Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • HER YIL BİNLERCE KİŞİ HAKKINDA SİLAHLI ÖRGÜT SUÇLAMASI İLE DAVA AÇILIYOR...
her yil bİnlerce kİŞİ hakkinda sİlahli ÖrgÜt suÇlamasi İle dava aÇiliyor...

HER YIL BİNLERCE KİŞİ HAKKINDA SİLAHLI ÖRGÜT SUÇLAMASI İLE DAVA AÇILIYOR...

DÖRT YILDA 26.388 KİŞİ HAKKINDA SİLAHLI ÖRGÜT ÜYELİĞİ NEDENİ İLE DAVA AÇILDI.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girenTürk Ceza Kanununun, silahlı örgüt kuran ve yönetenler ile bu örgüte üye olanlara verilen cezaları belirleyen 314. Maddesi  nedeni ile, 2009-2012 yıllarında 26 bin 388 kişi hakkında dava açıldığını açıkladı. 12 bin 191 sanık hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 37 bin 997 sanık hakkında da yetkisizlik-fezleke, görevsizlik, birleştirme, başka büroya gönderme kararları verildi. Bu maddeler uyarınca  20 bin 265 kişi mahkum oldu, 6 bin 620 kişi ise beraat etti. 

11 bin 260 kişi hakkında da "yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, hüküm verilmesine yer olmadığı, TCK 75 uyarınca ortadan kaldırma, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alındı. 

Türk Ceza Kanununun 314. madde başlığı  “Silâhlı örgüt” olup, madde

 “1-Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek amacıyla, silahlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

2- Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

3- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından aynen uygulanır.” şeklindedir.

Burada bahsedilen suçlar  “Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar” ile  “Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar” dır.

Bu suçlar sırası ile “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak”, “Düşmanla işbirliği yapmak”, “Devlete karşı savaşa tahrik”, “Temel millî yararlara karşı hareket”, “Yabancı devlet aleyhine asker toplama”, “Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma”, “Düşman devlete maddî ve malî yardım”,  “Anayasayı ihlâl”, “Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı”, “Yasama organına karşı suç”, “Hükûmete karşı suç”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan” suçlarıdır.

Burada, belirtilen suçları  işlemek için, üç veya daha fazla kişiyi birleştirmek ve organize etmek örgütsel disiplini ve hiyerarşi sağlamak suretiyle bizzat örgütün oluşturulması gerekmektedir. Örgüt kurmak suçu, şekli bir suç olduğundan, amaca ilişkin bir takım hareketlerde bulunulmasa bile silahlı örgütün oluşturulması bu suçun oluşması için yeterlidir.

Bizi sosyal medyadan izleyin!