Hukuk ve Haklarınız

bugÜn ozon tabakasini koruma gÜnÜ! tÜketİme dİkkat!

BUGÜN OZON TABAKASINI KORUMA GÜNÜ! TÜKETİME DİKKAT!

Uluslararası Ozon Tabakasının Korunması Günü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 16 Eylül 1994 tarihinde kabul edilen bu gün, aynı zamanda, 1987 yılında imzaya açılan Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokülünün de imza tarihidir. Uluslar arası bir sözleşmeyi Türkiye’ninda arasında bulunduğu yüzdoksanbir ülke imzalamıştır.Bu protokol ozona zarar veren kimyasalların üretimi ve tüketimini durdurmayı amaçlıyor. Protokol, büyük çaptaki çevresel problemlerin ortaklaşa çözümünü hedefleyen, "en başarılı" uluslararası sözleşmelerden biri olarak görülmektedir.

Ozon tabakası atmosferin yaklaşık 20-40 km arasındaki stratosfer tabakasında yoğun olarak bulunur. Bu tabaka güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlarının (UV-B) dünyaya ulaşmasını önler. UV-B ışınları bütün yaşayan organizmalar üzerinde zararlı etkilere sahiptir; bitkilerin büyüme hızını azaltır, insanlarda cilt kanserine sebep olur, göze zarar verir, enfekte hastalıklara (sıtma vb.) gibi yakalanma riskini artırır.

70'li yılların başında, stratosferdeki ozon parçalanmasına insan yapısı olan bazı kimyasalların neden olduğu tespit edilmiştir. Ozon tabakası zarar gördükçe, dünyaya ulaşan UV-B ışınlarının miktarı da artmaktadır. Bu zarar genelde klor ve/veya brom içeren kimyasalların dünya yüzeyinden yükselerek stratosfere ulaşmasıyla gerçekleşir. Güneş ışınlarının etkisiyle bu tür maddelerin ayrışması ile oluşan serbest klor ve brom radikalleri ozon ile reaksiyona girerek zincirleme reaksiyon oluşturmaktadır. Bu tek klor veya brom radikalinin atmosferde bozulmadan önce 100000 civarında benzer reaksiyon oluşturduğu ve atmosferik yaşam süresinin 74 ile 111 yıl arasında değiştiği tahmin edilmektedir.

Bizi sosyal medyadan izleyin!