Hukuk ve Haklarınız

uzun sÜren davalar anayasal haklarimizi İhlal edİyor

UZUN SÜREN DAVALAR ANAYASAL HAKLARIMIZI İHLAL EDİYOR

ANAYASA MAHKEMESİ , UZUN SÜREN HUKUK  VE CEZA DAVALARINDA BİREYSEL BAŞVURU YAPANLARA  MANEVİ TAZMİNAT ÖDENMESİNE KARAR VERİYOR.

2013/7288 sayılı bireysel başvuruda on dört yıl süren ve sonuçlanmayan kadastro davası ile ilgili “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvuruculara  ayrı ayrı 14.950,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE,

2013/8738 sayılı bireysel başvuruda,1978 yılından beri süren zilyetliğin tespiti ve kamulaştırma davası ile ilgili “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya 11.250,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE”,

2014/1584 sayılı bireysel başvuruda 1965 den beri süren kadastro tespitine itiraz davası ile ilgili olarak “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya 24.900,00 TL, manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, “

2014/1591 sayılı bireysel başvuruda 1970 yılından beri süren kadastro davası ile ilgili olarak “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya  34.900,00 TL, manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE,

2014/2367 sayılı bireysel başvuru ile 2008 yılında  açılan ve  2013 yılında sonuçlanan işçi alacağı davası ile ilgili “ Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya 4.400,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE”

2013/3337 sayılı bireysel başvuruda taşınmazın kadastro tespitinin iptali talebiyle açılan davanın 34 yıldır sonuçlandırılmaması sebebi ile “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuların her birine 24.900,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, 

2013/6045 sayılı bireysel başvuruda 1978 yılından beri süren kadastro tespitine itiraz davası nedeni ile “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvuruculara ayrı ayrı 3.700,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE

2013/6330 sayılı bireysel başvuruda 2004 yılında açılan ve reddedilen tazminat davası nedeni ile “Makul sürede yargılanma hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiasının KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma haklarının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya 6.650,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE,

2014/69 sayılı bireysel başvuruda 2002 yılında açılan kadastro davasının henüz ilk derece mahkemesinde karara bağlanmamış olması nedeniyle Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,Başvurucuya 5.850,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE

2014/888 sayılı bireysel başvuruda 2002 yılında açılan ve sonuçlanmayan kadastro davası nedeni ile “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,Başvurucuya 1.950,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE,

2014/385 sayılı bireysel başvuruda 1956 yılında açılan ve sonuçlanmayan kadastro davası nedeni ile “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucuya 1.150,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE,

2014/4641 sayılı bireysel başvuruda"resmi belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçları nedeni ile 2008 yılından beri süren ve sonuçlanmayan dava nedeni ile “Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan makul sürede yargılanma haklarının İHLAL EDİLDİĞİNE, Başvurucu …'ye net 5.850,00 TL, başvurucu …'ye net 5.000,00 TL manevi TAZMİNAT ÖDENMESİNE, 

Kararları verdi.

Bizi sosyal medyadan izleyin!