Hukuk ve Haklarınız

evdekİ Çocuk bakicilari sİgorta kapsaminda...

EVDEKİ ÇOCUK BAKICILARI SİGORTA KAPSAMINDA...

ÇOCUK BAKICISININ HİZMETİ DE ARTIK SİGORTA KAPSAMINDA...

Ankara 6. İş Mahkemesi , sigortasız olarak çocuk bakıcılığı yapan bir vatandaşın açtığı tespit davasını kabul ederek emsal bir karara imza attı. Ev hizmetlerinde çocuk bakıcısı, aşçı, bahçıvan, temizlikçi, hizmetçi olarak çalışanlar Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ücretle ve sürekli olarak çalışmadıkları sürece sigortalı sayılmamaktadır. Aynı şekilde İş Kanunu da açıkça ev hizmetlerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağını dile getirmiştir.

“İŞ KANUNU MADDE 4- Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

e) Ev hizmetlerinde,…”

“SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU MADDE 6- Sigortalı Sayılmayanlar:

    Bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında;

    a) İşverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşi,

    b) Aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar,

    c) Ev hizmetlerinde çalışanlar (ücretle ve sürekli olarak çalışanlar hariç),…”

Bu kanun maddeleri nedeni ile, söz konusu hizmet İş Kanunu kapsamında olmadığından bu hizmeti gerçekleştiren çalışan, işinden ayrılması halinde kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı da alamayacaktır. Ancak Ankara 6. İş Mahkemesi’nin verdiği kararla, bir çocuk bakıcısının hizmeti de sigorta kapsamında kabul edilmiş ve hizmeti karşılığında sigortalı çalışanların haklarına sahip olacağı belirtilmiştir. Söz konusu davada ücretli ve sürekli çalışma şartı dikkate alınmış ve böylece davacı çocuk bakıcısının sigortalı bir çalışanın haklarından faydalanma imkanı tanınmıştır. Bu dava emsal gösterilerek, evlerde temizlikçi, hizmetçi, bahçıvan, aşçı sıfatıyla çalışanlar da dava açmaları halinde kıdem tazminatı almaya hak kazanabileceklerdir. 

Bizi sosyal medyadan izleyin!