç Değerlendirmesi Formu (RİDEF)  olarak bilinen, ilköğretim okullarında öğrencilere ve öğretmenlere, ailelerinde konuşulan dil, cezaevinde yatan olup olmadığı, psikolojik sorun bulunup bulunmadığı gibi birçok özel hayata ilişkin soruyu içeren programının yürütmesini

ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ARTIYOR

ÇOCUKLARA KARŞI CİNSEL İSTİSMAR SUÇU ARTIYOR

Hürriyetin ,Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak yaptığı habere göre, çocuğa cinsel istismar vahim boyutlara ulaşmış.Rakamlara göre çocuğa karşı cinsel istismar davaları 2002 yılından günümüze kadar ciddi oranlarda artış göstermiş.Daha öncede bu konuda dünya sıralamasında olduğumuza ilişkin haberler çıkmıştı.

İstatistiğe göre geçen yıl 91 bin 979 “cinsel dokunulmazlığa karşı suç” olayı adli mercilere intikal etti.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANMA VE YAKALANMA

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANMA VE YAKALANMA

BİR KİŞİ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMASI

Geçmişte birçok ünlü bu bülten ile arandı(bazıları halen bulunamadı).Bu ay içinde önce palalı saldırgan hakkında neden kırmızı bülten çıkarılmıyor tartışmasını yaşadık. Sonrasında ünlülerin  uyuşturucu operasyonu ile gözaltına alınmaları sırasında Berrak Tüzünataç'ın, İtalya'da tatilde olduğu için yakalama kararı çıkarılması ve gelmeyeceğini açıklaması ile kırmızı

NAFAKA NEDİR VE HANGİ DURUMLARDA İSTENEBİLİR

NAFAKA NEDİR VE HANGİ DURUMLARDA İSTENEBİLİR

Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem karakteriyle tanınan Meryem Uzerli ,evlilik dışı çocuğunu doğuracağını açıkladı. Çocuğun babası olan işadamı Can Ateş, çocuğu istemediğini söyledi. Bu bir tartışma yarattı. Bir çok kişi çocuğu istememesine rağmen adamın, hukuken baba olmak zorunda kalacağını ve babalığın getirdiği bütün hukuki sonuçlarına katlanmak durumunda kalacağını, çocuğu  istemediği halde  nafaka ödemek zorunda kalacağını ileri sürdüler.

ANAYASA MAHKEMESİ DAVALARI SONUÇLANMAYAN BAŞVURUCULARA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

ANAYASA MAHKEMESİ DAVALARI SONUÇLANMAYAN BAŞVURUCULARA MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERDİ

Anayasa  Mahkemesi bu yıl aldığı bir karar ile uzun süren dava nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal ettiğini belirterek başvuruculara manevi  tazminat ödenmesine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi’ne başvuranlar Muğla’daki taşınmazın tapulama tespiti sırasında kendi adlarına tespit yapıldığını ancak Orman İşletme Müdürlüğü nün tapu iptal davaları açtığını, bu davanın 2002 yılından beri sürdüğünü ve halen bitmediğini, uzun süren bu dava nedeni tasarruf haklarının

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23.08.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI VE YÜRÜLÜKTE

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23.08.2013 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI VE YÜRÜLÜKTE

GEÇİCİ VEYA BELİRLİ SÜRELİ İŞLERDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,

İNTERNET ALAN ADLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

İNTERNET ALAN ADLARI İLE İLGİLİ MEVZUAT

İNTERNET ALAN ADLARI TEBLİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 7/11/2010 tarihli ve 27752 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnternet Alan Adları Yönetmeliği kapsamında kayıt kuruluşlarının belirlenmesine, faaliyet göstermelerine

ŞOFÖRLERE UYUŞTURUCU TESTİ

ŞOFÖRLERE UYUŞTURUCU TESTİ

 

ŞOFÖRLERE UYUŞTURUCU TESTİ  BUGÜN (21.08.2013)BAŞLADI.

Trafik memurları uygulama esnasında "uyuşturucu analiz cihazı" kullanacak.Bu cihaz 19 ayrı uyuşturucuyu alınan tükürük örneğinden belirleyebiliyor. Bu yol ile uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine beş yıl süre ile el konulacak ve 3.600 TL para cezası verilecek.Alınan bu tükürük örneğide iki yıl süresince delil olarak saklanacak. Uyuşturucu kullandığı tespit edilen sürücüler

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞÖRTÜSÜ İÇİN TAVSİYE KARARI ALDI

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU BAŞÖRTÜSÜ İÇİN TAVSİYE KARARI ALDI

Kamu Denetçiliği Kurumu,başörtüsü ile görev yaptığı için ikaz alan memurun başvurusu üzerine bu konuda karar aldı.Alınan karar başörtüsü ile görev yapmasının sağlanması yönünde bir tavsiye kararı  oldu.Kurum,başörtüsü yasağının,insan haklarına,çalışma ve sözleşme hürriyetine,adalet anlayışına,hukuka ve hakkaniyete,iyi yönetim ilkelerine,Anayasa'ya ve Uluslararası sözleşmelere aykırılık teşkil ettiğini belirterek,başörtüsü yasağının

İsveç'te çöp bitti !

İsveç'te çöp bitti !

Gelişmiş ülkeler enerji havzalarını nasıl verimli
kullanacaklarını çoktan öğrenmiş görünüyorlar. 
Alternatif enerji üretimi kimi ülkelerde rüzgar tribünleri , kimilerinde güneş panelleri, kimilerindeyse atıkların geri dönüşümünden sağlanıyor. 
Geçtiğimiz Nisan ayında bizler için şaka gibi görünen bir haber kulaklarımıza çalınmıştı:
İsveç'te çöp bitti!

Dünya'nın ekonomisi