Hukuk ve Haklarınız

  • Anasayfa
  • Gündemden
  • UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HANGİ DAVALARIN ADLİ VE HANGİ DAVALARIN İDARİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARARLAR VERDİ
uyuŞmazlik mahkemesİ hangİ davalarin adlİ ve hangİ davalarin İdarİ olduĞuna İlİŞkİn kararlar verdİ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HANGİ DAVALARIN ADLİ VE HANGİ DAVALARIN İDARİ OLDUĞUNA İLİŞKİN KARARLAR VERDİ

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ,KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMADAKİ TAZMİNAT DAVASININ İDARE MAHKEMESİNDE,2981 SAYILI YASA GEREĞİ TESCİL VE BEDEL DAVASININ ADLİ YARGIDA,TRAFİK KAZALARINDA TARAF KAMU KURUMU OLSA BİLE DAVANIN ADLİ YARGIDA,BELEDİYENİN KESTİĞİ MEYVE AĞAÇLARI NEDENİ İLE AÇILAN TAZMİNAT DAVASININ ADLİ YARGIDA,ÇALIŞTIĞI KURUMUN ÖZELLEŞTİRİLMESİ NEDENİ İLE ÜCRET FARKINA İLİŞKİN DAVANINDA ADLİ YARGIDA GÖRÜLMESİNE İLİŞKİN KARARLAR VERDİ.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:2014/1024 E.  2014/1059 K.

Davacının maliki bulunduğu parsel üzerindeki mesken, eklentiler ve ağaçlarının, Mamak Altıağaç-Karaağaç-Hüseyingazi Mahalleleri Kentsel Yenileme ve Gecekondu Dönüşüm Projesi kapsamında kaldığından bahisle; söz konusu tesis ve ağaçlara karşılık, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 10.000,00 TL kamulaştırmasız el atma tazminatının faiziyle birlikte tahsili istemiyle açılan davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 2014/1026 E. 2014/1061 K

Davacının, 2981 sayılı Yasada öngörülen hak sahipliği esaslarına dayanan ve tapu tahsis belgesine dayalı olarak taşınmazın tescilinin gerçekleştirilmesi, bu mümkün olmazsa taşınmaz ve bina bedelinin ödenmesi istemiyle açtığı davanın, İDARİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 2014/1029 E. 2014/1063 K

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacı şirket tarafından sigortası yapılan, sigorta işleteni S.B.Y. olan 06........ plaka sayılı aracın 09.05.2012 tarihinde, saat 21:30’da sürücü T.A.Y. sevk ve idaresindeyken Arif Nihat Asya Sok. No:…. Oran-Çankaya önünden asfaltta var olan yükseklikten dolayı oluşan çıkıntıya aracının alt tarafının sürtmesi sonucu tek taraflı maddi hasarlı trafik kazasının meydana geldiğini, söz konusu kazanın oluşumunda yolun bakım ve onarımından sorumlu kuruluş olan davalı belediyenin asli kusurlu olduğunu, meydana gelen kaza neticesinde sigortalı araçtaki 905,00 TL’lik hasarın davacı şirket tarafından sigortalıya ödendiğini belirterek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 678,75 TL tazminatın, ihtar tebellüğ tarihi olan 06.03.2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı idareden tahsiline karar verilmesi istemiyle adli yargı yerinde dava açmıştır.Bu dava ADLİ YARGI yerinde çözümlenmelidir.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:2014/910 E. 2014/969 K.

Davacının askerlik görevini yapmakta iken içinde bulunduğu devriye aracının kısa süreli park yapması sonrasında aracın önünden yolun karşısına geçmek isterken sivil bir aracın çarpması ve davacının sakatlanmasıyla sonuçlanan kaza nedeniyle uğradığı maddi ve manevi zararların tazmini istemiyle, diğer davacılar anne ve babasıyla birlikte davalı idareye karşı 2918 Sayılı Kanunun 110 uncu maddesi uyarınca açılan davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından: 2014/929 E. 2014/974 K.

Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de çalışırken Kurumun özelleştirilmesi nedeniyle başka kuruma nakledilen davacının, maaş nakil ilmühaberinin düzeltilmesi ve alacağının faizi ile birlikte tazmini istemiyle açtığı davanın, ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığından:2014/990 E. 2014/1034 K.

Davacının maliki olduğu taşınmaz üzerinde bulunan meyve ağaçlarının davalı belediye tarafından kesilip tahrip edildiğinden bahisle, meydana geldiği belirtilen zararın davalı belediyeden tazmini istemiyle açılan davanın ADLİ YARGI YERİNDE çözümlenmesi gerektiği hk.

Bizi sosyal medyadan izleyin!