Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • BANKALAR İNTERNET ÜZERİNDEN HESABI BOŞALTILANLARIN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA
bankalar İnternet Üzerİnden hesabi boŞaltilanlarin zararini karŞilamak zorunda

BANKALAR İNTERNET ÜZERİNDEN HESABI BOŞALTILANLARIN ZARARINI KARŞILAMAK ZORUNDA

İNTERNET ÜZERİNDEN HESABINDAN PARA ÇEKİLEN HESAP SAHİBİNİN ZARARINI BANKALAR KARŞILAMAK ZORUNDA…

Çoğumuz internet bankacılığı işlemlerini kullanarak hesaplarımızı kontrol etmeye çalışırız. Ama bazen şifrelerimiz başkalarının eline geçebilir veya bu şifreler kırılarak hesaplarımız boşaltılabilir. Yargıtay verdiği kararlar ile bu gibi durumlarda, bankanın sorumlu olduğunu ve çekilen bu meblağların hesap sahibine ödenmesi gerektiğini belirtiyor.

İnternet bankacılığı,  banka müşterilerinin internet üzerinden bankacılık hizmetleri almasını sağlayan bir hizmettir. İnternet bankacılığı sayesinde banka şubesine gitmeden, internet bağlantısı olan bir bilgisayar aracılığıyla birçok bankacılık işlemi yapılabilmektedir. Bu sebeple insanların yoğun olarak internet kullandığı günümüzde daha hızlı sonuç alabilmek adına internet bankacılığına duyulan ilgi artmaktadır. Ancak bu gereksinim birtakım sorunları da beraberinde getirmektedir. Her ne kadar internet bankacılığı işlemlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınıyorsa da bazı durumlarda söz konusu önlemler yetersiz kalıyor ve bu hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşların mağduriyetine neden olunabiliyor. İnternet bankacılığını kullanarak hesabından rızası dışında parası çekilen, izni olmadan parası havale edilen ve kullanıcı adı ile şifresi ele geçirilen pek çok vatandaş mağdur oluyor. Bankaların da bu hususta sorumluluk almaması sebebiyle yargı mercilerine başvurmak durumunda kalıyorlar.   

İnternet bankacılığı mağdurlarının zararlarını telafi etmek amacıyla başvurdukları hak arama mücadelesi neticesinde olumlu sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından benzer olaylara emsal olabilecek nitelikte kararlar verilmektedir.

Yargıtay, internet bankacılığını kullanarak hesabından rızası dışında havale yapılan bir vatandaşın açtığı tazminat davasında, davacının mevduat hesabından bilgisi ve rızası dışında çekilen paranın davalı bankadan tahsiline karar veren mahkemenin kararını onamıştır. Diğer bir deyişle ortaya çıkan zarardan bankanın sorumluluğunun olduğuna hükmetmiştir. Şöyle ki; Yerel Mahkeme, ispat yükü kendisinde olan davalı bankanın davacıya vermiş olduğu şifre ve parolanın davacının kusuru ile ele geçirildiğini kanıtlayamaması ve davacıya atfedilecek herhangi bir kusurun ispat edilememesi sebebiyle tüm kusurun davalı bankada olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ve davacının mevduat hesabından bilgisi ve rızası dışında çekilen paranın faizi ile birlikte bankadan tahsiline karar vermiştir. Mahkemenin bu kararının davalı banka tarafından temyiz edilmesinden sonra dosyayı inceleyen Yargıtay 11. Hukuk Dairesi ise davalı bankanın temyiz itirazlarının reddi ile mahkeme kararın onanmasına, yani bankanın sorumluluğunun bulunduğuna karar vermiştir.

Bankanın kusurlu olmadığı yönündeki savunmasına haklı görmeyen mahkeme kararının Yargıtay tarafından onanması ile bankaların tedbirlerini daha da arttırması ve olası mağduriyetlerin önüne geçebilmek adına ek güvenlik tedbirleri alması adına önemli bir adım atılmıştır.

Yargıtay benzer bir başka kararında yine, davacıya ait hesaplara kötü niyetli kişilerce erişilerek davacının izni ve rızası dışında işlemler gerçekleştirildiği, yeterli teknolojik alt yapıya sahip olmasına rağmen gerekli önlemleri almayan davalı bankanın kusurlu olduğu ve meydana gelen hasara bankanın katlanması gerektiği yönündeki mahkeme kararını onamıştır. Her ne kadar davalı banka kendilerine böyle bir husumet yöneltilemeyeceğini ve her türlü önlemi aldıkları yönünde savunma yapmışsa da gerek mahkemece ve gerekse Yargıtay’ca bu savunmaya itibar edilmemiştir.

Ancak yargı alanında yaşanan tüm bu olumlu gelişmelere rağmen vatandaşların da tedbiri elden bırakmaması; internet bankacılığı ve kredi kartı işlemlerinde kullandığı şifreleri belirli aralıklarla değiştirmesi ve şifre seçimlerini tahmin edilmesi güç şekilde belirlemeleri gerekmektedir. Aynı şekilde e-posta yoluyla kendilerine gelen banka bildirimlerine karşı ehemmiyetli yaklaşmaları ve sahte uyarılara karşı dikkatli olmaları faydalıdır. İnternet üzerinden bankacılık işlemleri yapmak istemeleri durumda ise güvenli ve başkalarının erişmesi mümkün olmayan bilgisayarları tercih etmesi olası mağduriyetlerinin yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken bir husustur. 

Bizi sosyal medyadan izleyin!