Hukuk ve Haklarınız

ÇaliŞma İzİn belgelerİ İkamet İznİ yerİne de geÇecek

ÇALIŞMA İZİN BELGELERİ İKAMET İZNİ YERİNE DE GEÇECEK

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİN BELGELERİNİN AYNI ZAMANDA İKAMET İZNİ YERİNE GEÇECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11.04.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Kanunun uygulamaya ilişkin hükümleri yayımından bir yıl sonra yani 11.04.2014 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna  göre, geçerli çalışma izinlerinin ikamet izni sayılacağı, çalışma izni verilen yabancılardan Harçlar Kanunu'na göre çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı tahsil edileceği öngörülmektedir.

Konuyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'nca (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazıda; 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni almış olup da henüz ikamet izni almayanlardan, çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcı alındıktan sonra ayrıca ikamet izni almalarına gerek kalmaksızın mevcut çalışma izinlerini kullanacakları ifade edilmekte ve bu işlemlerin, ikamet izni işlemleri için müracaat edildiğinde valiliklerce gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Buna Göre;

1) 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenen yabancılar: 

Bakanlıkça 11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenmiş bulunan yabancıların (ikamet izin harcını ödemiş olmaları koşuluyla) ayrıca ikamet izni almaları gerekmemekte olup, bu yabancıların ellerinde bulunan çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçecektir. Bu kapsamda bulunan yabancılara ilişkin ikamet izni harçları İçişleri Bakanlığı'nın (Göç İdaresi Genel Müdürlüğü) tüm valiliklere gönderilen 10.04.2014 tarih ve 2092 sayılı yazısı gereğince illerde valiliklerce (uygulamada İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nce) tahsil edilecektir.

2) Çalışma izin harcı yatırılan ancak çalışma izni düzenlenmemiş yabancılar:

11.04.2014 tarihinden önce çalışma izin talebi uygun görülerek çalışma izin harcı yatırılan ancak bakanlıkça çalışma izni henüz düzenlenmeyen yabancılar için çalışma izin harcına ilaveten yatırılması gereken ikamet izin harcı miktarı ve nereye yatırılacağı Bakanlığımızca ilgililere e-posta ile bildirilmektedir. Söz konusu ikamet izin harcı yatırılan yabancıların çalışma/ikamet izin belgeleri Bakanlıkça adreslerine gönderilecektir.

3) Çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı yatırılan yabancılar:

11.04.2014 tarihinden önce çalışma izni düzenlenip, ikamet izin harcı da yatırılmış bulunan yabancılar için, bu ödemeye ilişkin makbuzların bir dilekçe ekinde Bakanlıkça gönderilmesi halinde mevcut çalışma izninin aynı zamanda ikamet izni yerine de geçtiği hususunda gerekli bilgilendirme yazısı adreslerine gönderilecektir.

4) Sosyal güvenlik yükümlülükleri:

Çalışma izni verilen ancak yeni düzenleme nedeniyle ikamet izni alınamayan yabancıların sosyal güvenlik yükümlülüklerinin en geç 15 gün içinde (Yabancının yurtdışında bulunması halinde ülkemize girişini müteakip) yerine getirilmesi zorunludur. Yabancı kimlik numarası bulunmayan yabancıların sigorta girişleri SGK’nın 2011/43 sayılı genelgesine göre kağıt ortamında yapılmaktadır.

Bizi sosyal medyadan izleyin!