Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • 6458 SAYILI YASA İLE ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İKAMET TEZKERESİ BİRLEŞTİ
6458 sayili yasa İle ÇaliŞma İzİnlerİ İle İkamet tezkeresİ bİrleŞtİ

6458 SAYILI YASA İLE ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İKAMET TEZKERESİ BİRLEŞTİ

ÇALIŞMA İZİNLERİ İLE İKAMET TEZKERELERİ BİRLEŞTİ

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihinde yayınlanmış ve birkaç maddesi dışında yayımı tarihinden bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 6458 Sayılı Yasa’nın çalışma izinleri ve ikamet tezkeresi açısından getirdiği yenilikler şunlardır: 

Çalışma izinleri ve ikamet tezkereleri birleşecek

Yabancıların alacakları çalışma izinleri, ikamet tezkeresi yerine geçecek ve ayrıca emniyet birimlerinden ikamet izni alınmasına gerek kalmayacaktır. Bu sayede, yabancıların çalışma izni süreci ile işe başlama süreçleri kısalacak, bürokratik engeller azalacaktır. 

İkamet başvuruları yurtdışında yapılabilecek

Eski uygulamada ikamet başvuruları sadece Türkiye’den yapılabilmekteyken artık ikamet başvuruları diğer ülkelerdeki Türk temsilciliklerinden yapılabilecek bu sayede Yabancılar ikamet tezkeresi alarak Türkiye’ye giriş yapabileceklerdir. 

Türkiye’de okuyan yabancı öğrenciler çalışma izni alabilecek

Ön lisans, lisans ve lisan üstü eğitim gören yabancıların çalışma iznine başvurmaları mümkün değildi ancak yeni düzenleme ile çalışma iznine başvurabilecekler. 

Gayrimenkul alacak, iş kuracak yabancılara 1 yıllık ikamet izni verilecek

Mevcut düzenlemede 3 ay olarak verilen ikamet izinleri, yeni düzenleme ile bir yıla çıkarılacak. 

Uluslararası koruma getirilecek

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensup olması veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı yere gönderilmeyecektir. 

Bizi sosyal medyadan izleyin!