Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • YOLCULARIN YURT DIŞINDAN GETİRDİĞİ EŞYANIN GÜMRÜKTEKİ DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
yolcularin yurt diŞindan getİrdİĞİ eŞyanin gÜmrÜktekİ durumuna İlİŞkİn dÜzenlemeler

YOLCULARIN YURT DIŞINDAN GETİRDİĞİ EŞYANIN GÜMRÜKTEKİ DURUMUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

GÜMRÜKLERDEN GEÇEN YOLCUNUN BERABERİNDEKİ EŞYAYA İLİŞKİN YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER

Yolcuların,  kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri, Gümrük mevzuatına  göre iki kat olarak alınıyor ve eşya sahibine teslim ediliyor. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılıyor ve el konuluyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda da; Yolcuların, beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan eşyanın ticari mahiyette veya ithali veya ihracının yasak olması halinde kaçakçılık hükümleri uygulanır denmektedir.Bakanlık bölge müdürlüklerine bir genelge göndererek ,"Yolcu beraberi kişisel eşya listesi" kapsamı eşyaya, karşılarında belirtilen miktarlarla sınırlı olmak üzere ve kıymetlerine bakılmaksızın muafiyet tanınıyor.Toplam gerçek kıymeti 430 euroyu geçmeyen ve yolcu beraberinde getirilen eşyaya ise, ticari miktar ve mahiyet arz etmemek ve kişisel ve ailevi kullanıma mahsus olmak şartlarının sağlanması halinde muafiyet tanınıyor.Yolcular toplam gerçek kıymeti 430-1500 euro aralığında olan ve ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen eşyayı tek ve maktu vergisini ödemek suretiyle serbest dolaşıma sokabiliyor. Eşyanın tek başına kıymetinin 1500 euroyu aşması halinde ise söz konusu eşyaya yürürlükte olan ithalat vergilerine ilişkin oranlar uygulanıyor.

Yeni düzenlemeye göre; Yolcuların, yolcu salonlarında yeşil hattan geçmeleri "Gümrüğe tabi eşyam yoktur" hükmünde olduğundan liste ile 430 euro limiti kapsamında getirilen eşyaya muafiyet tanındığından, yolcuların bu kapsamdaki eşya için ayrıca bir beyanda bulunmasına gerek bulunmuyor. Ancak, yolcu yeşil hattan geçtikten sonra gümrük personelince yapılan kontrolde, yolcunun beyanına aykırı olarak muafiyet kapsamı dışında eşyası olduğu saptanırsa, gümrük idaresince yapılan değerlendirme sonucunda;

- Eşyanın ticari miktar ve mahiyette olduğuna kanaat getirilmesi veya eşyanın ithalinin yasak olması halinde; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde,

- Eşyanın ticari miktar ve mahiyette olmadığına kanaat getirilmesi halinde; Gümrük Kanunu’nun 235/3’üncü maddesi çerçevesinde, işlem yapılması isteniyor.

Yolcuların yolcu salonlarında yeşil hattan geçmeyip doğrudan gümrüğe beyanda bulunmaları halinde;

- Eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmesi ve beyanın da doğru olması halinde, ithalat rejimi hükümleri çerçevesinde işlem yapılması,

- Eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmesi, ancak beyanın doğru olmaması halinde, Gümrük Kanunu’nun 235/1 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılması,

- Eşyanın ticari miktar ve mahiyet arz etmemesi halinde; yolcu beraberi kişisel eşya listesinde yer alan bir eşya ise listede belirtilen miktardan fazla olan kısmının yolcunun talebine göre gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi suretiyle ithalat rejimi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi ya da ambara alınıp Gümrük Kanunu’nun 48’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süre dikkate alınarak işlem yapılması, değeri 430 euro üstünde olan eşya için ise anılan kararın 62 ve 63’üncü maddeleri çerçevesinde eşyanın sahibine teslim edilmesi,

- Eşyanın ithalinin; özel kanunla yasaklanmış olması halinde özel kanununda öngörülen şekilde işlem yapılması, genel düzenleyici idari işlemler ile yasaklanmış olması halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/1’inci maddesi çerçevesinde işlem yapılması, isteniyor.

Bizi sosyal medyadan izleyin!